Voorpagina Ingezonden

Allochtonen zijn van onschatbare waarde!

Dit stuk is ingezonden door Ayse Bayrak

Nu Wilders van het hoofddoekjesverbod geen breekpunt meer wil maken en hij hiermee blijkbaar heeft ingezien dat deze inzet hem geloofwaardigheid en dus kiezers heeft gekost, vestigt hij de aandacht op zijn partij door weer de vraag te willen beantwoorden: “Wat kost een allochtoon?” Deze vraag stelt hij zonder blikken en blozen terwijl hij met zijn Indonesische wortels en zijn Hongaarse vrouw in zijn peperdure overbeveiligde safehouse ergens in Nederland verblijft.

Voorbarig slaat hij met een miljardenantwoord de argeloze Nederlander om de oren. Iets waar in de tijd van crisis natuurlijk ook oren naar is. Afgezien van het feit dat Nederland geen eilandje is en dat de economische crisis mondiaal heeft toegeslagen, suggereert Wilders hiermee dat deze crisis bedwongen kan worden door het geld bij de ‘niet westerse allochtoon’(lees moslims) weg te halen.

Opmerkelijk is dat Wilders bij elk probleem wat hij signaleert de schuld bij de moslims neerlegt en  oplossingen aandraagt die te maken hebben met het terugdringen van deze groep.

Dit terwijl hij dondersgoed weet dat onverantwoord leen- en bonusgedrag bij banken heeft geleid tot de crisis. Aangezien moslims door de Islam worden ontmoedigd om te lenen vanwege het verbod op rente kun je vraagtekens zetten bij de vraag of moslims aan de werkelijke rede van de crisis een significant deel hebben bijgedragen. Dit terzijde

Om de vraag te beantwoorden wat een allochtoon kost moet ook het plaatje compleet gemaakt worden wat een allochtoon oplevert. Hierbij volstaat het natuurlijk niet om de baten en de kosten op een rijtje te zetten om tot het product van de allochtoon te komen. Nederland beschikt niet over de bodemschatten waardoor het vanzelf zo welvarend is geworden. Nederland is welvarend geworden door de handelsgeest. Gelegen aan de Noordzee als slagader van Europa stromen goederen (en dus ook mensen) ons land in en uit. Ook volstaat het niet om een kosten en baten plaatje te maken van bijvoorbeeld een subvraag: “Wat kost een allochtoon in het jaar 2010”, omdat de baten waar we heden ten dage de vruchten van plukken het gevolg zijn van investeringen die in het verleden zijn gemaakt.

Nu wordt het pas echt interessant, want hoever moet je dan terug in de tijd? Gezien Wilders eigen Indonesische roots lijkt het me fair om in Indonesië te beginnen. Onze zogenaamde VOC mentaliteit heeft Nederland veel welvaart bezorgd en in die tijd begon ons kikkerlandje mondiaal gezien eindelijk mee te tellen. Nederland was in die tijd het grootste islamitische land ter wereld (Nederlands Indië) daar de regenten in Indonesië stevig huis hielden. De vreedzame bevolking was helemaal niet opgewassen tegen deze agressieve handelsgeest, wat heeft geleid tot onderdrukking en uitzuiging van de bevolking. Mede hierdoor heeft Nederland zich op de kaart gezet. Een verontschuldiging van Wilders en een blijk van waardering was hier op zijn plaats geweest. Blijkbaar heeft hij er geen moeite mee als Nederland zich verrijkt over de ruggen van de moslims.

Een volgende sprong die gemaakt kan worden is naar de jaren 60 toen niet westerse allochtonen vaak onder moeilijke omstandigheden de Nederlandse economie een oppepper gaven door werk te verrichten waar de autochtone bevolking de neus voor optrok. Er werd toen weinig geïnvesteerd in deze mensen, ze woonden veelal zonder hun familie in overvolle  pensions, kregen een karig loontje en er was toen nog geen sprake van integratiebeleid omdat deze mensen te boek stonden als ‘gastarbeiders’. Ze gingen immers weer weg. Fabrieken en de bouwsector tierden er welig bij en daar plukken we nu nog steeds de vruchten van. Het is niet verwonderlijk dat juist deze mensen door het zware en vaak vieze werk kampten met gezondheidsproblemen en terecht kwamen in de WAO.

Langzaam maar zeker wortelden deze niet westerse allochtonen zich in de Nederlandse samenleving. Er kwamen regelingen om gezinnen over te laten komen. Hun kinderen gingen hier naar school, maar eigenlijk was Nederland helemaal niet voorbereid op deze ontwikkelingen. De inhaalslag, die nodig was, is veel te laat gemaakt. Iets wat je de nieuwkomers moeilijk kan verwijten. Doordat de integratie veel te lang (en misschien nog) van één kant moest komen en veel autochtonen van mening zijn dat deze nieuwkomers zich aan het gevestigde moeten aanpassen en tonen op hun beurt geen interesse in deze groep, is er een polarisatie ontstaan. Op zich kunnen we met respect voor elkaar heel goed in deze situatie naast elkaar samenleven, ware het niet dat Nederland wat oppervlakte betreft wat aan de kleine kant is. Nu blijkt ook dat Nederland, die betekenis heeft geven aan het woord ‘apartheid’ en nu zich als tolerant land wenst te profileren, eigenlijk ook van binnenuit nog heel klein en bekrompen is gebleven… wat zich o.a. uit in de opkomst van de PVV. Dat ons kleine landje eigenlijk opgebouwd is door ‘handel’ met moslimlanden en door bloed zweet en tranen van de gastarbeiders wordt helemaal niet in de berekening van Wilders meegenomen!

Nu, anno 2010, groeit de derde en de vierde generatie nieuwe Nederlanders op en kunnen we het stempel allochtoon eigenlijk wel aan de wilgen hangen. De ‘rotjochies’ waar we allemaal last van hebben zijn een product van onze Nederlandse samenleving en vallen hiermee ook buiten de berekeningen. Moslims werken, betalen belasting, studeren, huren, kopen, consumeren, zetten bedrijven op, bekleden belangrijke functies, kortom, leveren een belangrijke bijdrage aan onze economie.

Eigenlijk zouden moslims even de stekker uit de Nederlandse economie moeten trekken om aan te tonen dat Nederland totaal afhankelijk is van hun bijdrage. Een weekje geen olie uit Saudie Arabie, Nederlandse bedrijven in moslimlanden sluiten, de uitvoer van bloemen, zaden ect. naar moslimlanden stopzetten, alle handen aan het bed wegtrekken, hoog opgeleide moslims naar het buitenland, schoonmaakbedrijven sluiten, fabrieken plat, bouwstop, geen verdragen met moslimlanden, geen handel met moslimlanden geen ambassades in moslimlanden en geen moslims (aan het werk) in Nederland. Dan heb ik het nog niet eens over een compensatie voor de uitzuiging van Indonesië of een excuus voor de slavernij  die Nederland te verwijten valt.

Nederland terug naar de middeleeuwen, waar iedereen in zijn achtertuin aardappelen teelt en een hengeltje uitgooit in de overbeviste wateren. Want zo zeggen de PVV’ers:”Nederland moet blijven zoals het was! ”Ik zeg op mijn beurt: “Asjeblieft!”


Ayse Bayrak de Jager is sinds haar 15e moslim. Ze heeft 16 jaar gewerkt als groepsleerkracht in het basisonderwijs en daarna bij de Raad voor de Kinderbescherming. Met haar onderwijs adviesbureau OAB De Koepel geeft ze momenteel ondermeer lessen’ slachtoffer en delictpreventie’ op de bassischool. Ze zet zich in om diverse bevolkingsgroepen bij elkaar te brengen door actief burgerschapsvorming projecten op de basissschool en door middel van kunst. Niet geheel onbelangrijk: Ze is moeder van vijf kinderen.

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van Wij Blijven Hier!