Voorpagina Politiek

De inwisselbaarheid van mensenlevens

De prijs van democratie, wat zij ook waard is in een corrupt land als Afghanistan, wordt betaald met het bloed van onschuldige burgers. Niet dat van politici. Het aantal burgerslachtoffers afgezet tegen het aantal dode Taliban-strijders spreekt in het trieste voordeel van onschuldige Afghaanse mannen, vrouwen en kinderen. Wie de Nederlandse kranten leest, denkt dat de Taliban de verliezende partij is.

De inwisselbaarheid van mensenlevens maakt elke dag weer nieuwe slachtoffers. Gewapende en ongewapende burgers, maar ook Nederlandse soldaten moeten het ontgelden. Het verzet van de Taliban heeft in een dag tijd twee Nederlandse militairen het leven gekost. Het aantal doden aan Nederlandse zijde staat nu op 21.

Peter van Uhm, de commandant der strijdkrachten, doet zoals verwacht meteen een beroep op het geduld van het Nederlandse volk, want hij verliest aan steun voor zijn Afghanistan-missie. Van Uhm nodigt, zoals verwacht, direct de pers uit en vraagt de publieke opinie de militairen in Irak en Afghanistan als een blok te blijven steunen, opdat zij het moeilijke en gevaarlijke werk kunnen doen.

Het laatste Nederlandse slachtoffer is de 44-jarige sergeant-majoor Mark Leijsen. Hij reed met drie andere inzittenden, waaronder collega’s en een Afghaanse tolk, op een bermbom. Weet u, in politieke kringen wordt een anti-tankmijn een laf middel genoemd. In militaire kringen staat de mijn steeds vaker bekend als een improvised explosive device (IED).

De nabestaanden van de slachtoffers moeten weten dat onze bondgenoot de VS in het verleden de anti-tankmijnen gratis heeft geleverd aan de mujahedeen in de Afghaanse oorlog tegen de Russen. De huidige Taliban. De prijs van embedded journalistiek is dat maar weinig journalisten ons objectief nieuws brengen. Dat het helemaal niet zo goed gaat in Afghanistan meldt Arnold Karskens ons en zijn niet-embedded collega’s.

Het zijn dus ook vaak Amerikaanse wapens die uw zoons en dochters in Afghanistan doden en verwonden. Ik doe mijn uiterste best om te begrijpen wat hier de ‘good cause’ is, maar het besef dat Nederlandse militairen worden gedood met wapens van een bevriende natie moet heel wrang zijn voor de nabestaanden. Steeds meer Nederlanders vragen zich af wat Nederland doet in een uitheems land dat duizenden kilometers van ons is verwijderd. Het draagvlak voor de deelname aan de oorlog in Afghanistan brokkelt af.

Politici daarentegen nemen maar al te graag woorden als ‘internationale strijd tegen het terrorisme, wederopbouw en peacekeeping’ in de mond. Maar de enige reden die meer dan elke andere reden ter zake doet, is dat Nederlandse politici hun Amerikaanse collega’s niet willen schofferen. We denken namelijk nog steeds dat we afhankelijk zijn van de VS. Dat is de enige echte verklaring voor de aanwezigheid van Nederland in Afghanistan. Noch het argument dat Nederland in Afghanistan zit vanwege de internationale terrorismebestrijding noch het argument dat artikel 5 van de NAVO lidstaten verplicht om elkaar te helpen, heeft daar in eerste instantie iets mee te maken.

De Taliban, de toenmalige mujahedeen, zijn opgeleid met geld en wapens van de Amerikaanse CIA. Osama Bin Laden heeft nog Amerikaanse Stingers vanaf zijn schouder afgevuurd op de Russen. Ali Mohamed, de belangrijkste handlanger van Osama Bin Laden in de VS, wordt verantwoordelijk gehouden voor minstens drie grote aanslagen. Osama Bin Laden’s spy, zoals Mohamed wordt genoemd, heeft gewerkt voor de CIA, FBI en het Amerikaanse leger.

Zie daarvoor de documentaire Bin Laden’s spy laatst uitgezonden op NGC. Een samenvatting van de uitzending is hier te vinden.

Oud-president George Bush kreeg maanden voor de aanslagen van 11 september een geheim rapport in zijn handen geduwd met de spraakmakende titel. “Bin Laden is van plan een terroristische aanval op Amerika uit te voeren. “ Hamid Karzai de huidige ‘democratische’president van Afghanistan is een regelrechte marionet uit de koker van Bush. Een aantal critici beweert zelfs dat Karzai eerder heeft gewerkt als consultant voor het oliebedrijf Unocal.

De president van Afghanistan zou zijn positie te danken hebben aan zijn banden met invloedrijke personen in de Amerikaanse politiek en olie-industrie. ‘Onze’ minister Verhagen haast zich voordat alle stemmen zijn geteld en frauduleuze misstanden zijn onderzocht naar de pers en roemt de ‘eerlijke’ verkiezingen in Afghanistan. Verhagen vergeet gemakshalve dat er 800 fictieve stembureaus uit de grond zijn gestampt om Karzai aan een groot aantal stemmen te helpen. Zo is de boodschap de wereld ingestuurd dat de Afghanen massaal hebben gestemd op Karzai en niet op zijn geduchte tegenstander Abdullah Abdullah. Het gebrek aan transparantie doet de rest.

Het beroep van soldaat is duideijk niet vrij van risico’s en moet koste wat kost ingevuld worden binnen elke natie, maar laten we alsjeblieft eens nadenken over waar wij de levens van onze soldaten aan opofferen. Ik ben van mening dat de huidige politieke en militaire strategie tegen de Taliban gedoemd is te mislukken. Net zoals in het verleden blijven de Taliban vechtend overeind in de gewapende strijd, zoals destijds tegen de Russen.

Hoeveel Nederlandse soldaten willen we nog doneren aan deze mislukte oorlogsstrategie van de VS. Ik stel mij eens en vaker de vraag: Waarom laten wij levens van Nederlandse soldaten sneuvelen in Afghanistan in een oorlog die (zie facts, not feelings) niet van ons is?

Mijn liefde voor dit land is groter dan die van Geert Wilders. Ik ben verwikkeld in een polemische strijd met populisten, die zogenaamd het beste voor hebben met dit land. Ik ben Ata, beetje burgerlijk ongehoorzaam en al heel wat lentes jong. Mijn naam is seculier, mijn pen messcherp en voel me gelukkig nog altijd thuis in dit land. Ook ik blijf hier!

Lees andere stukken van Ata