Voorpagina Algemeen

De ontheiliging van Mekka

"The house where the Prophet received the word of God is gone and nobody cares." (Dr. Sami Angawi)

De bezoekers van deze site zullen onderwijl bekend zijn met mijn afkeer, diepe afkeer van het zionisme. Toch valt de afkeer van het zionisme in het niet bij de afkeer die ik voel voor de Sauds en hun handlangers, de Wahhabi charlatans, die zich uitgeven voor schriftgeleerden! Het zionisme is een ramp geweest voor de Islamitische wereld, daar geen enkele twijfel over. Maar het zionisme is een tijdelijke ramp net zoals alle koloniale projecten in de Islamitische wereld dat zijn geweest. De Sauds daarentegen…

"The house where the Prophet received the word of God is gone and nobody cares." Dr. Sami Angawi

"The man-made history of Mecca has gone and now the Mecca that God made is going as well." Dr. Sami Angawi

A root cause of the broad stagnation in the Muslim world is the Saudi royal family’s treatment of Mecca and Medina as their fiefdom. With Islam’s holiest shrines under the police-state control of one of the world’s most bigoted and oppressive regimes — a regime that commands vast, unearned oil wealth — the Saudis have been able to project their Wahhabi vision of a disciplinarian, intolerant faith far beyond their borders. The rise of the Saudis to wealth and, consequently, influence has been the worst thing to happen to the Muslim world as a whole since the time of the Prophet. (The Angry Arab)

Ik kan koel en beredenerend  over het zionisme schrijven zonder dat ik hartkloppingen en woede uitbarstingen krijg, zonder dat ik vloekend en tierend door de kamer heen en weer loop, zonder dat er duistere gedachten bezit van mij nemen.

Soms als ik bij mijn ouders ben en één van de Sauds of een Wahhabi charlatan op het tv-scherm verschijnt, dan begin ik te trillen en moet ik mij tot het uiterste inspannen om niets te laten merken. Ik moet mijn kaken stijf op elkaar houden om niet in vloeken uit te barsten. Als mijn blik valt op zo’n nonsens, verraad en haat uitkramende mond valt, dan krijg ik hele nare gedachten. Gedachten die ik hier niet zal openbaren. Laat ik volstaan met de mededeling dat er kortsluiting ontstaat in mijn brein en ik niets meer voel dan haaaaaaaaaat en diepe alles doordringende haat. Als ik geluk heb, dan heb ik de afstandsbediening in handen en verander ik snel van kanaal en anders begin ik naar het plafond te kijken en binnensmonds liedjes te neuriën en op de maat te wiegen. Op de een of andere manier altijd liedjes van Herman van Veen: ‘Als ik kon toveren’ of ‘Ik ben zo vrolijk, zo vrolijk..’ Na enige tijd valt dat gedrag mijn ouders op en zie ik ze blikken van stilzwijgende verbijstering uitwisselen. Gelukkig brengen de Marokaanse zenders en al-Jazeera vaak de verlossing. Ook mijn ouders zijn bewust of onbewust blijkbaar niet in staat lang te kijken naar de Sauds!

Terwijl ik dit schrijf, begin ik mij weer op te winden en borrelt de haat langzaam op. Een haat die ik in mij heb sinds de ochtend van de 17e januari 1991. Die ochtend zag ik tegen het einde van mijn krantenwijk bijna overal mensen gebiologeerd naar hun tv-scherm kijken. Tijdens het lopen van mijn krantenwijk probeerde ik een glimp op te vangen van wat die mensen toch zo vroeg boeide op de tv. Soms ving ik een glimp op van groenige licht en lichtflitsen, maar behalve het logo van CNN kon ik er verder niets van maken. Pas bij thuiskomst werd alles duidelijk en zo begon mijn haat. Een haat die sindsdien alleen maar gegroeid is!

Ik heb toen gezworen nooit een voet in Mekka te zetten zolang de Sauds aan de macht zijn! Tot op de dag van vandaag ben ik daar nooit op teruggekomen en dat zal ik ook nooit doen, ook al betekent het dat ik nooit de Hadj zal kunnen verrichten! Hoe kan men trouwens nog de Hadj verrichten, wetende dat niet ver van het Heiligste, de beulen van de Sauds medegelovigen in detentiecentra martelen? Waar de meest elementaire rechten van mensen met de voeten worden getreden? Waar de Islam door de Sauds en hun handlangers wordt geperverteerd tot iets waar elke rechtgeaarde moslim zich tot in het diepste van zijn ziel door gekwetst zou moeten zijn! Hoe kan men de Hadj verrichten in een stad die een uitstalling is geworden van het meest vulgaire aan consumentisme wat het kapitalisme te bieden heeft? Ik wens niet geconfronteerd te worden met Starbucks, McDonalds, KFC, Dior, Chanel etc. Bedrijven wier handelswijze niet alleen indruisten tegen de geest van de Islam maar ook tegen de wet! Dat wens ik hier in Nederland niet eens, laat staan in de geboortestad van de Profeet, de bakermat van de Islam!

Bovenstaande is reden genoeg om massaal de straat op te gaan in de gehele Islamitische wereld! Ooit aanbaden de Arabieren Hubal en een legioen andere afgoden op deze plaats. De Islam maakte daar een einde aan. Nu maken de Sauds een einde aan de Islam op deze plaats en voeren de cultus van de Mammon in! Alles is bid’a en alles moet vernietigd worden dat kan leiden tot spiritualiteit en diepe religieuze vervoering. Huis van de Profeet (vzmh): tegen de vlakte. Graven van metgezellen (vzmh): tegen de vlakte etc. Niets mag afleiden van de enige ware godheid: Mammon en zijn ere dienst, geld verdienen! Ik zou nog zoveel kunnen schrijven maar mijn hart begint op hol te slaan en mijn handen trillen zodanig, dat ik toch niet verder kan typen.

Laat ik afsluiten met het Mekka wat de Sauds voor de gelovigen aan wansmaak, architectonische wanstaltigheid en ontheiliging in petto hebben. Een beeld zegt tenslotte meer dan duizend woorden.

Voor alle duidelijkheid dit is geen grap! Dit staat werkelijk te gebeuren en de eerste fase wordt dit jaar nog afgerond!

Mohammed is: Een Man (althans als men dat woord slechts als geslacht opvat), een Moslim (in hart en nieren totaal, echter in daad maar mondjes maat), een Maliki (maar tot zijn schande moet hij bekennen al-Muwatta nog nooit gelezen te hebben), een Afrikaan, een Noord-Afrikaan, een Maghrebijn, een Berber/Amazigh, een Riffijn, een Ayzenay, een Aqarou3, een Arabier (in culturele zin), een Westerling, een Europeaan, een Nederlander, een Hollander, een Zuid-Hollander, een Leidenaar, een Voorschotenaar, een Vlietwijker.

Lees andere stukken van