Voorpagina Algemeen

PvdA vs NIDA: deel 2

Een briefwisseling tussen PvdA’er Mustapha Akchich en NIDA’er Nourdin El Ouali

Beste NIDA-beweging,

De afgelopen weken heb ik met veel belangstelling jullie verkiezingscampagne gevolgd. Vol liefde voor Rotterdam en met een ogenschijnlijk oprechte missie om in jullie optiek onvoldoende gehoorde stadsgenoten een stem te geven, zijn jullie voortvarend van start gegaan.

Waar NIDA de politieke bühne betrad als welkome nieuweling met als oogmerk het vertalen van de wensen en behoeftes van Rotterdammers met Islamitische wortels, ontpoppen jullie je steeds meer tot een beweging die het louter gemunt heeft op de Partij van de Arbeid. De partij waar ik onderdeel van uitmaak.

Het stoort mij dat jullie praktisch elk optreden via (sociale) media aangrijpen om de PvdA als homogeen collectief weg te zetten. Onder meer door de PvdA te typeren als een partij die moslims gebruikt als stemvee, om hen vervolgens na de verkiezingen volledig links (of juist rechts) te laten liggen. Kritiek spuien en de vinger op de zere plek leggen is goed voor een gezonde democratie, echter lijkt jullie verkiezingscampagne niets meer van doen te hebben met de positieve en liefdevolle inslag waarmee jullie met veel tamtam zijn begonnen.

Voorts vind ik het op z’n zachtst gezegd vreemd dat een partij die zich beklaagt over het over één kam scheren van moslims, datzelfde vervolgens doet met PvdA-politici en -stemmers. Volgens die lezing gebruiken wij onze stadsgenoten en maken wij ons schuldig aan kiezersbedrog. Het idee. De belediging. De wrange bijsmaak. Kiezersbedrog? Jezelf in de gebiedscommissie verkiesbaar stellen om stemmen in Delfshaven binnen te halen, terwijl jullie kandidaten héél goed weten dat ze zitting willen nemen in de gemeenteraad. Hoe definiëren jullie die zet dan?

Ik zet mij met volle overgave in voor deze stad en in het bijzonder voor de buurt waar ik vandaan kom. Voor veel van mijn Rotterdamse partijgenoten geldt precies hetzelfde. Ik ben opgevoed met de wijsheid dat het staan voor je eigen zaak véél sterker is dan het afkraken van de ander. Ook in de politieke arena pas ik dit motto toe. Geïnspireerd door sociaal-democratische idealen, ga ik voor een Delfshaven waarin oog is voor iedereen. Van arm tot rijk, van jong tot oud en van Islamitisch tot niet-Islamitisch.

Met hoe jullie je de voorbije weken hebben gedragen, wordt niemand een dienst bewezen. Behalve Leefbaar Rotterdam dan. Ik wens jullie veel succes met de verdere campagne en ik roep op tot een eerlijk, respectvol en open debat. Zonder overtrokken verwijten en vuilspuiterij. Da’s wel zo Islamitisch. Ja toch? Niet dan?

Met vriendelijke groet en tot in de wandelgangen,

Mustapha Akchich

De reactie van Nourdin El Ouali

Beste Mustapha,

Allereerst bedank ik je voor de moeite die je hebt genomen om NIDA een open brief te sturen. Jammer dat ik daarop gewezen heb moeten worden door derden terwijl je mij ook direct (openlijk) had kunnen adresseren. Gewoon een kwestie van taggen. Even heb ik zitten tobben of ik hier wel op zou moeten reageren. Zo bedacht ik mij dat het van weinig respect zou getuigen als ik dit niet zou doen. Bij deze.

Je richt je nu op NIDA, maar het is je wellicht ontgaan; De PvdA wordt zowel landelijk als lokaal aangesproken op het feit dat zij hun principes verloochenen en het belang van hun stemmers niet vertegenwoordigen. Nogmaals zowel landelijk als lokaal en dit al minstens tien jaar lang. Hiervoor kan ik jouw verwijzen naar talloze media uitingen. Inhoudelijk kritiek niet alleen van buiten jullie partij maar juist ook van binnen. Waaronder ook PvdA prominenten en echte sociaal democraten als Jan Pronk die om die reden ook na jaren lang trouwe dienst de partij hebben verlaten. De lijst met namen is nog veel langer.

Even de zaken in het juiste perspectief, de PvdA heeft de aanval geopend op NIDA. De aanval bestaat uit het wegzetten van een emancipatie beweging, die islam is geïnspireerd, als een splinterpartij van geen betekenis. Keer op keer is NIDA op dezelfde berg gegooid van Leefbaar Rotterdam bij monde van jouw wel bekende vrienden/rolmodellen als Fouad Sidali, Hamit Karakus en Carlos Consalves door te zeggen dat een stem op NIDA een stem op Leefbaar Rotterdam is en tot slot reduceert de PvdA ons op een kwalijke manier tot slechts moslims voor moslims en vergeet opzettelijk dat we Rotterdammers zijn en burgers die begaan zijn met onze stad en al haar inwoners.

Om het bovenstaande te illustreren verwijs ik je graag naar de volgende debatten – PvdA-er Foaud Sidali (dichtbijNL), Karakus (PenW) en Carlos Consalves (Radio Brasa).

Je wijst naar ons Social-media campagne wat volgens jou alleen gericht is op het wegzetten van de PvdA. Je noemt specifiek de afgelopen week en doelt in het bijzonder op onze ludieke “Valentijn” actie. Ik ontken absoluut niet dat deze actie met een glimlach op mijn gezicht en een knipoog is uitgezet, you’ve got to give us some credits for that bro. Ik weet dat het wennen moet zijn voor de PvdA om door mondige burgers, vanuit gelijkwaardigheid, tegengesproken te worden of een spiegel voor gehouden te krijgen. Veel PvdA items vielen de afgelopen week “toevallig” (voor zover toeval bestaat) samen. Onze campagneleider heeft de afgelopen week uiteraard op ons social-media podium hier ruimte voor geboden. Waaronder het debat tussen Karakus en mijzelf bij PenW (door jullie volledig genegeerd), het artikel in de AD “PvdA-vijanden komen zowel links als rechts in beweging”, het item van Nieuwsuur waarin nauwkeurig de ondergang van zowel landelijk als lokale PvdA is uiteengezet en het debat bij Buitenhof tussen Karakus en Eerdmans waarin bleek dat PvdA en Leefbaar Rotterdam zijn samengesmolten en voor 80% inhoudelijke gelijknissen vertonen, (aldus buitenhof). Iets wat jou als PvdA-er niet onbewogen zou moeten laten. Mustapha broer, je hebt heel wat open brieven te schrijven en juist ook richting jouw eigen partij. Neem een voorbeeld aan jouw partijgenoot Fouad El Haji, lees zijn artikel in de Volkskrant. (ook op mijn tijdslijn terug te lezen) Dit is het verschil tussen kritische loyaliteit en blinde loyaliteit.

Daar waar jij zegt met volle overgave in te zetten voor deze stad en voor je eigen zaak te staan; daarin vinden wij elkaar. Hoewel deze benadering te eenzijdig en egocentrisch is. Daar waar dit uitgangspunt het debat met elk ander partij onmogelijk zou maken. Indien je alleen op jezelf gericht bent voer je monologen i.p.v. dialogen (discussies). De Rotterdammer is erbij gebaat dat niet alleen het eigen verhaal helder wordt, maar juist ook de verschillen worden uitgelicht, zodat er wat valt te KIEZEN. Daar waar de PvdA beweert dat het weer zal gaan tussen leefbaar Rotterdam en de PvdA en zo de strategische stem weer hoopt op te zoeken, zeg ik vanuit NIDA: gelukkig valt er veel meer te kiezen. Iedereen ziet dat de keuze tussen de PvdA of Leefbaar een keuze is voor het bestaande of het zelfde. Het gaat er niet om of de PvdA de grootste wordt zoals jullie beweren. Het gaat om de Rotterdammer en niet om een politieke partij of macht.

Ik roep jou op geen grote woorden te gebruiken zoals je ons beticht van overtrokken verwijten en vuilspuiterij. Je kan wel op je eigen pagina jammeren over de vorm, daar waar wij inhoudelijk kritiek uiten, gebruik makend van de vorm. Als je wilt belijden wat je preekt, had je deze open brief ook persoonlijk kunnen sturen. Dit is geen verwijt, ik ben er blij mee en wij schuwen geen enkel inhoudelijk debat. Ik wijs je wel graag op het dubbele moraal. Dat is toch niet zo islamitisch. Ja toch? Niet dan?

Tot slot, zoals o.a. de PvdA richting moslims riep dat ze geen lange tenen moeten hebben wanneer er inhoudelijk kritiek werd geuit, zo zeg ik nu richting jou en jouw partij hetzelfde. In het bijzonder als politicus moet je dit niet persoonlijk opvatten en niet van glas zijn. Ik heb jou als jong talent hoog zitten en bovendien ook hoge verwachtingen van jou. Dit heb ik nooit onder stoelen of banken gestoken en dat weet je. Geloof me, een beweging als NIDA is nodig om juist ook politici als jij meer ademruimte te gunnen binnen jouw eigen fractiekamer. Gebruik die ruimte! Wij kennen de politiek van binnen en van buiten en ik weet dat jij ook wel beter weet. Veel succes met jouw campagne in Delfshaven.

P.s. laten wij elkaar niet vermoeien met open brieven en onze energie steken in een beter, gelijkwaardiger en rechtvaardiger Rotterdam.

Vredige groet en tot op de straten want van wandelgangen hou ik niet,

Nourdin El Ouali

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van de WBH Redactie