Voorpagina Ervaringen

A Journey of a Lifetime

Wat hebben 8.500 Tunesiërs, 64.208 Pakistanen en 137.000 Indiërs met elkaar gemeen?

Juist?.. ze maken deel uit van een groep van 2 miljoen moslims die dit jaar de Hajj zullen verrichten! Deze journey of a lifetime, is een verplichting die een moslim minimaal één keer in zijn/ haar leven moet hebben gedaan als de financiële mogelijkheden dat toestaan.

Gekleed in twee stuks ongezoomde stof gaat voor velen een droom in vervulling. Er is geen verschil meer tussen rijk en arm, jong en oud. Er worden dezelfde afstanden afgelegd en handelingen verricht die o.a. de profeten Ibrahim (Abraham), Ismail (Ismael) en Mohammed (vrede en zegeningen met hen allen) vele eeuwen geleden hebben afgelegd. Het is een reis van liefde en complete devotie waarbij het zelfs verboden is om mieren plat te trappen, muizen te doden of takken af te breken van bomen.

Ikzelf heb de reis alweer een aantal jaren terug afgelegd, maar de gedachte eraan doet de emoties weer opborrelen. Het is een gezegende reis waar je (mensen overdrijven echt niet!) inderdaad compleet getransformeerd weer van terugkeert.

En het bijzondere is dat je alleen een ?nuttig? gesprek kunt voeren met diegenen die ook de Hajj hebben verricht: aan de flikkering in de ogen zul je altijd kunnen aflezen of de ander tot in zijn/ haar meest diepste wezen bevoelt wat jij bedoelt!

Hoofddocent Islamitische theologie aan het Minhaj Instituut en tevens docent bedrijfseconomie aan een hogeschool.

Lees andere stukken van