Voorpagina Algemeen

Wilders waar staat de 2e letter V toch voor in uw Partij?

Een van de perikelen van onze hedendaagse consumptiemaatschappij is dat ook het vrije woord wordt geconsumeerd als fastfood. Het zijn vaak de door de gevestigde politieke elite gefrustreerde burgers, die hun buik vol hebben van de politieke correctheid en openlijk hun gevoel van onvrede uiten in de media of uit protest stemmen op de PVV. Het is nobel van de tot nog toe niet-politiek geëngageerde burger om zich te mengen in de discussie over de vrijheid van meningsuiting, maar lees eerst even de gezondheidswijzer als u wilt. Mijn advies: “Weet wat je eet”. Neem eerst kennis van de ingrediënten die in het product zitten. Misschien ben je wel allergisch voor bepaalde smaak- en zoetstoffen.


Bij Pauw & Witteman ging het vorige week uitgebreid over G W*lders

Doch, het was een redelijk geregisseerd schouwspel om te zien hoe de vrijwilligers van de PVV erin zijn geslaagd de hulptroepen in te schakelen. Twee honderd trouwe aanhangers van de PVV hadden zich netjes verzameld op het parkeerdek van de Amsterdamse rechtbank waar de eerste zitting werd gehouden.

Getooid met protestborden van hetzelfde lettertype stonden de Wilderianen in de ijzige kou leuzen te scanderen dat de vrijheid van meningsuiting in gevaar is. Vooral nu Wilders zich voor de rechter moet verantwoorden voor zijn uitspraken. Voorspelbare Wilderiaanse anti-islam oneliners passeerden de cameralenzen van de massaal opgerukte nationale en internationale pers. De intelligentie van de demonstranten was van de spandoeken af te leuzen. Enfin.

De discussie over de vrijheid van meningsuiting wordt in alle hevigheid gevoerd in dit land. Prima, de discussie an sich moet gevoerd worden, maar laten we de discussie voeren op basis van rationele argumenten en niet onze knorrende buikgevoelens laten horen. Nu hoor ik vooral de woede en emoties van de PVV-aanhangers tot de televisiebeelden spreken.

Ik vraag me af of de aanhangers van Wilders onderscheid kunnen maken tussen twee essentiële zaken; de vrijheid van meningsuiting en het recht op de vrijheid van meningsuiting. Hoewel de een niet zonder het ander gaat. De vrijheid van meningsuiting impliceert dat het individu de vrijheid mag nemen om zijn mening te uiten en tegelijkertijd een ander evenveel ruimte moet bieden om zijn zegje te doen.

Het recht op de vrijheid van meningsuiting is een recht en mag door iedereen worden uitgeoefend in dit land en is niet alleen voorbehouden aan de leden van de PVV of haar politieke aanhang. De praktijk heeft meer dan eens bewezen dat de PVV, die vrijheid propageert, deze ook aantast met haar intolerante politieke opvattingen. Zo nemen de aanhangers van Wilders alle vrijheid om hun mening vrijelijk te uiten en laten zich steeds vaker discriminerend uit over moslims. Zij raken weer wel geïrriteerd als hun politieke leider zelf op de korrel wordt genomen door de pers en Bekend Nederland.

Waarom toch? Juist, u die de aanhang van de PVV vormt, moet weten wat die vrijheid waard is, maar u kunt die niet alleen voor Wilders of voor mij part voor uzelf blijven claimen. Juist, u die vrijheid propageert voor Wilders, uzelf en andere Nederlanders stelt zich buitengewoon vijandig op als Peter R. De Vries zich kritisch uitlaat over Wilders en zijn advocaat op zijn gelijknamige website.

Juist, u die de kostbare vrijheid waardeert en verdedigt, heeft zich aangesloten bij een partij die zich primair tot doel heeft gesteld om de verworven rechten en vrijheden van anderen, van origine niet-Nederlandse burgers, in dit land af te nemen. Juist, u die het opneemt voor de Nederlandse normen en waarden en de Nederlandse identiteit met vastberadenheid verdedigt, bent loyaal aan een Nederlandse partij die de Israëlische vlag op haar bureau heeft gezet en een land in het Midden-Oosten steunt, dat al decennia heer en meester is in het onderdrukken van de Palestijnse bevolking.

Waar staat toch die 2e letter V voor in de letters van uw Partij?

Prima, dat u zich mengt in de discussie over de Nederlandse normen en waarden en de vrijheid van meningsuiting, maar weet altijd wie en wat u verdedigt als u stemt op de PVV. U verdedigt een ondemocratische partij wier fractieleden in de Tweede-Kamer zich neerbuigend hebben uitgesproken over haar politieke aanhang. De PVV is geen transparante democratische partij waar u lid van kunt worden. U heeft geen enkele invloed op de koers die de partij vaart. Wilders is niet de Messias die u zoekt. Noch de man die uw idealen noch uw economische belangen verdedigt.

Een proteststem op de PVV is goed te verklaren. Ik begrijp dat u boos en teleurgesteld bent in de lokale en landelijke politiek. Maar een stem op de PVV is niet meer dan een verloren stem. Die zal verstillen als Wilders eenmaal aan de macht komt. Dan bent u pas echt verloren. De PVV laat zich op geen enkele manier sturen door haar kiezers. Wilders wil dit niet en dat is waarom u geen lid kunt worden van de PVV. Prima, dat u het opneemt voor de vrijheid van meningsuiting in Nederland, maar als uw vrijheid u lief is, stem dan vooral PVV.

Mijn liefde voor dit land is groter dan die van Geert Wilders. Ik ben verwikkeld in een polemische strijd met populisten, die zogenaamd het beste voor hebben met dit land. Ik ben Ata, beetje burgerlijk ongehoorzaam en al heel wat lentes jong. Mijn naam is seculier, mijn pen messcherp en voel me gelukkig nog altijd thuis in dit land. Ook ik blijf hier!

Lees andere stukken van Ata