Voorpagina Maatschappelijk

Oud-politieagenten: Haags korps gebruikt buitensporig geweld, vooral tegen Marokkanen

Drie voormalig-politieagenten van het Haagse korps hebben verklaard tegenover Omroep Gewest dat er een buitensporig geweldscultuur heerst binnen bepaalde afdelingen. Misstanden die al jaren in stand wordt gehouden. Zo zou er naast geweld ook veel racisme en intimidatie plaatsvinden, die zich vooral rond het bureau in de Heemstraat zouden concentreren.

De agenten, die verder anoniem wensen te blijven, vertellen dat agenten vooral tekeer gaan tegen Marokkaanse jongens. Al eerder trokken slachtoffers zonder succes aan de bel, maar nu lijken ze dus bijval te krijgen van oud-medewerkers.

Op de website van Omroep West staat:

Eén van de agenten die uit de school klapt, vertelt: ‘Een verdachte die in de boeien op de achterbank een grote bek had, moest dat bekopen met vuistslagen.’ Volgens de diender werd in het rapport op zo’n moment standaard geschreven dat er verzet van de verdachte was bij de aanhouding. ‘Iedereen wist dat daar niets van klopte, maar er werd mee ingestemd.’

Een politieman die zeventien jaar bij de politie werkte en lange tijd in de Schilderswijk woonde, vertelt met eigen ogen te hebben gezien hoe op een avond op straat acht collega’s inbeukten op een Marokkaanse jongen. Hij nam dat zelf waar als burger. ‘Ik heb er wat van gezegd, maar wilde niet herkend worden door collega’s.’ Een andere diender laat weten dat chefs hun agenten indekken. ‘Je moet meedoen, je verlinkt nooit je collega’s, anders moet je weg.’ Zeker sinds 2006 zouden geregeld op politiebureau De Heemstraat met name allochtone arrestanten door agenten in elkaar worden geslagen, vaak buiten het zicht van interne camera´s.

Lees verder op de website van Omroep West

Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch heeft inmiddels Kamervragen gesteld:

1) Kent u het bericht ”Oud-agenten: Haagse politie gebruikt buitensporig geweld tegen buitenlanders”(Omroep West,16-10-2013)1)

2) Kende u al eerder signalen van al dan niet vermeend “bovenmatig geweld tegen buitenlanders” door sommige leden van de Haagse politie? Zo ja, waar bestonden die signalen uit en wat heeft u daar mee gedaan?

3) Is het waar dat er sprake is of was van genoemd “bovenmatig geweld tegen buitenlanders”? Zo ja, waar bestaat dat geweld uit en welke gevolgen trekt u hieruit? Zo nee, waarom niet?

4) Is er daadwerkelijk sprake van “een sfeer van intimidatie en racisme in het Haagse korps” met name rond het genoemde politiebureau De Heemstraat? Zo ja, waaruit blijkt die sfeer en wat gaat u daartegen doen? Zo nee, waarom bent u dan van mening dat er geen sprake is van een dergelijke sfeer?

5) Deelt u de mening dat ook of juist in wijken met een relatief hoge criminaliteit waar veel van de politie wordt gevraagd, het van belang blijft dat de politie correct optreedt tegen verdachten? Zo ja, hoe verhoudt zich dat tot het beeld dat in het genoemde bericht over het politieoptreden in de Schilderswijk wordt geschetst?

6) Bent u bereid om te laten onderzoeken of er inderdaad sprake is geweest van de in het bericht genoemde geweldsincidenten tegen verdachten?

7) Bent u bereid om samen met de vragensteller in de Schilderwijk in Den Haag in gesprek te gaan met bewoners, politie en anderen om zich te informeren over welke gevoelens in die wijk bestaan ten aanzien van de leefbaarheid, criminaliteit en de politie?

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van de WBH Redactie