Voorpagina Politiek

De CIA

De rechtbank van Milaan heeft Europese arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen 22 CIA-agenten die verdacht worden van de ontvoering van een Egyptisch- Italiaans Imam. Volgens Armando Spataro, hoofdofficier van justitie in Milaan, hebben de Amerikanen daarmee het internationaal recht en de soevereiniteit van Italië geschonden.

Bron: AD

De ‘goedwillendheid van de Amerikanen’ is een paradox die veel hiaten vertoont in haar ideologie. Het zogenaamd streven naar een vredig en rechtvaardig wereld kan niet gesteund worden door geheime ontvoeringen en martelingen op een burger zonder strafrechtelijk verleden. Bovendien is een dergelijke actie fel in strijd met het internationaal recht. Dit gegeven laat de amerikaanse autoriteiten koud, daar zij zich niks aantrekken van internationale verdragen en afspraken.

Wie zich eens verdiept in de bi(bl)iografiën van de ‘CIA-moorden’ kan met een gerust hart zeggen dat deze  inlichtingendienst een verlengstuk is van het ‘legale’ terrorisme. Het verschil tussen het zogenaamde netwerk Al Qaida en de CIA is dat de eerste géén hiërarchisch structuur kent. Ondanks het ontbreken van een officiële notering is het netwerk wel gedemoniseerd tot een haatdragende terreurorganisatie, met als (bedrijfs)typologie: ".. Een vereniging van terroristen (V.V.T) die de belangen behartigt van haar leden…" Het zou me niet verbazen als de Amerikanen de volgende dag zouden komen met het verhaal dat Al Qaida ‘een raad van advies’ heeft waarin dr. Ayman Al Zawahiri als voorzitter fungeert.

Daarentegen heeft de CIA wel een organigram met een (bedrijfs)doelstelling die héél zedelijk klinkt, maar in werkelijkheid de stem van de duivel fluistert. Mijn docent, dhr. Grazell, verwoordt het héél mooi; "De CIA is de énige wettelijke moordmachine ter wereld, die te nimmer en nooit berecht zal worden!" Ik sluit mij graag aan bij zijn ‘waarheid’.