Voorpagina Website

Beleid Reacties

We hebben helaas moeten besluiten om niet alle reacties onvoorwaardelijk te laten staan. We willen dat deze weblog nog altijd een plek blijft, waar respect voor elkaar een belangrijk punt is en als basis dient voor eventuele discussies. We behouden ons dan ook het recht om alle reacties waarvan wij vinden dat ze beledigend, off-topic of niet-constructief zijn, te verwijderen. We hoeven niet allemaal met elkaar eens te zijn en verschillen van meningen en visies maken het geheel alleen maar kleurrijker, maar laten we dat wel op een respectvolle manier doen!

De oprichter. Geboren, getogen en woonachtig in die mooie stad achter de duinen. Altijd klaar voor een revolutie of gewoon een kopje thee. Typisch Faisal...

Lees andere stukken van Faisal