Voorpagina Gastarbeiders

Het intentie experiment

Abdulwahid van Bommel is gastarbeider bij wijblijvenhier.nl. Dit is het vervolg op Het Vrijmetselaarsvaticaan in Washington

Voor de mensen die per ongeluk toch Het verloren symbool hebben gekocht en ook nog gelezen: Katherine Solomon bestaat echt en ze heet Lynne McTaggert. Zij vraagt zich af of je gedachten de wereld, en dus ook jezelf, kunnen veranderen. Ze gaat er vanuit dat de geest de materie beïnvloedt. McTaggert houdt zich bezig met noëtische wetenschap, waarbij wetenschap en de studie van bewustzijn hand in hand gaan. ‘Zij beschreef menselijk bewustzijn als een substantie buiten de grenzen van het lichaam, een in hoge mate gestructureerde energie die in staat is de fysieke wereld te veranderen. Katherine was gefascineerd door McTaggarts boek Het intentie experiment, en haar wereldwijde onderzoek via het Web dat tot doel heeft te ontdekken hoe menselijke intentie de wereld kan veranderen.’ (Dan Brown, Het verloren symbool, bldz. 62).

Niet McTaggert maar Dr. Edgar Mitchell, astronaut op de Apollo 14 en de zesde man op de maan, heeft samen met William A.Tiller, het Instituut voor Noëtische Wetenschappen opgericht. Zijn reis naar de maan vond plaats in 1971. Naast allerlei andere bijzondere ervaringen beschrijft hij dat hij tijdens de terugreis naar de aarde in een flits de complete waarheid overzag; hij voelde zich heel sterk één met de aarde en uiteindelijk met het universum. Dit ligt in het verlengde van de Quantum Hologram Theorie, ontwikkeld door David Bohm. Deze theorie zegt dat het ‘geheel’ ligt besloten in ieder deel. Het Instituut voor Noëtische wetenschappen houdt zich bezig met de aard en kracht van het menselijk bewustzijn en het effect hiervan op onze zichtbare realiteit.

Nu laat ik even Dan Brown zelf aan het woord over een aspect van deze mentale invloed op materie, het Uri Geller aspect zeg maar. Hij zegt: ‘Neem een glas water, vries het in en zet het daarna weer op tafel. Zet er vervolgens een groep mensen omheen die allemaal positieve, warme gedachten uitstralen, en je zal zien hoe er zich prachtige kristallen vormen in het glas. Doe hetzelfde experiment met een groep mensen met boze, donkere gedachten: het ijs begint te barsten en er komen afschuwelijk lelijke kristallen in. Ik heb het onderzocht en ik heb bewijzen gevonden. Geloof me: het was voor mij ook een schok dat de mens mentale controle over dode materie kan uitoefenen, maar het is echt zo. Nog een voorbeeld: als je je lang genoeg concentreert op een kankercel, dan kan je die cel weer gezond maken. (…) Men heeft het in het laboratorium getest. In het begin kon ik het ook moeilijk geloven. Maar het is de waarheid – bewijzen zat. (…)

Voor leken klinkt het misschien als een hoop new age-gezwam, en lange tijd stond ik er zelf ook zeer sceptisch tegenover. Maar weet je wat? Noëtische wetenschappen kloppen echt.’ Sterauteur Dan Brown (81 miljoen boeken verkocht), geïnterviewd door Jan Christoph Weichmann in Stern, vertaald en gepubliceerd in Humo, 27 oktober 2009. Ook het commentaar erop is genieten: Bestaat er een naam voor dit soort argumentatie? ‘U gelooft mij niet? Dan denkt u toch hetzelfde als ik (…aanvankelijk), een soort van retroactieve ‘captatio benevolentiae’. Het is inderdaad een populaire retorische techniek bij kwakzalverij, pseudo-wetenschap en andere verlakkerijen. Ik zou het ‘voorgewende overwonnen scepsis’ noemen

Of: Dan Brown doet ’n Margaretha Guidone’tje. Om haar te leren kennen doe ik een Wikipedia’tje: Margaretha Maria (Maggie) Slegers-Guidone is een uit Nederland afkomstige en in Kapellen (provincie Antwerpen, België) woonachtige huisvrouw die in 2005 bekend werd door haar bewustmakingsacties in verband met het milieu en de opwarming van de aarde. Federaal minister van Leefmilieu Bruno Tobback schonk haar zijn spreektijd voor de klimaatconferentie in Nairobi, Kenia. Ze sprak daarop de conferentie toe op 15 november 2006. Guidone heeft zich bekeerd tot het boeddhisme en bewondert Deepak Chopra, een Amerikaans-Indische beoefenaar van ayurveda, en ze steunt zijn controversiële stelling dat ‘als een snijwond spontaan dichtgroeit, het lichaam ook zelf herstellen kan van kanker.’ Guidone is dan ook voor een samenwerking van hedendaagse geneeskunde en alternatieve therapieën (al keurt zij chemokuur niet af). Inmiddels bleef Guidone voor deze uitspraken niet gespaard van kritiek. Zo wordt haar pseudo-wetenschappelijke naïviteit toegeschreven vanwege haar geloof in intelligent design en haar bewering ‘dat watermoleculen compleet veranderen wanneer je tegen water spreekt.’ Eind 2009, voor de klimaattop in Kopenhagen, liet Margaretha weten ‘er letterlijk niet meer wakker van te liggen.’

Nu zitten we natuurlijk meteen tot onze nek in de aluhoedjes, zoals de ratten van Geen Stijl Jurgen Deleye en Frank Barkel van Grenswetenschap.nl noemden. Zij zeggen: ‘Het begin der grensbegeerte is verwondering.’ – met een knipoog naar Aristoteles – en willen slechts prikkelen door middel van verbazing, humor en verwondering.’ Hierbij sluit ik deze interpretatie van de werking van het menselijk bewustzijn af. Voor meer info over grenswetenschap, klik hier.

Zowel voor de gelovigen als de sceptici onder moslims is het goed de gedachten lenig te houden en over allerlei benaderingen van ‘de realiteit’ na te denken. Woorden als intentie komen ons bekend voor, vanwege een van de meest geciteerde uitspraken van de profeet Mohammed: ‘Onze daden worden beoordeeld naar de intentie.’ Dat je met een positieve intentie dus invloed uitoefent op (minstens) je eigen werkelijkheid, zou ons moeten aanspreken. Ook de opmerking dat het ‘geheel’ besloten ligt in ieder deel, kan ons bekend voorkomen. Voor die twee lezers komt er nog een (wordt vervolgd..)


Abdulwahid van Bommel was geestelijke verzorger voor moslims bij het Medisch Centrum Haaglanden, voorganger van het Moslim Informatiecentrum in Den Haag en directeur van de Nederlandse Moslim Omroep. Nu is hij docent geestelijke verzorging en schrijver.

Abdulwahid van Bommel was geestelijke verzorger voor moslims bij het Medisch Centrum Haaglanden, voorganger van het Moslim Informatiecentrum in Den Haag en directeur van de Nederlandse Moslim Omroep. Nu is hij docent geestelijke verzorging en schrijver.

Lees andere stukken van