Voorpagina Algemeen, Politiek

De Export van Democratie

Veel mooie zaken zijn in het Westen ontstaan. Een greep uit die pracht van mooie zaken is de Verlichting, verfijnde vormen van kunst en ontroerende literatuur. In de toenmalige stadstaat Athene in Griekenland is de democratie maar ook de moeder aller wetenschappen, de filosofie, ontstaan. Er wordt wel eens beweerd dat juist de filosofie daar in Athene is ontstaan door de bijzondere lichtval die deze Europese stad heeft. Je zou kunnen zeggen dat de Griekse filosofen letterlijk het licht gezien hadden en daardoor in een zodanige gemoedstoestand waren gekomen, dat ze deze met hun medemensen konden delen.

Naast de filosofie is democratie een van de mooiste dingen die de Grieken met ons gedeeld hebben. Maar democratie is niet alleen van de Grieken of alleen van het Westen. Democratie is van iedereen. Om die reden is het ‘brengen’ van democratie in een land dan ook in mijn optiek een vreemde gebeurtenis. Dit brengen van democratie wordt ook wel het exporteren van democratie genoemd. Het suggereert dat democratie een tastbaar product is dat van het ene land naar het andere overgebracht kan worden, als ware het een pakketje.

Idee exporteren?

Als een idee als democratie gebracht wordt, wat wil dat dan zeggen over de essentie van democratie? Gaan we er ook niet te makkelijk van uit dat de bevolking van een land niet weet wat democratie is? Ik ben ervan overtuigd dat de bevolking in een dictatuur of een ondemocratisch regime heel goed weet wat democratie inhoudt. Ze krijgen alleen niet het recht deze uit te oefenen. 

Maar democratie is geen pakketje of iets tastbaars, het is een van de meest ontastbare zaken die je kunt bedenken. Wat is democratie precies behalve dan regeren door het volk zelf? In de politicologische literatuur is er geen sluitende definitie te vinden, er zijn namelijk meer dan vijfhonderd definities van democratie. Dat maakt het er niet makkelijker op. Eigenlijk is democratie nog het meest een idee, een heel mooi idee. Maar hoe exporteert men een idee, als dat al mogelijk is?

Een goed voorbeeld daarvan is Iran. Moet die democratie daar dan geëxporteerd worden omdat mensen het recht niet krijgen deze uit te oefenen? De democratie zit al in de hoofden en harten van de mensen, dat bewijst het feit dat veel Iraniërs massaal zijn gaan demonstreren met gevaar voor eigen leven. Hebben de mensen de geëxporteerde democratie nodig? Het roept ontegenzeggelijk iets paternalistisch op, terwijl democratie juist van zelfbepaling van de bevolking uitgaat. 

Wat de Iraniërs nodig hebben, is in ieder geval een democratische regering, een regering die de belangen en de verlangens van het volk vertegenwoordigt. Kan een democratische regering misschien niet geëxporteerd worden? Zo ja, is dat dan democratisch? Dat zou namelijk betekenen dat de regering niet door het eigen volk gekozen zou zijn. Dit is een enorm dilemma. Zo kent democratie nog veel meer dilemma’s en complexiteiten. 

Er zijn talrijke voorbeelden zoals Iran te noemen. Landen die we vanaf onze comfortabele plek in de wereld democratie gunnen: Somalië, Zimbabwe en Afghanistan. Het zou heel interessant zijn als we een internationale waakhond betreffende democratie zouden hebben die autoriteit en gezag uitstraalt en die ervoor zou kunnen zorgen dat de kwaliteit van democratie gewaarborgd zou kunnen worden. Helaas is dat een nog grotere illusie dan het exporteren van democratie in een land.

Democratie moet groeien en geïnternaliseerd worden door de bevolking zelf. Het is dynamisch en het is een proces… en die zijn nooit voor een gat te vangen. Democratie is nooit hetzelfde en verandert al naar gelang de omstandigheden, de heersende cultuur en ideeën in een desbetreffend land. Daardoor is de ene democratie de andere niet. Bovendien, wie bepaalt wat goede democratie is? Dit zijn allemaal dilemma’s die de zaken compliceren maar wel belangrijke dilemma’s die onderdeel van het debat over de export van democratie zouden moeten uitmaken. 

Houding

Een van de belangrijke factoren die in de export van democratie een rol spelen, is de arrogantie en de hooghartige houding die ermee gepaard gaan. De export van democratie gaat over het algemeen gepaard met een oppervlakkige manier van denken, die helaas niet de finesses van zowel het begrip democratie, als het land waar democratie geëxporteerd wordt, doorgrondt. Daardoor kan men ook moeilijk de consequenties van acties met betrekking tot de export van democratie overzien of zelfs maar vermoeden. 

Er dient een ommekeer in het denken plaats te vinden. Een ommekeer met oplossingen vanuit de basis van het ontvangende land in plaats van kunstmatige oplossingen of oplossingen op papier door andere landen. Om dat te realiseren, moeten we allemaal ons eigen raamwerk of model van denken veranderen en ons in de ander verplaatsen. Een grotere uitdaging is haast niet mogelijk.