Voorpagina Algemeen

Zondebok

De geschiedenis zit vol zondebokken. Als er een significante gebeurtenis plaats vond, dan werd er direct een zondebok aangewezen. Vaak kwam die niet uit de lucht vallen, maar was die al in de gedachten van mensen aanwezig. Bepaalde gebeurtenissen werden alleen maar aangegrepen om met zondebokken af te kunnen rekenen.

Toen het Romeinse Rijk in verval raakte en stuiptrekkingen vertoonde, werden Christenen als zondebokken aangewezen. Het Romeinse Rijk stortte in doordat het de economische verplichtingen niet meer kon nakomen. De inwoners van Rome hadden relatief lang in luxe -en eigenlijk kun je wel zeggen in decadentie- geleefd zonder dat zij er belasting voor hoefden te betalen. Belasting betalen, dat deden de inwoners van de provincies van het Romeinse Rijk voor hen wel.

Dit belastingbeleid was oneerlijk en ook niet houdbaar. Het systeem stimuleerde daarnaast corruptie van gouverneurs van de provincies die de belastingen moesten innen. Zodra corruptie de kop opsteekt of oneerlijke maatregelen gecreëerd worden om de behoeftes van een selecte groep te bevredigen, dan is dat het begin van het einde. De economie en economische principes werden misbruikt voor deze selecte groep wat alleen maar het verval kon inluiden. Het einde van het Romeinse Rijk kwam in zicht en te laat probeerde men het tij nog te keren.

Er werd gezocht naar iets of iemand om de schuld en frustraties op af te schuiven. Met betrekking tot het Romeinse Rijk waren het de Christenen die de zondebokken waren omdat ze niet in de Romeinse goden geloofden. Dat frustreerde de Romeinen al langer. Omdat ze in een eigen god geloofden, zouden de Christenen de hemel beledigd hebben en deze straf over allen hebben afgeroepen. De ondergang van het Romeinse Rijk werd dan ook aangegrepen om af te rekenen met deze groep.

De geschiedenis zit vol met voorbeelden waar zondebokken aangewezen worden als schuldigen van ingrijpende gebeurtenissen. De Tweede Wereldoorlog is een ander goed voorbeeld. In dit geval waren het de joden die men langer in het vizier had en waar men eindelijk mee kon afrekenen.

Het is heel eenvoudig en makkelijk om iemand of een bepaalde groep als zondebok te beschouwen. Dat gaat heel geleidelijk en misschien zelfs onbewust. Ik heb vaak gehoord dat de komst van immigranten en buitenlanders de oorzaak zijn van de problemen in Nederland. Dat zijn simplistische oorzaak-gevolgconclusies die afbreuk doen aan de realiteit. Het impliceert dat de mens, of in ieder geval een groep, de hand heeft in bepaalde gebeurtenissen.  

De vulkaanuitbarsting half april op IJsland heeft hopelijk een ding geleerd: dat sommige dingen gebeuren zonder dat de mens daar de hand in heeft. De mens heeft niet overal invloed op, hoe graag men dat ook zou willen. Het is een les in bescheidenheid in denken want blijkbaar beheersen we niet alles.

Natuurverschijnselen als de uitbarsting van de Eyjafjallojokull vulkaan in IJsland komen voor, maar zelden lijken ze een dergelijke impact te hebben gehad op mens en (luchtvaart)economie. In ieder geval niet in ons collectief geheugen. Het is een (tijdelijke) terugkeer van het besef dat de natuur nog steeds de baas is over de mens als zij dat wil. Alleen waren we ons dat niet meer bewust. Misschien dringt ook het besef tot ons door dat we als mens de neiging hebben zondebokken aan te wijzen in situaties, terwijl dat nergens voor nodig is.