Voorpagina Algemeen, Politiek

Meneer de burgemeester van Rotterdam: Uw kritiek is te eenzijdig

Meneer de burgemeester van Rotterdam,

Met verbazing heb ik uw brief in de Metro gelezen, die bedoeld was voor de bedreigers van een horeca-onderneemster in onze stad: Rotterdam. U schrijft over respect en de handhaving van regels. Vooral benadrukt u het consequent toepassen van deze regels; dat iedereen in dit land vrij is om zijn keuzes te maken en dat dit respect verdient. Ik ben het hier volledig mee eens. Echter begrijp ik in dit daglicht uw keuze niet voor Metro.

De bedreigingen hebben plaatsgevonden nadat er een artikel in dezelfde Metro is verschenen, vol laster en leugens over de familie van Elou Akhiat. Tevens beschrijft Metro, dat het niet volgen van islamitische geloofsregels, ‘een voorbeeld is van vleesgeworden integratie’. Schrijfster van het stuk geeft hiermee haar persoonlijke definitie weer van succesvolle integratie. Bent u het hiermee eens meneer de burgemeester?

Begrijpt u de verontwaardiging en ophef in de vele reacties van moslims? Als gevolg van onwaarheden die door Metro zijn geplaatst. Onterecht gebruikt Metro de Islamitische achtergrond van de onderneemster om openlijk moslims te kunnen beledigen. Zelfs nadat mevrouw Akhiat de onwaarheden heeft weerlegd in het AD.

En wat heeft haar privé situatie te maken met het openen van een wijnbar? Als het alleen ging om het openen van een wijnbar, had er geen haan naar gekraaid. Een wijnbar past prima tussen de zoveelste shishalounge. Wat steekt, is dat de Metro van de gelegenheid gebruik maakt om hun ongefundeerde mening over de Islam en de integratie van moslims te verkondigen. Het artikel zie ik als een belediging voor zichzelf respecterende moslims, net zoals dit geldt voor de reacties die volgden.

Er wonen blijkbaar veel mensen in Nederland die vinden dat moslims buiten de samenleving staan en er alleen bij kunnen horen als ze hun geloof afzweren. Daarnaast zijn er altijd ‘succesvolle’ (ex-)moslims die zich graag profileren als uitzondering op deze regel. Waar men vervolgens zich genoodzaakt voelt om hier voor op te komen. Dit is een houding die ik ook bij u bespeur, meneer de burgemeester. Vandaar ook uw brief, vermoed ik, waar u op een selectieve wijze mensen in bescherming neemt.

Ik neem aan dat ondernemers gewaardeerd willen worden om hun ondernemingskwaliteiten, die zich onderscheiden van de rest van de markt waartoe zij behoren. Je wilt toch dat mensen naar je komen omdat je een geweldige zaak hebt en een goede zakenvrouw bent? Toch niet uit medelijden of omdat je je afkomst verloochent? Vandaar dat ik de houding van zangeres Anouk wel kan waarderen. Zij zegt tenminste: “Ik wil helemaal niet aan racisten verdienen.” Kom voor de wijn en ambiance of blijf weg.

Er zijn nu eenmaal mensen die zich bedreigd voelen door de aanwezigheid van moslims. De angst dat zij het land overnemen, is op grote schaal aanwezig. Naar aanleiding van vriendjespolitiek en machtsbederf in de deelgemeente Feijenoord, is dit begrijpelijk. Maar als het gaat om het praktiseren van het Islamitische geloof, heeft niemand het recht om daar voorwaarden aan te stellen.

Ik begrijp echt niet waarom u  de regels uitlegt in een krant, die zelf alle regels aan zijn laars lapt. Bij mij rijst dan ook de vraag: neemt u als burgervader uw eigen advies ter harte?

U ben toch ook de burgervader voor de ouders van de onderneemster, die ongegrond als harteloze mensen worden neergezet?

U bent toch ook een burgervader voor alle moslims die nu op een hoop worden gegooid door Metro? U bent toch ook de burgervader van moslims die worden bedreigd voor het oprichten van een Islamitische partij? Ik vind het heel jammer dat u zich alleen uitlaat over moslims, met als gevolg dat u het idee van tweederangs burgerschap in standhoudt.

U heeft ooit tegen moslims gezegd, als het je hier niet bevalt, kun je vertrekken. In tegenstelling tot deze uitspraak, is Nederland een democratisch land waar iedereen gelijk hoort te zijn.

Gelukkig zijn er binnenkort verkiezingen. Ik hoop dat moslims via de stembus laten weten, dat ze wel degelijk gelijkwaardige burgers zijn van deze prachtige multiculturele stad.

Hartelijke groeten,

Saida Agourram

Saida is geboren en getogen in Rotterdam. Ze is kinderleidster van beroep en vrijwilligster bij scouting Ibn Batouta. Verder geeft ze Koran en Arabische les aan kinderen.

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van de WBH Redactie