Voorpagina Fatwa

Fatwa: Terrorisme Haram!

Normaal hebben we in onze Fatwa-rubriek een stelling waarbij we u vragen naar uw mening. Deze keer mag u uw mening geven over een echte fatwa. Wij kregen een persbericht binnen over een grote Islamitische geleerde die een 200 pagina’s tellende fatwa heeft geschreven waarin korte metten wordt gemaakt met de gedachte dat terrorisme met de daarbij horende ‘collateral damage’ goed te praten is vanuit de Islam. Shaykh Dr Muhammad Tahir-ul-Qadri haalt hierbij vele passages uit de Quran en hadith aan. Lees de fatwa hieronder en binnenkort verschijnt de Engelse vertaling van deze fatwa.


Shaykh Dr Muhammad Tahir-ul-Qadri

PERSBERICHT Londen, 8 december 2009

VOORAANSTAANDE AUTORITEIT IN MOSLIMWERELD GEEFT FATWA TEGEN TERRORISME

Londen – In de nasleep van terroristische zelfmoordaanslagen in Pakistan en Afghanistan op onschuldige burgers geeft een vooraanstaande Islamitische geleerde een ‘Fatwa’ uit die de daders ondubbelzinnig veroordeelt. De 200 pagina’s tellende Fatwa van een van de grootste islamitische autoriteiten, Dr Muhammad Tahir-ul-Qadri, verklaart zelfmoordaanslagen en terrorisme als compleet onislamitisch en onderstreept dat de Islam dit in geen enkele omstandigheid toestaat.

In de verklaring van zijn religieuze uitspraak, tijdens een overvolle persconferentie in Lahore (Pakistan) via videoconnectie, zei Dr Qadri: “Een golf van terrorisme kwelt Pakistan in het bijzonder en de wereldwijde Islamitische gemeenschap in het algemeen al vele jaren. Terwijl moslims deze aanslagen als een collectieve eenheid veroordelen, hiertegen vechten en niet bereid zijn een verband te leggen met de Islam, is er een klein aantal extremisten dat deze daden steunt. Zij spreken zich hier niet openlijk en direct over uit, waardoor de verwarring ontstaat.”

In de publicatie van zijn Fatwa legt Dr Qadri, met referenties naar passages uit de Koran en overleveringen van Profeet Mohammed, uit dat het plegen van aanslagen tegen onschuldige burgers en het vernietigen van publiek eigendom “absoluut tegen de leer van de Islam is en dat de Islam dergelijke handelingen met geen enkel excuus toestaat”.Hij voegde hieraan toe: ”Al deze daden zijn ernstige overtredingen van mensenrechten en leiden tot ‘kufr’, ongeloof volgens Islamitisch recht. Hun aanwezigheid vormt een gevaar voor de waardigheid van Pakistan en wereldvrede.”

Dr Qadri riep het hele volk op van zich te laten horen: “Het hele volk zou zich hiervan moeten distantiëren en zou deze daden ondubbelzinnig in de sterkste woorden moeten veroordelen”.

Hij maakte verder duidelijk dat zijn uitspraak niet gezien moet worden als ondersteuning van het beleid van de VS en hun bondgenoten, noch als goedkeuring van het controversiële beleid van de Pakistaanse overheid, haar manier van bestuur en ondemocratische houding.

Shaykh Dr Muhammad Tahir-ul-Qadri is de oprichter van de organisatie Minhaj-ul-Quran International en een vooraanstaande geleerde en spirituele leider in de Islamitische wereld. Reuters refereerde naar Dr Qadri met de woorden: ‘a leading Muslim authority who conveys a message of moderation to the western youth’. Hij staat tevens bekend als ‘The Embassador of Peace’. Shaykh Tahir-ul-Qadri heeft meer dan 400 titels op zijn naam staan en meer dan 6.000 lezingen gegeven op verschillende internationele conferenties, seminars en universiteiten. Hier meer informatie over hem.

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van Wij Blijven Hier!