Voorpagina Ingezonden, Maatschappelijk

Be the change you want to see

Islam staat synoniem aan vrede. Toch denken veel Europeanen daar anders over. Terrorisme, vrouwenonderdrukking, gewelddadige shariah. Om Europa te laten zien dat Islam niet voor oorlog maar voor vrede staat, is er een European Peacemakers Network opgericht. Het grondvest hiervan werd gelegd in Caux, Zwitserland, waar sinds 1948 elke zomer vredesconferenties plaatsvinden. Deze keer voor het eerst een conferentie toegespitst op vrede binnen de Islam. 


Een gezellige boel

Het initiatief kwam van de Engelse imam Ajmal Mashroor die in samenwerking met Initiatives of Change dit project heeft ontwikkeld. Volgens zijn beleving, zullen alle spanningen die in Europa heersen tot uitbarsting komen als er snel niet iets gebeurt. Vandaar de conferentie ‘Learning to be a Peacemaker’ om de moslimjongeren van Europa te onderwijzen en aan te sporen tot peacemaking. 

In de eerste week leerden we samen met 75 Europese moslim- en niet-moslimjongeren over bijvoorbeeld de shari’a, het verdrag van Hudaibiyya, en de rechten en plichten in een samenleving. Verschillende islamitische geleerden en experts op het gebied van conflictbestrijding (o.a. Ahtsham Ali en Ibrahim Mogra) gaven lezingen en bespraken actuele onderwerpen die als stof dienden voor vruchtbare discussies. 

We hebben als jongeren laten zien dat we bereid zijn om iets bij te dragen aan onze samenlevingen en op Europees niveau. Imam Ajmal Masroor leerde ons dat onze prioriteiten liggen bij de gemeenschap waar we wonen, dus te beginnen bij onze buren. Degenen die rechten over jou hebben zijn niet de mensen in Pakistan, Indonesië of Marokko. Het zijn je familie, buren en nationale gemeenschap die jou nodig hebben! En wij als individuen kunnen ons steentje bijdragen, sterker nog, móeten ons steentje bijdragen. We werken er daarom hard aan om samen met andere Europese jongeren de European Peacemakers Network op te zetten, om iets te kunnen betekenen voor de toekomst van Europa. 


Ajmal Mashroor en Peter Riddel handigen certificaat over

Maar voordat we allerlei idealistische plannen maken voor de wereldvrede, begint het natuurlijk bij onszelf. Het begint met inner peace, en dat wordt bereikt door veel zelfreflectie. Ben ik rechtvaardig in elke situatie? Zijn er conflicten geweest binnen mijn familie die ik niet kan vergeven? Wat doe ik eigenlijk met mijn tijd en geld? Van daaruit komt de verandering: Be the change you want to see

Naast het volgen van de cursussen zijn we ook naar deze conferentie gegaan om op te treden tijdens de culturele avonden met onze Indonesische band An-Nasyid Remaja. Muziek is toch iets universeels, en kan soms meer duidelijk maken dan met alleen woorden mogelijk is. We zingen in het Indonesisch, Arabisch en Engels, en dus kan niet iedereen alles verstaan. Maar toch was het publiek (vooral niet-moslims) zeer enthousiast omdat ze de liefde van de Islam nu gevoelsmatig konden ervaren. Ze zagen in dat er ook veel moslims zijn die helemaal niet gewelddadig zijn, en juist voor vrede staan. Zo zie je maar, muziek + liefde = peace!


Indonesische band An-Nasyid Remaja

In de tweede week kwamen 350 mensen van over de hele wereld, met allerlei religieuze achtergronden naar Caux om te leren over honest conversation, teambuilding en leadership.

Het mooiste wat ik daar beleefde was het samenzijn met zoveel nationaliteiten op een locatie, die elkaar respecteerden en ook eerlijke gesprekken voerden, ondanks alle verschillen en opvattingen van het leven en geloof. Deze perfecte verhoudingen werden dan ook wel de “Caux Spirit“ genoemd. Terug in de realiteit, in Nederland, was het toch even wennen om weer terug te keren van een vredige en ook schitterende omgeving. 

Gelukkig stopt het hier niet bij, dit is pas het begin van een groot European Peacemakers Network. We zullen er naar streven om Nederland ook tot een vredige samenleving te maken. Ik ben sinds kort ook lid van de VN jongerengroep en zal hierin ook deze “Caux Spirit” willen doorzetten. Naast voorlichting aan niet-moslims over de islam, is het vooral belangrijk om bij onszelf te beginnen: onze eigen moslimgemeenschappen onderwijzen over vrede, en de moslims tot een eenheid te maken. Alleen dan kunnen we met z’n allen werken aan een vredige toekomst.

Bericht bij BBC

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van Wij Blijven Hier!