Voorpagina Ingezonden

Toekomst Islamitisch onderwijs in gevaar!

Dit stuk is ingezonden door een docent van het Islamitische College Amsterdam (ICA)

Zoals velen van jullie al hebben vernomen via de media, ligt het Islamitische College Amsterdam weer op de korrel. De staatssecretaris Marja van Bijsterveldt heeft de school te kennen gegeven dat er geen nieuwe leerlingen ingeschreven mogen worden op onze school. De staatssecretaris noemde als motivering een tweetal punten, namelijk te weinig nieuwe aanmeldingen en kwalitatief slecht onderwijs. Op beide kritiekpunten van de staatsecretaris vertonen wij een stijgende lijn: de kwaliteit is beter dan voorgaande jaren, er is op dit gebied ook door de onderwijsinspectie verbetering geconstateerd, verder neemt het aantal leerlingen steeds verder toe en zouden wij dit schooljaar op het gewenste aantal leerlingen zitten. Ondanks dit wil de staatssecretaris toch per 1 augustus de bekostiging van het ICA stopzetten.

Het zal een unicum zijn als de staatssecretaris haar zinnen doorzet. Want hoe kan het nou zo zijn dat er in Amsterdam meerdere scholen zijn die al jaren te weinig aanmeldingen krijgen en het ICA toch de enige school is waar de staatssecretaris zoveel energie insteekt om deze te willen sluiten. Hoe kan het nou zo zijn dat we van de inspectie te horen krijgen dat we afgelopen jaar een goede score hebben laten zien, maar de staatssecretaris nu op zo’n cruciaal moment ingrijpt; een moment waarin wij midden in de werving zitten van nieuwe leerlingen.

Beste broeders en zusters; we kunnen er niets anders van maken dan dat Van Bijsterveldt andere motieven heeft om de school te sluiten dan een van rechtvaardigheid. We zitten momenteel in een klimaat waarin er wordt gesproken van een verbod op moskeeën, het verbieden van hoofddoeken op scholen, het inleveren van je paspoort (identiteit) en een restrictie op immigranten vanuit islamitische landen. Van Bijsterveldt is zich degelijk bewust van dit klimaat en gebruikt deze verkiezingsretoriek om stemmen te winnen.

Wij als betrokken burgers van de Nederlandse samenleving. Wij als moslims die onze kinderen goed onderwijs op Islamitische grondslag willen geven wat van groot belang is voor de Nederlandse maatschappij, moeten dit niet laten gebeuren. We roepen iedereen op om zijn/haar stem te laten horen. Steun daarom onze petitie op www.icamoetblijven.nl

Steun onze school door uw kind aan te melden op het ICA. Denk niet: "we kunnen hier niets tegen doen" Samen staan we sterk en samen kunnen we Van Bijsterveldt les geven in burgerschap. Meld u aan!

Van Bijsterveldt, we zijn verBijsterd!

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van Wij Blijven Hier!