Voorpagina Cultuur, Maatschappelijk, Politiek

Nederland verloor de kunst om zichzelf waar te nemen

Ook onze autochtone medelanders weten nu hoe het voelt om structureel geconfronteerd te worden met een misvormd collectief zelfbeeld. Of het nou gaat om de emancipatie van vrouwen, of de positie van homoseksuelen; vrijwel uitsluitend werd er gewezen naar de Ander als vijand van deze Westerse verworvenheden. Tegelijkertijd verloren we de kunst om onszelf waar te nemen, om onze tekortkomingen te observeren: de Zwarte Piet -discussie brengt dit mechanisme treffend in beeld.

Foto: Shirin Winiger

De maatschappelijke spiegel
Nederland had jaren een reservoir aan mensen paraat – omgevormd tot karikatuur – waaraan het zichzelf spiegelde. Mensen waarvan men zei: zo intolerant willen wij niet (meer) zijn. Dat beeld kon mede in stand gehouden worden doordat de subjecten geen stem hadden, en als ze die wel hadden dan louter in de zelfbevestigende en karikaturale rol.

Quinsy Gario draait het om en legt de Zwarte Piet traditie uit als een uit het verleden geërfde structuur die veel zegt over de hedendaagse denkbeelden. Ook Ombudsman Alex Brenninkmeijer spreekt terecht van politiek-racisme als we leven in een tijd waarin Polenmeldpunten worden gebagatelliseerd en anachronistische koloniale tradities op hoongelach kunnen rekenen.

Hardnekkig discours
Toen mij vorige week werd gevraagd hoe we vooroordelen en misvattingen over moslims in Nederland kunnen pareren, was mijn antwoord dat het discours rondom moslims een hardnekkige is. Het is eeuwen geleden opgebouwd, o.a. wetenschappelijk door het Oriëntalisme, filmisch door Hollywood en politiek door de populistische partijen die reageren op de aanwezigheid van de zichtbare Ander in het Westen.

In dat discours wordt er geschoten met oorlogsretoriek, daar is vrijwel niemand tegen opgewassen. Waar ‘gematigde’ moslims een collectief schuldgevoel werd aangepraat en al jaren ter verantwoording geroepen om zich te distantiëren van extremen, worden autochtone Nederlanders nu geconfronteerd met vergelijkbare taalmunitie: met ontkenning, scherpe tegenstellingen en segregatie als gevolg.

Volwaardig burgerschap
Dat maakt een helder debat weliswaar moeilijk, maar het dwingt ons wel na te denken over burgerschap, over wie wel en wie niet volwaardig mag meepraten over de grenzen van het toelaatbare. Over hoe we onze maatschappij willen inrichten. Over hoe we principes van vooroordelen kunnen scheiden. Of we de gevoelens van de Ander serieus dienen te nemen, maar belangrijker..

Hoe we onszelf weer op waarde leren schatten. Dat kan alleen als je burgers die je jarenlang hebt gemarginaliseerd niet meer definieert als de Ander, maar als onderdeel van de collectieve Ik. Laat de Ander niet als bedreiging functioneren, maar als een geheugen: iets wat een onvolmaakt systeem gewoonweg nodig heeft.

Foto: Shirin Winiger via photopin cc
Volg Abdelkarim ook op Twitter 

26 Reacties op Nederland verloor de kunst om zichzelf waar te nemen

 1. avatar Hassan says:

  Wat is je punt?

 2. avatar hensley says:

  ik ben even uitgediscussierd. de hele zwarte pietendiscussie is me niet in koude kleren gaan zitten en ook de discussies op wij blijven hier worden steeds onaangenamer. Ik heb gemerkt dat het wel even prettig is om over voetbal en de kinderen te praten in plaats van onderwerpen waar mensen geen normaal gesprek over kunnen voeren. ik kreeg het idee dat ik alleen nog pvv stemmende tokkies en moslims die mij muziek wilden verbieden en me per se wilden bekeren en dan de sharia invoeren sprak. gelukkig zijn er genoeg normale mensen. Die hoeven zich van mij niet te distancieren van andere idioten. Mijn motto is en blijft: als ik je mag mag ik je../…

 3. avatar Davindra says:

  Vind het jammer dat deze site zo graag op de band wagon wilt springen wat dit onderwerp betreft.. Niet dat de zwartepiet duscussie niet gevoerd mag worden maar ga ook even naar de islamitische slavenij geschiedenis kijken (ja die is er zeker wel), zoek even uit hoe de donkere afrikaanse studenten op de marokaanse universiteiten behandeld worden. Hoe gaat saudi arabia om met hun gastarbeiders. Hoe praat de marokaanse en tukse jeugd over donkere mensen. En hoe open staan jullie ouders voor een donkere schoonzoon? Wees daar ook van bewust

 4. avatar Evert Zwijnsma says:

  ‘Onze autochtone medelanders’ is een pleonasme, Abdel. Een autochtone Nederlander
  kan per definitie geen medelander zijn. Maar dat wist je zelf waarschijnlijk ook wel.

 5. avatar Evert Zwijnsma says:

  ‘Onze autochtone medelanders’ is geen pleonasme, maar een contradictio in terminis”,
  natuurlijk.Foutje in de haast.

 6. avatar Almusafeer says:

  @Davindra

  Te makkelijk, hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor Surinamers onderling.
  Hoe open staan Surinaamse stadscreolen voor een relatie tussen hun dochter met een lichte huidskleur en een zwarte schoonzoon, oftewel een boslandcreool? Ik ken genoeg gevallen waar het not done is om met een “Djoeka” (Boslandcreool) of “Bokoe” (Afrikaan) thuis te komen. Ik wil niemand met deze termen beledigen maar Djoeka’s en Bokoes zijn niet gewild voor Surinaamse ouders en met name de moeders. De kleinkinderen moeten een lichte huidskleur en glad haar krijgen. Dus wie ben jij om kritiek te uiten op Marokkanen en Turken terwijl donkeren onderling elkaar weren? Racisme komt overal voor, helaas ook bij Marokkanen en Turken. Maar mogen wij daarom geen aandacht besteden aan een racisme?

 7. avatar hensley says:

  tegenwoordig mag je thuiskomen met wie je wil in surinaamse kringen. Suriname is niet stil blijven staan in de jaren 70 of eerder toen ras en afkomst heel belangrijk was. Suriname is te klein en dat heeft men zich gerealiseerd. Ook in nederland gaat men tegenwoordig met elkaar om. Als een hindoestaanse jongen met een kreools meisje wwil trouwen zijn wellicht de ouders niet blij maar geen hond die het verbiedt

 8. avatar Saida says:

  Jarenlang hebben de Nederlands ons verteld of we dat nou willen of niet hoe we met kritiek om moeten gaan, dat we geen lange tenen moeten hebben, een incasseringsvermogen. En toen kreeg de Nederlander kritiek en wat een incasseringsvermogen heeft den Nederlander.
  Niet alleen wordt ons verteld hoe we over ons zelf moeten denken maar ook hoe we over den Nederlander moeten denken. Waarom voor jezelf nadenken als den Nederlander het toch allemaal beter weet?

 9. avatar Mohammed Boubkari says:

  @Davindra,

  Altijd grappig om te zien hoe men wild om zich heen moet grijpen naar wandaden in verre landen en verleden om maar de kritiek op het personage Zwarte Piet te pareren.

  Wat deze “discussie” mij geleerd heeft is dat tot op heden geen enkele voorstander van Zwarte Piet ( met voorstander bedoel ik zij die vinden dat hij moet blijven zoals hij is) met een argument is gekomen waarvan ik dacht nou dat is nou een argument waar de tegenstanders niet om heen kunnen en daarmee is de discussie beslecht.

  Het argument van de voorstanders komt hier op neer: Het was zo, is zo en blijft zo. En wie kritiek heeft die wordt op z’n slechts uitgemaakt voor alles wat vies en voos is en op z’n best weggehoond.

 10. avatar Davindra says:

  “Altijd grappig om te zien hoe men wild om zich heen moet grijpen naar wandaden in verre landen en verleden om maar de kritiek op het personage Zwarte Piet te pareren.”

  Dat wordt ook door de tegenstanders gedaan, ik moet ook steeds geconfronteerd worden met een slavenij verleden waar ik niets mee te maken heb gehad en waar ik niet voor gekozen heb.

  Mijn post ging niet over het feit dat zwarte piet ter discussie wordt gesteld. Mij post ging meer over deze site die in mijn ogen veel te graag dit onderwerp gebruikt om Nederland neer te zetten als een rot land wat bedorven is van rassisten.
  En ik begrijp goed de ironie in wat ik net schreef maar juist van een site als deze die vaak hebben geschreven over het over een kam scheren van mensen verwacht ik iets meer.

  “Het argument van de voorstanders komt hier op neer: Het was zo, is zo en blijft zo. ”

  Dit doet mij weer lachen, want hoe vaak wordt dit antwoord niet gebruikt wanneer het over lastig verdedigbare Islaam onderwerpen gaat?

 11. avatar Mohammed Boubkari says:

  @Davindra,

  Laten we het geschiedenisonderwijs gelijk afschaffen want dat confronteert ons maar met zaken waar wij anno 2013 niets mee te maken hebben gehad en dus ook niet voor gekozen hebben.

  De tegenstanders wijzen op een aantal “ongemakkelijke” zaken waar de voorstanders geen weerwoord op hebben. In plaats van dat te erkennen en daarbij toe te voegen: “maar het is nu eenmaal zo en we zien wel wat de tijd zal brengen”. Gaat men voluit in de aanval ridiculiseert men op z’n best de tegenstanders of anders scheldt men ze de huid vol. Het is een grote zwaktebod!

  Waaruit blijkt dat deze site van mening is dat Nederland een land voor racisten is? Vanwege die paar artikelen over de Zwarte Piet kwestie?

  Moslims erkennen inderdaad vaak dat sommige religieuze zaken en traditie in feite neerkomen op: Het was zo, het is zo en het blijft zo. Echter dat is niet wat de voorstanders van Zwarte Piet doen die komen met allerlei flut argumenten om maar dat feit niet te hoeven erkennen!

 12. avatar Davindra says:

  @ Mohammed Boubkari..

  “Laten we het geschiedenisonderwijs gelijk afschaffen want dat confronteert ons maar met zaken waar wij anno 2013 niets mee te maken hebben gehad en dus ook niet voor gekozen hebben.”

  Mooie Hellendvlakredenering..
  Ik heb totaal geen probleem met geschiedenisonderwijs, ik stop mijn hoofd ook niet in het zand voor zaken die mijn verre voorouders gedaan hebben. Ik ben er juist voor om meer bullshit uit het verleden bloot te leggen. Alleen de manier hoe deze kwestie door de media opgepakt wordt en dus ook hoe deze site er mee aan de haal gaat vind ik niet productief als er nog een doel mee behaald moet worden..

  “De tegenstanders wijzen op een aantal “ongemakkelijke” zaken waar de voorstanders geen weerwoord op hebben. In plaats van dat te erkennen en daarbij toe te voegen: “maar het is nu eenmaal zo en we zien wel wat de tijd zal brengen”. Gaat men voluit in de aanval ridiculiseert men op z’n best de tegenstanders of anders scheldt men ze de huid vol. Het is een grote zwaktebod!”

  Ik ben de eerste die toegeeft dat er een aantal ongemakkelijke dingen kleven aan de sinterklaas traditie en die mogen van mij ook echt verdwijnen maar dat is een proces wat vanuit “ons zelf” moet komen. Voorbeeld hier van is dat de pieten geen etnisch accent meer hebben, dat ze niet meer als dom worden beschouwd, en dat ze niet meer ZWARTE piet worden genoemd door Sinterklaas.. Niemand heeft dit bewust opgelegd maar ze zijn wel door “ons” aangepast, misschien te langzaam voor sommige mensen maar veranderen doet het feest zeker.
  Waarom schieten zoveel mensen in de verdediging? Juist omdat ze het niet als racistisch ervaren. Betekend het dat “wij” dan gelijk hebben? Nee. Maar het toont wel dat voor VEEL Nederlanders deze beschuldiging heel rauw op ons dak komt vallen.
  Echt waar ik heb het feest met plezier gevierd en in mijn huis is nooit gesproken over zwarte piet als slaaf of dom figuur. En daarom ga ik gevoelsmatig stuiteren als ik hoor het is rassistisch, en het houd de donkere Nederlander op zijn ondergeschikte plek etc. En Ik geeft je helemaal gelijk dat het een zwaktebod is dat er zo ongelooflijk veel mongolen zijn die alleen maar hatelijke shit kunnen posten over dit onderwerp. Ik baal daar nog het meest van! Omdat ik denk dat dit “debat” echt op een normale manier gevoerd kan worden. En juist een site als dit zou moeten begrijpen dat je deze groep (hoe groot hij dan ook is) niet op een hoop moet gooien met alle voorstanders van het behouden van de Sinterklaas traditie. Dat gebeurt ook altijd met de Islam en homohaat.. Er is een groep Homohaters onder de moslims en dus is de Islam een homohatend geloof, dit moeten jullie juist kunnen begrijpen..

  “Moslims erkennen inderdaad vaak dat sommige religieuze zaken en traditie in feite neerkomen op: Het was zo, het is zo en het blijft zo. Echter dat is niet wat de voorstanders van Zwarte Piet doen die komen met allerlei flut argumenten om maar dat feit niet te hoeven erkennen!”

  Dit vind ik een waarde oordeel die jij heel makkelijk maakt.
  Bepaalde onderdelen van jou traditie is wel te verdedigen met het zeer zwakke “Het was zo, het is zo en het blijft zo” argument wanneer “wij” het doen is het niet goed.
  Ja zwarte piet is nou eenmaal zwart, dat is natuurlijk een heel dun argument maar wel een feit waar wij gevoelsmatig niet omheen kunnen…

  Waar ik mee zit is dat ik het gevoel krijg dat “wij” nu even onderhanden genomen worden door “jullie” en ik zou er totaal geen moeite mee hebben als ik echt het gevoel zou hebben dat het eerlijk gebeurt. Ik zie het nut er niet van om op 1 groep te springen en daar alle fouten even op de voorgrond etaleren. Dat trek ik ook niet wanneer dat bij Moslims gedaan wordt ik ben dan altijd de gene die nuance in dat soort discussies probeert te brengen.

 13. avatar Mohammed Boubkari says:

  @Davindra,

  Je maakt een terugtrekkende beweging en doet alsof je nu de vleesgeworden nuance bent. Maar de inhoud van je reactie spreekt dat tegelijkertijd weer tegen.

  Je spreekt voortdurend over wij. Wie zijn die wij? Of denk je dat alle +/13 miljoen inheemse Nederlanders eender denken als jij? En dat de overige 3.5 miljoen eender denkt?

  Rauw op het dak? Deze discussie doet zich elk jaar weer gelden rond deze tijd dus hoe zo rauw?

  Sinds wanneer wordt door deze site heel Nederland op een hoop gegooid met wat een minderheid aan virtuele bagger uit of twitter, facebook etc?

  Er is geen debat en dat ligt niet aan de tegenstanders van Zwarte Piet maar aan hen die sinds het begin hysterisch, honend en nog erger aan het reageren zijn sinds het verschijnen van Gario bij Flauw & Bitterman.

  Meer dan een decennia wordt met name moslims gesommeerd incasseringsvermogen toe te passen wanneer iemand hun tradities ter discussies stelt of belachelijk maakt etc.

  Echter wanneer iemand heel beschaafd aankondigt actie te ondernemen tegen de zwarte schmink van Zwarte Piet dan valt half Nederland over hem heen.

 14. avatar Davindra says:

  @Mohammed Boubkari

  1. Waar spreek ik mezelf in mijn reacties tegen? Ik ben benieuwd misschien heb ik dat zelf niet door.
  2. Als we het over dit onderwerp hebben kan je even voor gemak over twee partijen spreken, voor en tegen dus met “wij” bedoel ik dus de mensen die niet voor een verplichte verandering van zwarte piet zijn.
  3. Met rauw op ons dak (misschien niet de juiste uitdrukking) bedoel ik dat IK (en zeer waarschijnlijk veel mensen als mij) mij een jaar lang niet bezig gehouden heb met het benadelen van wie dan ook en dan zodra er chocoladeletters verkocht worden moet ik me schuldig voelen aan het onderdrukken van donkere Nederlanders.
  4. De titel (en de varken foto) van dit stuk impliceren dat naar mij. En in veel van de anderen artikelen van deze site proef ik dat ook. Ik laat mijn reactie waarschijnlijk ook beinvloeden door de andere reacties van uit de media.
  5. Er is geen debat? Zet ff de tv aan. Gisteren alleen al twee programma’s er over zitten kijken.. Elke krant heeft het er over en de VN buigt zich er zelfs over.

 15. avatar Mohammed Boubkari says:

  @Davindra,

  1. Lees je eerste reactie ( qua toon een inhoud).

  2. Er zijn geen twee partijen er zijn grofweg 4 partijen:
  a Zij die het geen zier kan schelen of niet meedoen ( de overgrote meerderheid)
  b Zij die Zwarte Piet willen veranderen ( een zeer kleine groep)
  c zij die daar tegen ageren ( een zeer grote groep)
  d zij die een tussenpositie innemen ( een grote groep: hoor ik ook bij)

  3. Zelfs de tegenstanders van Zwarte Piet hebben het niet over onderdrukken, zelfs niet over het feit dat diegene die Zwarte Piet bij het oude willen laten racisten zijn. Het gaat hen om de zwarte schmink van Zwarte Piet. Niet meer en niet minder en deze discussie wordt al sinds de jaren 80 gevoerd.

  4. Impliceren en proeven zijn subjectieve gewaarwordingen tenzij je feitelijk kunt aantonen dat deze site doelbewust aan anti-Nederlandse hetzerij doet is dat niet meer dan jouw mening.

  5. Er wordt veel over gepraat en geschreven maar wel langs elkaar heen en vaak met grote bewoordingen alsof het hier om een nationale catastrofe gaat. Debat impliceert dat men respectvol luistert naar de ander, de mening van de ander wikt en weegt en weloverwogen en genuanceerd reageert ook als men het radicaal anders ziet. Wat hier gaande is, is in feite de andere kant overschreeuwen. De media heeft weer goedkope kopij om de krant, tv en radio mee te vullen. Maar wie neemt dezer dagen de media uitzonderingen daargelaten nog serieus? De VN buigen zich niet over Zwarte Piet maar een commissie van vrijwilligers van de werkgroep mensen van Afrikaanse afkomst in de VN! Deze commissie heeft macht noch mandaat om wat dan ook te verbieden. En het is Nederland die het Sinterklaas feest (incl. Zwarte Piet) heeft voorgedragen voor als immaterieel erfgoed bij de UNESCO in 2012. Tja dan komt het sinterklaasfeest in de “internationale spotlights” wanneer er hier heibel over ontstaat.

 16. avatar Davindra says:

  @Mohammed boubkari
  Ik geef me gewonnen.. Kan het niet “winnen” (en nu ga jij schrijven, “het was geen wedstrijd”, relax het is een figure of speech)
  -Jij vraagt wie is die “WIJ” waar je het steeds over hebt.
  -In mijn uitleg zeg ik nog “voor het gemak zijn het twee groepen”.
  -en dan moet jij daar vier groepen van maken.
  Joh ik kan net doen of ik het woordje “grofweg” niet gezien heb er weer 6 groepen van maken maar dat helpt de discussie niet.

  Impliceren en proeven zijn zeker subjectieve gewaarwordingen maar toch haal ik het uit die teksten. Kan je begrijpen dat de gebruikte foto van een nederlands meisje met een vakenskop op een site als deze op een bepaalde manier opgevat kan worden?

  En ik had ook een paragraaf over Hadji Firuz en zijn UNESCO bescherming kunnen schrijven zodat ik ook een air van deskundigheid kan creeren inplasts van verder gaan met de discussie.

  Het gaat je goed Mohammed.

 17. avatar senga says:

  Goeie reacties, Davindra!

 18. avatar Mohammed Boubkari says:

  @Davindra,

  Je eerste reactie hier sprak boekdelen de rest van je reacties is niet meer dan het proberen die reactie recht te praten. Wat je overigens niet gelukt is! Maar jij bent niet de eerste en niet de laatste die hier met het spreekwoordelijke wijsvingertje reageert en vervolgens na een tijdje afdruipt.

 19. avatar Mohammed Boubkari says:

  @senga,

  Ach gut…….

 20. avatar Rosalinda says:

  Davindra: Het feit dat veel Marokkanen racisten zijn, betekent niet dat het Nederlandse racisme onder het tapijt geveegd moet worden. Op deze site stond niet al te lang geleden een artikel over het virulente racisme van Noord-Afrikanen en andere Arabieren tegen zwarte Afrikanen.

  @ Almusafeer: Meneer reiziger, voor u geldt eigenlijk hetzelfde, dat racisme ook onder Surinamers voorkomt, wil niet zeggen dat racisme van Marokkanen, Turken en Nederlanders maar vergeten moet worden.

  Racisme moet altijd en overal bestreden worden, ongeacht wie de dader of het slachtoffer is.

  De woorden “djuka” en “boku” zijn racistische scheldwoorden; het is dus niet gepast om die te gebruiken zoals u doet, alsof het gewone woorden zijn.

  Ik ben een stadscreoolse en mijn ouders zijn fel antiracistisch en hebben ons ook zo opgevoed, woorden als “koelie”, “dyuka” en “boku” werden niet gebruikt; sterker nog, ik kwam pas in groep 8 erachter wat die betekenden, omdat een jongen uit mijn klas ze gebruikte en ik thuis vroeg wat ze betekenden.

  Mijn ouders maakt het niet uit waar mijn toekomstige man vandaankomt, als het maar een goede man is. En al hun/onze Surinaamse vrienden en familieleden denken er net zo over.

  In mijn familie en kennissenkring is er geen kip die een donkere schoonzoon niet zou accepteren en NIEMAND die wil dat de kleinkinderen lichter zouden worden.

  Sterker nog, mijn oma (God hebbe haar ziel) was mulat/lichtkleurig en is in 1943 tegen de wil van haar donkere moeder met een donkere man getrouwd.

  En Hensley heeft gelijk, deze issues spelen veel minder dan 30-50 jaar geleden. En vergeet niet dat veel Surinamers zelf ook gemengd zijn.

 21. avatar aaa says:

  @ Mohammed Boubkari schreef: 26/10/2013 om 08:55
  Er is een dunne lijn tussen afdruipen of gecensureerd worden. Alles wat lijkt op discussie wordt in de kiem gesmoord. 10% kans dat je dit mag lezen, schat ik.

  En gij, die overal antwoord op heeft, ik heb een raadsel voor je:
  als ik een kind zwart schmink bij de intocht van Sinterklaas ben ik dan een racist, of juist niet..?

 22. avatar aaa says:

  En als de censuur het toestaat zou ik graag deze link willen delen. Van de Geenstijl site.
  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2013/10/ingezonden_brief_een_gevaarlij_1.html#more
  Het verhaal heeft een duidelijke strekking en misschien is hier een enkeling die zich die strekking realiseert.

 23. avatar Rosalinda says:

  Censuur? Houd toch op. Op deze site kan iedereen zijn mening geven en zelfs moslimbashers kunnen (helaas!) hun haatpropaganda spuien.

 24. avatar aaa says:

  @ Rosalinda schreef: 27/10/2013 om 10:13
  O ja?
  Ik waag het met jou van mening te verschillen. Als iemand hetzelfde vindt als wat de moderators vinden is er inderdaad niks aan de hand. Maar als je een reactie geeft op iemand en je mening goed beargumenteerd neerzet, dan is het heel irritant als je dan gedelete wordt en er vervolgens wordt opgemerkt dat je uit de discussie bent weggelopen.

  En als er niet schijnheilig wordt gedaan over het censureren, dan was het niet zo irritant, maar nu vind ik de censuur at random. Soms heeft een moderator slecht geslapen en soms niet. Ik heb wel eens exact dezelfde post gedaan onder hetzelfde artikel op verschillende data. En wat denk je?
  Dit is niet mijn site is en reageerders hebben zich maar neer te leggen bij de regels alhier. Maar laat graag weten wat de regels zijn.

 25. avatar aaa says:

  Correctie:
  En als er niet schijnheilig wordt gedaan over het censureren, dan was het niet zo irritant en nu vind ik de censuur at random.

 26. avatar Almusafeer says:

  @rosalinda

  Ten eerste…
  Waar lees je dat ik vind dat racisme van Marokkanen, Turken en Nederlanders maar vergeten moet worden? Ik schreef toch echt dat racisme óók bij Marokkanen en Turken voorkomt, maar dat het voor deze groep geen reden is om niet tegen racisme te zijn.

  Ten tweede…
  Heb je mijn reactie wel gelezen!?
  Ik wilde niemand beledigen met die termen en óók dit heb ik in mijn laatste reactie aangegeven. Ik gebruikte die termen alleen om mijn punt te maken. Niet meer en niet minder, zonder iemand te willen beledigen.

  Ten derde…
  Mooi dat jouw ouders antiracistisch zijn en mooi dat racisme niet voorkomt in jouw familie. Zo zijn er ook ouders van Marokkaanse en Turkse komaf die ook tegen racisme zijn. Maar je kan niet ontkennen dat er een groep Surinamers zijn die niks moeten hebben van een schoonzoon die te zwart is voor hun dochter of vice versa. Ik maak het mee met een stelletje waar dit toevallig nu speelt. Het lijkt alsof dit geen issue meer is, maar stiekem is dit wel het geval.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.