Voorpagina Politiek

Al-Quds Al-Arabi Deel 2

Vervolg op Deel 1

"When we say that the Arabs are the aggressors and we defend ourselves… that is only half the truth. As regards our security and life we defend ourselves. But the fighting is only one aspect of the conflict, which is in its essence a political one. And politically we are the aggressors and they defend themselves." Ben-Gurion  (Righteous Victims, p. 652)

Wie een afwijkende mening heeft over Palestina (onverbloemd pro-palestijns en onverontschuldigend antizionistisch!) en daar veelvuldig over praat en schrijft, wordt vroeg of laat tijdens een discussie geconfronteerd met de legitimiteitsvraag. Dat gebeurt dan meestal nadat de pro-zionistische opponent in de gaten heeft dat het napapagaaien van hasbara (zionistische propaganda) verhaaltjes geen nut heeft, omdat die telkens haarfijn worden gedeconstrueerd als niet meer dan zionistische propagandanonsens.

Elke zionist met enige kennis van zaken weet diep in zijn hart dat de vestigingskolonie Zionistan geen enkele legitimiteit heeft. Die zionist weet dat erkenning door andere landen en lidmaatschap van de VN iets anders is dan de “natuurlijke” legitimiteit die de meeste landen hebben. Die zionist weet dat die erkenning en het lidmaatschap van de VN slechts het gevolg zijn van toenmalige en huidige machtsverhoudingen in de wereld en dat wanneer die machtsverhoudingen veranderen die gegeven erkenning ook wel eens ingetrokken kan worden. Het verkrijgen van die ontbrekende “natuurlijke” legitimiteit is iets waar zionisten ver voor de stichting van hun vestigingskolonie in Palestina all door geobsedeerd waren en zo ook hun nazaten tot op de dag van vandaag!

Met een uitgekiende propaganda, althans uitgekiend voor degenenn die niet beter weten of willen weten, heeft men geprobeerd (en probeert men nog steeds) de buitenwereld te verleiden te geloven dat de vestigingskolonie Zionistan die “natuurlijke” legitimiteit heeft. Echter propaganda gedijt slechts bij de gratie van het ontbreken van een effectief tegengeluid dat die propaganda ontmaskert voor wat het is: Namelijk niet meer dan zelfgefabriceerde nonsens ter zelflegitimering van de eigen wandaden! Vandaag de dag is dat tegengeluid er wel en het wordt met de dag sterker en effectiever in het ontmaskeren van Hasbara nonsens.

Voorbij zijn de dagen dat men het rijk alleen had en men recht kon praten wat krom is. Nu de propagandamachinerie begint te sputteren en steeds meer mensen, die voorheen die propaganda voor zoete koek slikten, beginnen te twijfelen. Steeds meer mensen beginnen zich de vraag te stellen of het stichten van een zionistische vestigingskolonie in Palestina destijds wel zo’n goed idee was? Die vraag stellen is al impliciet de legitimiteit van die vestigingskolonie ter discussie te stellen! Dat die vraag wordt gesteld door mensen die voorheen geen enkele twijfel hadden over het bestaansrecht van Zionistan is voor zionisten een nachtmerrie die werkelijkheid wordt.

De zionisten weten dat het ontstaan en het voortbestaan van hun vestigingskolonie altijd heeft afgehangen van de politieke, economische, militaire en morele steun vanuit het Westen. Zonder die steun geen politiek, militair, technologisch en economisch overwicht op de Arabische landen. Voor Zionistan is die steun daarom een zaak van leven en dood. De langzame maar met de jaren toenemende verschuiving van de publieke opinie in het Westen (de rest van de wereld is of pro-palestijns of geeft geen zier om beide partijen) richting een meer neutralere en evenwichtigere opstelling, was voor zionisten het sein om alle registers open te trekken en in de tegenaanval te gaan.

Wordt vervolgd: De zionistische tegenaanval
Lees ook Deel 1

Mohammed is: Een Man (althans als men dat woord slechts als geslacht opvat), een Moslim (in hart en nieren totaal, echter in daad maar mondjes maat), een Maliki (maar tot zijn schande moet hij bekennen al-Muwatta nog nooit gelezen te hebben), een Afrikaan, een Noord-Afrikaan, een Maghrebijn, een Berber/Amazigh, een Riffijn, een Ayzenay, een Aqarou3, een Arabier (in culturele zin), een Westerling, een Europeaan, een Nederlander, een Hollander, een Zuid-Hollander, een Leidenaar, een Voorschotenaar, een Vlietwijker.

Lees andere stukken van