Voorpagina Maatschappelijk, Politiek

NIDA biedt rechts Nederland een integratiecursus aan

Onze Nederlandse cultuur staat onder druk en loopt gevaar! Een stellingname van menig gevestigde politieke partij, waaronder de PVV en consorten. De dreiging komt van buiten beweert men. Er wordt gewezen naar Europa, moslims en recentelijk ook naar mensen uit de Oostbloklanden. Is dit wel zo? Het werkelijke en meest realistische gevaar voor onze normen en waarden zijn deze partijen zelf. Onder dit voorwendsel (externe gevaar) hollen zij onze constitutie uit en zetten haar op losse schroeven.

NIDA leest in het eerste artikel van onze grondwet over het gelijkheidsbeginsel en verbod op discriminatie. Een van de fundamenten van onze rechtsstaat en moderne democratie. Het gelijkheidsbeginsel is nooit bedoeld om een homogene samenleving te construeren maar juist bedoeld om diversiteit te beschermen en gelijkwaardigheid te garanderen. Het zijn de rechts populistische partijen die dit fundament ter discussie stellen. De voorman van Leefbaar Rotterdam pleitte er zelfs voor om artikel 1 uit onze grondwet te schrappen.

NIDA leest in het tweede artikel van onze constitutie dat de wet regelt wie Nederlander is. Wanneer je luistert naar onze politici (van links naar rechts en tot aan onze minister-president aan toe) dan hoor en zie je hoe zij onze bevolking opdelen langs etnische lijnen. De ene burger is de andere niet. Afhankelijk van je culturele of religieuze identiteit ben je een allochtoon en wordt je tot in de lengte der dagen op je afkomst aangesproken. Het blijft niet alleen bij aanspreken, deze vormen van discriminatie hebben zelfs wortel geschoten in onze wetgeving.

Om een voorbeeld te geven: zo is het mogelijk gemaakt dat wanneer twee Nederlandse staatsburgers, waarvan een met een dubbele nationaliteit, hetzelfde delict plegen, zij op verschillende manieren worden gestraft. De een gaat na zijn straf uitgezeten te hebben gewoon weer de samenleving in en de ander wordt gedenaturaliseerd en het land uitgezet. Discriminatie in optima forma en mede mogelijk gemaakt door de VVD en het CDA in samenwerking met de PVV. Het Nederlandse staatsburgerschap wordt zo opgedeeld in eerste en tweederangsburgers. Dit is een gevaarlijk gezwel wat onze constitutie diep vergiftigd.

Lokaal zien wij dat gevestigde partijen zoals de PvdA, VVD, CDA en leefbaar Rotterdam beleidsvoorstellen doen of steunen die ook haaks staan op deze wet. Denk aan etnisch registreren van criminelen. Beleid wat deze partijen hebben ingevoerd en jaren lang hartstochtelijk hebben verdedigd tot dat ze werden teruggefloten door de rechter. Maar ook de Marokkanen en Antilianen-aanpak komen uit de koker van deze partijen. De PvdA en Leefbaar Rotterdam hadden deze voorstellen in hun partijprogramma’s staan.

NIDA leest in onze grondwet over de vrijheid van religie. Waarin staat dat een ieder het recht heeft om zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Hoe verhoudt dit zich met voorstellen als een kopvoddentax? Een misselijkmakend en mensonterend voorstel. Of voorstellen om geen enkele moskee (mosknee) toe te staan? Wederom een gevaarlijke poging om onze rechtsstaat uit te hollen.

NIDA leest in onze grondwet over de vrijheid van onderwijs. Het recht om op basis van eigen gezindte kwalitatief goed onderwijs te stichten en te geven. En ook hier zien wij voorstellen waarin wordt bepleit om enkel het bijzonder Islamitisch onderwijs te verbieden.

NIDA leest in onze grondwet over de vrijheid van meningsuiting. Burgers hebben verschillende ideeën en opvattingen en deze verdienen het om gehoord te worden. Je kunt niet sommige meningen censureren zonder dat je alle meningen in gevaar brengt. Hoe verwerpelijk ze soms ook mogen zijn, iedereen moet zich kunnen uiten en elke stem moet gehoord worden. Kritiek en verschillen van mening zijn voorwaarde voor een gezonde samenleving. Wie zich gekrenkt voelt, kan naar de rechter stappen, maar mag nooit voor eigen rechter spelen. Recentelijk hebben wij kunnen zien hoe honderden gezagstrouwe burgers van dit recht gebruik maken naar aanleiding van de roep om etnische zuivering van een volksmenner en zijn volgelingen. Een beschaafde reactie op onbeschaafde uitlatingen van een demagoog.

Wie geen vertrouwen heeft in de kracht van onze rechtsstaat en een open samenleving zal haar uit angst voor anderen proberen te beperken en haar zo eigenhandig de das om doen. Het is niet het zogenaamde externe gevaar waar wij iets van te duchten hebben. Veel eerder het realistische implosie gevaar uitgedragen en gesteund door verscheidene partijen. Een wezenlijke en onderbelichte zaak die al jaren geleden in gang is gezet.

NIDA weet als geen ander vrijheid te waarderen en onderschrijft onze constitutie. In een open samenleving mét geloof en diversiteit zien wij onze kracht. Dit zijn onze normen en waarden.

Rechts Nederland moet verplicht ‘integreren’ of anders vrijwillig emigreren naar een van de vele oorden waar ze zich kunnen omringen door andere geestverwanten. Wat NIDA betreft zelfs op kosten van onze staat.

Nourdin El Ouali is politiek leider van NIDA, een op de Islam geïnspireerde Rotterdamse partij.

Lees andere stukken van Nourdin