Voorpagina Maatschappelijk

ISBO jaarlezing 2010

In Driebergen was het afgelopen week tijd voor de eerste jaarlezing van de Islamitische Scholenbesturen Organisatie (ISBO). De ISBO maakt een professionaliseringsslag en deze jaarlezing onderstreept dat, aldus secretaris Kamal el Addouti. En omdat het de eerste lezing betreft, kijkt hij niet alleen terug naar 2009, maar ook naar de jaren daarvoor.

De Tarieq ibnoe Ziyad in Eindhoven en de Al Ghazali in Rotterdam, beide gingen van start in 1988 en zijn de eerste bijzondere scholen met een islamitische grondslag. Dankzij deze pioneers (en de linkse partijen) is het aantal sindsdien sterk gegroeid. De ISBO telt nu ruim veertig bassischolen en twee middelbare scholen, goed voor zo’n 10.000 leerlingen. De potentie is vele malen groter volgens Kamal. "We mogen Allah danken voor art. 23 van de Grondwet: Zolang er voldoende behoefte bestaat aan een islamitische school en er aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan – waaronder kwaliteitseisen – kan een islamitische school worden opgericht".

De islamitische scholen zijn belangrijk volgens de ISBO, omdat het bijdraagt aan de integratie. Het ondersteunt het emancipatieproces van moslims en maakt moslims zelfbewuster. Alleen zelfbewuste mensen, mensen met geloof in eigen kunnen, kunnen goed participeren en integreren in een maatschappij. Een WRR rapport uit 2006 bevestigt dit. "Zolang dit niet begrepen wordt door sommige parlementariërs en enkele groeperingen binnen onze samenleving blijft het islamitisch onderwijs omstreden en zal het integratieproces van moslims in Nederland haperen."

Er is veel weerstand geweest vanuit de politiek, maar ook van daarbuiten. Na de moord op Theo van Gogh is in 104 moskeeën brand gesticht of een poging daartoe ondernomen. Tussen november 2004 en maart 2005 vonden 22 incidenten plaats bij islamitische organisaties en 47 bij moskeeën. "Los van deze gebeurtenissen kan gezegd worden dat het racisme en discriminatie van moslims de afgelopen jaren fors is toegenomen, zoals ook op vele fora op het internet kan worden waargenomen."

Anders dan de ongenuanceerde media doen geloven, kent de geschiedenis van het islamitisch onderwijs ook veel succesverhalen. De 43 PO en 2 VO scholen behalen volgens wetenschappelijk onderzoek op meerdere kwaliteitsindicatoren betere resultaten dan vergelijkbare openbare en bijzondere collega scholen. Helaas ging Kamal niet in op welke indicatoren precies.

"We mogen tegelijkertijd onze ogen niet sluiten voor de minder goede kanten", gaat Kamal verder. Het in november 2008 verschenen rapport Bestuurlijke Praktijken van de onderwijsinspectie was een spraakmakend onderzoek. De ISBO had er destijds op gereageerd en samen met haar leden zijn de punten ’ter harte genomen’ en werd gekozen voor een vernieuwde aanpak. "Het islamitisch onderwijs heeft alleen toekomst wanneer het zich midden in de samenleving positioneert en constructief bijdraagt aan de samenleving. Het islamitisch onderwijs dient daartoe uit haar schulp te kruipen en zich assertief op te stellen, dwarsverbanden aan te gaan met alle andere denominaties en mee te draaien in elk onderwijsplatform, voor zover dit nog niet gebeurt. De pioniersfase laten we achter ons en het is nu tijd om door te pakken! "

De ISBO presenteert het Kwaliteitsproject Islamitisch Onderwijs (KIO), een grote verbeteringsactie binen het islamitische onderwijs, bestaande uit de volgende punten:

a. Een statutair handvest waarmee ISBO islamitische scholen aan kwaliteitscriteria kan binden alvorens ze opgericht worden en draaiende zijn.
b. Duidelijkheid aan de Nederlandse samenleving:
i. ISBO scholen zijn tegen het licht gehouden, worden gemonitord en zijn OK bevonden
ii. Niet-ISBO scholen missen deze doorlichting
c. Verbetering bestuurlijke kwaliteit in het veld
d. Verbetering onderwijskwaliteit in het veld
e. Geen zeer zwakke scholen meer in 2012 en veel minder zwakke scholen

De KIO andere acties van de ISBO zullen zorgen voor een verbetering van het islamitisch onderwijs. "En dat is belangrijk, want", zegt Kamal, "goed Islamitisch onderwijs is niet alleen goed voor de kinderen die dit onderwijs volgen en hun ouders, maar ook voor de Nederlandse samenleving als geheel. Het draagt bij aan integratie, aan de sociale cohesie en brengt kinderen voort die zelfbewust zijn, sterk in hun schoenen staan en zodoende een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij."

De ISBO moet de beloftes waarmaken en laten zien dat Islamitische Onderwijs meer is dan door de doorsnee Nederland wordt gedacht. In ieder geval is dit een goed startsein. Niet geheel verrassend: ik kan bij deze bijeenkomst geen journalist bekennen. Misschien heeft de ISBO ze stomweg niet uitgenodigd…

Lees hier de gehele lezing na.

De oprichter. Geboren, getogen en woonachtig in die mooie stad achter de duinen. Altijd klaar voor een revolutie of gewoon een kopje thee. Typisch Faisal...

Lees andere stukken van Faisal