Voorpagina Geschiedenis

Al-Quds Al-Arabi

"Jeruzalem is geen nederzetting, het is onze hoofdstad." "Het Joodse volk bouwde hier 3000 jaar geleden al."

Bovenstaande uitspraken zijn van een tweede generatie kolonist van Litouwse afkomst. Hij staat beter bekend onder de naam Netanyahu, de huidige leider van de vestigingskolonie Zionistan ter rechtvaarding van de voortgaande zionitische anexatie van Jeruzalem. Het is een gostpe dat iemand van Baltische afkomst een stad en een gebied in het Midden Oosten kan claimen als erfenis van zijn voorouders alsof het oorsprongsgebied van de Baltische volkeren zich bevond in Palestina! Om maar te zwijgen van de historische nonsens claims die zijn minister van Buitenlandse Zaken uitkraamt, de Moldaviër Lieberman. Een Litouwer en een Moldaviër die een gebied in het Midden Oosten claimen als ware het een erfenis van hun voorouders, aan hen nagelaten ten koste van de oorspronkelijke bewoners. Kan het nog gekker?

Terug naar de uitspraken. De eerste uitspraak is in strijd met het internationale recht, namelijk in strijd met resolutie 478. Maar zoals bij iedereen bekend is, laten zionisten zich weinig gelegen aan het internationale recht. Tenzij het hen van pas komt. Dan zijn ze de eersten om naleving daarvan te eisen, desnoods met sancties en oorlog! De tweede uitspraak is een historische mythe en is gewoonweg geschiedsvervalsing. Ook iets waarin zionisten grossieren. Sterker nog, hun hele project (de kolonisatie en etnische zuivering van Palestina) berust op mythologie en geschiedsvervalsing. Kijk maar naar de slogan:

"Een land zonder volk, voor een volk zonder land."

De slogan bevat twee mythes, namelijk dat Palestina een leeg land was dat alleen nog wachtte op de “oorspronkelijke” bewoners om het weer in bezit te nemen en dat de joden een etniciteit zijn en daarom een uniek volk vormen. Eenieder die bekend is met de geschiedenis van Palestina weet dat het land alles behalve leeg was. Zelfs het woestijnachtige zuiden werd door bedoeinen bevolkt, om maar te zwijgen van de meer vruchtbare delen. Palestina is nooit een leeg gebied geweest. Er hebben altijd mensen gewoond sinds prehistorische tijden.

Duizenden jaren voor een priester de woorden ‘In den beginne schiep God den hemel en de aarde’ schreef, waren er al koninkrijkjes, steden en dorpsgemeenschappen in Palestina! Zelfs de naam Jeruzalem getuigt daarvan, genoemd naar de Uagritische godheid: Shalem. (Ursalimmu: stad van Shalem) door de Kanaänieten die haar +/-  4000 jaar v.Chr hadden gesticht, meer dan 3000 jaar voordat David haar op de Jebusieten veroverde. Als men tenminste in het bestaan van David en zijn koninkrijk geloofd, want daarvan zijn geen bronnen overgeleverd, noch enig archeologische bewijs gevonden!

Dus de uitspraak "Het Joodse volk bouwde hier 3000 jaar geleden al" is niet meer dan geschiedsvervalsing, temeer er 1000 jaar v.chr geen sprake was van het Jodendom, laat staan van een joods volk. Het eerste is een kristallisatie van bijna twee millenia van een eenvoudig monotheïsme naar een hoog ontwikkeld religeus systeem wat resulteerde in het Jodendom. Het tweede is het gevolg van het eerste, zij het dat men eerder van een geloofsgemeenschap bestaande uit een versmelting van diverse etniciteiten dan van één oorspronkelijk etniciteit kan spreken. Die etniciteits- of volksvorming werd met de verspreiding van het Jodendom over de Oude Wereld na de verovering van Palestina door de Babyloniërs weer teniet gedaan. In zekere zin werd door de Babyloniërs een einde gemaakt aan de vorming van een Joodse entniciteit in wording, maar tegelijkertijd als onbedoeld neveneffect zorgde de Babylonische “ballingschap” ervoor dat het Jodendom een wereldreligie werd!

Wordt vervolgd…

Mohammed is: Een Man (althans als men dat woord slechts als geslacht opvat), een Moslim (in hart en nieren totaal, echter in daad maar mondjes maat), een Maliki (maar tot zijn schande moet hij bekennen al-Muwatta nog nooit gelezen te hebben), een Afrikaan, een Noord-Afrikaan, een Maghrebijn, een Berber/Amazigh, een Riffijn, een Ayzenay, een Aqarou3, een Arabier (in culturele zin), een Westerling, een Europeaan, een Nederlander, een Hollander, een Zuid-Hollander, een Leidenaar, een Voorschotenaar, een Vlietwijker.

Lees andere stukken van