Voorpagina Politiek

De Israëlisering van de vrije Westerse samenleving

In tegenstelling tot datgene wat Wilders al jaren roept over de islam en u wil laten geloven, namelijk dat de Nederlandse samenleving islamiseert, waarschuw ik u voor een betrekkelijk ‘nieuw’, maar gevaarlijk fenomeen waar Wilders zelf het product van is. Ja, u leest het goed. De Nederlandse samenleving Israëliseert en juist de partij, die u op alle mogelijke manieren waarschuwt voor het gevaar dat van de islam zou uitgaan, stuurt dit proces in Nederland.

Waarom? De kritiek op Israël binnen de kaders van andere politieke partijen neemt zienderogen toe. Uitzonderingen buiten beschouwing gelaten, maar daar kom ik later op terug.

Als u beschikt over die kennis en wetenschap dan begrijpt u ook waarom Wilders & Co zo uitgesproken pro-Israël zijn en waarom Wilders de grondrechten van bepaalde burgers in dit land wil afnemen als de PVV morgen aan de macht komt. Parallel: Politici in Israël voelen zich net als Wilders boven de wet verheven en gedragen zich op overeenkomstige wijze. Daarom houd ik mijn hart vast als Wilders premier wordt van dit land, want het hoofdkantoor van de PVV staat in Jeruzalem om Wilders’ eigen woorden maar eens te gebruiken.

Maar voordat ik dieper in ga op de materie wil ik duidelijk maken dat de Israëlisering van de vrije Westerse samenleving niet moet worden verward met de positie van het Jodendom binnen de Westerse beschaving. De Israëlisering van de vrije Westerse (en dus ook de Nederlandse) samenleving is in de kern veelal een internationaal politiek en militair verschijnsel en heeft als zodanig weinig te maken met de godsdienst zelf. Ik heb de afgelopen maanden verschillende politieke ontwikkelingen in de wereld bestudeerd en zie de volgende tendensen.

Het is belangrijk dat u beseft dat de angst die met opzet is gekweekt voor de islam, bijvoorbeeld in kringen van de PVV, niet alleen is ingegeven door populisme, maar vooral politiek opportunisme en het verdedigen van groot onrecht, dat weer op gespannen voet staat met de meest fundamentele en universele waarden en normen van vrije Westerse samenlevingen. Door het gevaar voor de islam te overdrijven, probeert men sterk sociaal onwenselijk gedrag tegen moslims in dit land te legitimeren. Het gevaar (= de islam) is, redeneert Wilders vele malen groter dan bijvoorbeeld het afnemen van iemands vrijheid en grondrechten. In casu die van moslims.

Het is geen toeval dat Wilders de staat Israël de vooruitgeschoven post noemt van het Westen. En dat het land zogenaamd een gevecht voert om onze Westerse vrijheden veilig te stellen tegen de totalitaire islam als de enige democratie van het Midden-Oosten. Door de angst tegen de islam te overdrijven, hopen politici in Israël dat er in de wereld een gemeenschappelijk politieke agenda ontstaat die in Nederland in elk geval de aanhangers van Wilders en het pro-Israël kamp bij elkaar heeft gebracht. Het is geen toeval dat Kamerlid Martin Bosma een grote Israëlische vlag voor zijn raam heeft hangen, hetgeen Karen Geurtsen (undercover journalist van HP de Tijd) niet heeft verbaasd, omdat hij een dag eerder tijdens het fractie-uitje een sweater met de opdruk ‘Israel Defense Forces’ droeg.

Een goed voorbeeld van de krachtenbundeling tussen de twee kampen die ik zojuist heb genoemd, is te zien op de website van Elsevier. Lees alleen al de columns van Afshin Ellian. Ellian heeft nauwelijks kritiek op Israël. De man deinst er niet voor terug om notabene als rechtsgeleerde de misdadige politiek van Israël te verdedigen tegenover het internationale recht. Dit doet hij door in zijn ogen een veel groter gevaar / kwaad hiertegenover te stellen. Ellians verkeerde benadering raakt de Westerse beschaving in het hart. Ik adviseer u om een aantal reacties te lezen hoe zeer toevallig de reaguurders op de artikelen van Afshin Ellian zeer anti-islam en erg pro-Israël zijn.

In die mate zelfs dat het niet alleen ongezond is, maar vooral niet integer meer. Toeval? Net zo min als dat Ayaan Hirsi Ali bij de neoconservatieve Amerikaanse denktank American Enterprise Institute werkt. Die is niet een beetje pro-Israël. Juist iemand die op een partij als de Partij voor de Vrijheid stemt, zou zich zonder enige voorkennis moeten distantiëren van een land als Israël, dat klein was maar een machtige natie is geworden door systematisch de vrijheid van de Palestijnse bevolking te ontkennen. Het moet toch niet moeilijk zijn om de ziel van Wilders’ partij bloot te leggen en Wilders te wijzen op de incongruenties en tegenstrijdigheden in zijn politieke opvattingen, want die zijn er wel degelijk.

Juist daarom verbaast het mij dat geen journalist in dit land Wilders zijn kwalijke politieke opvattingen over de islam in dezelfde context plaatst en bekijkt als zijn bejubelde uitspraken over en onvoorwaardelijke politieke steun aan Israël. Die twee zaken verdragen elkaar duidelijk niet en de PVV wordt hier niet geloofwaardiger op, maar komt er wel steeds mee weg omdat de vaderlandse pers Wilders niet hard durft aan te pakken. Wilders heeft inderdaad gelijk. De linkse media zijn bezig om ook rechtse figuren als Wilders met fluwelen handschoenen dood te knuffelen uit een soort van politieke correctheid.

Het meest simpele voorbeeld dat ik u kan geven, is om de principes van de PVV als het gaat om vrijheid en democratie naast het politieke beleid van Israël te leggen en de conclusie te trekken of de handelwijze van Israël als het gaat om de mensenrechten, bieden van vrijheid en democratie botst met de principes waar de PVV als partij voor staat. Zo ja, dan ben ik zelfs bereid op de PVV te stemmen tijdens de landelijke verkiezingen op 9 juni. Zo nee, dan is de PVV niet meer dan een ondemocratische partij waar alleen Wilders het voor het zeggen wil hebben en geen inmenging van zijn kiezers duldt omdat hij ook zo zijn orders krijgt. Mogelijk een van de redenen waarom de media op grote afstand worden gehouden tijdens PVV-bijeenkomsten. Het is dus vragen om problemen en men moet er niet van opkijken dat de media willen infiltreren in de kaders van de PVV. Zoals in dit geval door HP de Tijd.

Een ander niet geheel onbelangrijk geluid dat ik met u wil delen, is dat moslims wordt verweten dat zij het conflict in het Midden-Oosten hierheen hebben gehaald. Dit is natuurlijk een drogreden van jewelste. Op de eerste plaats omdat Nederland niet onder een kaasstolp leeft, maar in een global village. Dat laatste was ook voor de aanslagen van 11 september het geval. Op de tweede plaats omdat de mensen die er verantwoordelijk voor zijn dat de Nederlandse samenleving Israëliseert breed vertegenwoordigd zijn in dit land en dus duidelijk hun stempel weten te drukken op de beeldvorming en (dus) de publieke opinie. Daar komt bij dat deze mensen al jaren geleden een positie hebben verworven of connecties hebben binnen de bestaande institutionele en politieke structuren. Daarnaast is de lobby breed vertegenwoordigd in tal van politiek-maatschappelijke organisaties en bewegingen in het land.

Dit land kent misschien enkele moslimpartijen op lokaal niveau, maar kent al jaren een sterke Israëlische lobby die natuurlijk niet alleen bestaat op papier. Dat die bestaat, is wel degelijk het geval. Zo wordt de PKN, de Protestantse Kerk in Nederland, heel erg bekritiseerd vanwege een brief aan de Israëlische overheid. PKN mag namelijk geen aandacht vragen voor de positie van de onderdrukte Palestijnse bevolking in het Palestijns-Israëlische conflict en Israel vragen om het internationale recht te respecteren. Zowel de Christenen voor Israël als de Israëlische ambassadeur zijn achter elkaar over de PKN heen gevallen en spraken er schande van. Heeft u Verhagen, Balkenende of Rouvout het terechte standpunt van de PKN horen verdedigen? Zelfs de internationale joodse mensenrechtenorganisatie, het Simon Wiesenthalcentrum in Los Angeles, roept Nederlandse joden op de banden te verbreken met de Protestantse Kerk in Nederland. Dit is schandalig!

Er is ook geen PVV-kiezer te bekennen in de gelederen van de PVV die het opneemt voor het standpunt van de PKN. Het vrije woord wordt hier niet van toepassing verklaard als een grote kerkelijke instantie in Nederland het opneemt voor de rechten van de onderdrukte Palestijnen. Maar er zijn meer voorbeelden dat de Nederlandse samenleving (of beter gezegd de Nederlandse politiek) Israëliseert. Het is in deze tijd vanzelfsprekend om kritiek te hebben op moslims en de positie van de islam in Nederland, maar uit mijn ervaring met Nederlandse politici, weet ik dat bijvoorbeeld een Maxime Verhagen (CDA), Hans van Baalen (VVD) of een Andre Rouvoet (Christen Unie) Israel nooit in het openbaar bekritiseren.

Hoeveel resoluties dat land ook naast zich heeft neergelegd en hoeveel burgerslachtoffers dat land ook heeft gemaakt in het verleden. Dit is een duidelijk voorbeeld dat de Nederlandse politiek al is geisraëliseerd en dat de lobby bezig is om mensen die het opnemen voor de Palestijnen zwart te maken door gerichte aanvallen uit te voeren zoals op personen als Gretta Duisenberg, Harry van Bommel, Anja Meulenbelt, Dries van Agt en Hans van den Broek.

Nederlandse politici die de mond vol hebben van vrijheid en democratie geven niet thuis als Israël voor de zoveelste keer het internationale recht schendt. Dit is niet alleen wrang, maar een teken van dubbele moraal, morele superioriteit (de islam zou een achterlijke cultuur zijn ) en politiek opportunisme. Ook hier geldt het principe dat het gevaar waar Israël aan zou zijn blootgesteld het gedrag en agressieve militaire optreden van Israël ten aanzien van de Palestijnen en zijn Arabische buurlanden rechtvaardigt. Wie de feitelijke politieke en militaire machtsverhoudingen kent, komt tot een heel andere conclusie.

Maar er is meer. Onlangs heeft een moordcommando van de Israëlische geheime dienst de Mossad in Dubai een kopstuk van Hamas vermoord in een chique hotel. Het gaat mij niet eens om de moord maar om de arrogantie van Israël om de identiteit van onschuldige onder andere Europese staatsburgers te laten gebruiken voor de moord.

Het is diezelfde arrogantie, de passieve houding van de internationale gemeenschap en de aanwezigheid van een sterke lobby in de VS en Europa, dat Israël twee heilige plaatsen op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever op een lijst van nationaal erfgoed heeft gezet. Het is diezelfde arrogantie en gevoel van onaantastbaarheid dat de commissie Buitenlandse Zaken van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een resolutie heeft aangenomen tegen Turkije al is het met een krappe meerderheid. De leden van de commissie met een Joods-Amerikaanse achtergrond willen Turkije straffen voor de verslechterde verhoudingen met Israël. In het bijzonder na de aanvaring van de Turkse premier Erdogan met de Israëlische president Shimon Peres tijdens de wereldtop in Davos. Daarna was het incident met onderminister Ayalon die opzettelijk de Turkse ambassadeur voor schut zette door hem plaats te laten nemen op een sofa, die aanzienlijk lager stond dan zijn eigen zetel.

Het is evident dat de macht van de pro-Israël lobby ook een diepgewortelde basis heeft in de Nederlandse samenleving en dat wie zich kritisch opstelt en uitlaat over de politiek van Israël,bijvoorbeeld als journalist of columnist, wordt geteisterd door zogenaamde onafhankelijke organisaties die ons een ‘compleet’ beeld willen geven over het Midden-Oosten. Aan de ene kant wordt de publieke opinie bewerkt met leugens zoals door Missing Peace. Aan de andere kant worden Israëlische marionetten a la Wilders geïnstalleerd om de anti-islam sentimenten in het land naar nieuwe hoogten te brengen.

Missing Peace, klinkt objectief en neutraal maar is dat niet. Het is een initiatief van leden van de organisaties Israel Facts Israel, WAAR Nederland en Hineni Jeruzalem en heeft de steun van onder meer de Israëlische ambassade in Den Haag, Stichting WAAR en Christenen voor Israël. Missing Peace dames en heren is niet meer en minder dan het zoveelste bedrieglijke initiatief van Israel en dus een nieuwe propagandamachine in de strijd om de beeldvorming met aan het hoofd een mediawaakhond in de persoon van de onredelijkste Yochanan Visser.

Israël heeft geen zin om vrede te sluiten met de Palestijnen en zolang in het Westen anti-islam sentimenten heersen, zal de internationale gemeenschap de kruiwagen van Israël zijn om verregaande besluitvorming te forceren op het internationale politieke toneel in het voordeel van Israël. Het is geen toeval dat Israël aansluiting zoekt bij de NAVO, dikke maatjes is geworden met Duitsland en Frankrijk en als het even kan mag toetreden tot de Europese Unie. Onder de huidige politieke omstandigheden is het zeer onwenselijk dat Israël lid wordt van de NAVO.

Maar wat veel belangrijker is, is dat u beseft dat de reputatie van Westerse landen die zich de voorvechters noemen van vrede, vrijheid en democratie in de uitverkoop is gedaan door figuren als Wilders, Merkel en Sarkozy. Wat telt, is het internationale recht en de universele mensenrechten. Maar als het zoveelste militaire optreden van Israël onderwerp van discussie is, wordt de agressie van een bezettende natie als zelfverdediging beschouwd. De misdaden die Israël pleegt, worden weggewuifd met de bijbel en de joodse Talmoed. Om vervolgens moslims en de islam ondemocratisch en gevaarlijk te noemen.

Je hoeft geen vriend te zijn van de islam om de Israëlische regering te wijzen op haar verplichtingen, die voortvloeien uit het internationale recht en de tientallen door Israël gepasseerde VN-resoluties. Wie de Westerse beschaving serieus neemt, verzoekt Israël de bezetting van de Palestijnse gebieden op te geven, de bouw en uitbreiding van de nederzettingen stop te zetten en terug te keren naar de internationale rechtsorde. Dat dit niet gebeurt, is het bewijs dat de vrije Westerse politieke samenleving is geisraëliseerd. Dit fenomeen is een veel groter gevaar voor de Westerse beschaving dan de vermeende islamisering van Nederland waar Wilders u voor waarschuwt.

Mijn liefde voor dit land is groter dan die van Geert Wilders. Ik ben verwikkeld in een polemische strijd met populisten, die zogenaamd het beste voor hebben met dit land. Ik ben Ata, beetje burgerlijk ongehoorzaam en al heel wat lentes jong. Mijn naam is seculier, mijn pen messcherp en voel me gelukkig nog altijd thuis in dit land. Ook ik blijf hier!

Lees andere stukken van Ata