Voorpagina Algemeen, Ingezonden

Nederland is Tolerant?!

Dit stuk is ingezonden door Ali uit Rotterdam

Nederland is tolerant! Dat is wat men heel vaak hoort. De geschiedenisboeken staan er vol mee, hoe Nederland zijn deuren opende voor andersdenkenden zoals de Joden uit het Iberische schiereiland, de Hugenoten uit Frankrijk en de omgang met de katholieke bewoners van dit land (die juridisch en feitelijk als tweedegraads burgers werden behandeld). Maar klopt dat wel? Is Nederland nou echt zo tolerant als dat men wil dat wij geloven? Vraag het de gemiddelde niet-blanke bewoner van Nederland, hij/zij zal het jou vertellen. Het valt tegen. Het valt zwaar tegen.

Tolerantie is op zichzelf genomen al een beladen term omdat het eigenlijk een negatieve lading heeft: wij, de meerderheid, zijn tegen jouw ideeën (en tegen wie je bent), maar gedogen jou toch, als je maar zo min mogelijk opvalt. Ongeveer te vergelijken met de houding van Saudi Arabië tegen de christenen daar, die o zo erg wordt bekritiseerd door Nederland: jij mag een christen zijn, maar doe dat thuis. Ik wil dit natuurlijk op geen enkele manier goed praten, maar u, de lezer, begrijpt wel wat ik bedoel. Nederland houdt niet van verscheidenheid. Nederland wil het liefst alle neuzen in dezelfde richting. Tolerantie is niet iets dat leeft in de brede lagen van de bevolking. Het is iets wat de elite graag wil doen geloven en de wereld propageren. Maar in de onderste lagen van de samenleving leeft het totaal niet. Men heeft moeite om de andersdenkende en andersuitziende landgenoten te accepteren, zelfs als zij goed participeren in de samenleving. Nog steeds worden de ‘allochtonen’ gezien als gasten: die zijn hier maar tijdelijk. In een samenleving die zo ver is met individualisering dat het onmogelijk is om twee mensen te vinden die beiden hetzelfde denken (met uitzondering van de SGP aanhang), worden ‘allochtonen’ buitengesloten omdat zij anders denken, handelen en zijn.

Wanneer gaat men nou eindelijk inzien dat ook wij hier thuis horen? Dat de meesten van ons in geen enkel ander land hebben geleefd dan Nederland en ook niet van plan zijn om te gaan leven? Noem mij maar pessimist, maar ik denk dat de acceptatie heel moeilijk zal verlopen, zelfs als de problemen in grote steden die mede veroorzaakt worden door jongeren van ‘buitenlandse’ afkomst verdwijnen. Wat ons rest is sterk in onze schoenen staan, aangeven waar we recht op hebben! Jullie hebben het toch over democratische rechtstaat en constitutionele monarchie waarin er plaats is voor iedereen, zolang hij binnen de perken van de (Grond)wet blijft? Juridisch gezien heeft u net zo veel recht om hier te leven als wij! Artikel 1 van de Grondwet luidt: Allen die zich Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Ziet u ergens ‘allochtoon versus autochtoon’ staan? Of ‘Joods-Christelijk-Humanistisch versus Moslim’?

Een Nederlandse vriend van me zei een keer: de moslims willen steeds meer rechten. Wanneer een wens van hen wordt ingewilligd, eisen ze volgende keer nog meer. Mijn antwoord hierop is: wanneer een moslim zijn rechten opeist, doet hij dat niet als een moslim, maar als een burger van dit land. Hij geniet net zo veel rechten als een christen.

Dit alles neemt natuurlijk niet weg dat wij als moslims de plicht hebben om onze jongeren van de straat te halen, door hen te adviseren. Door hen te wijzen op hun plichten als moslim en de schade die zij brengen op de reputatie van de Islam en de moslimgemeenschap hier in Nederland. 

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van Wij Blijven Hier!