Voorpagina Jouw Dagelijkse Dosis, Jouw Dagelijkse Dosis 2014 / 1435

Juz’ 3 – In de voetstappen van de Profeet naar de liefde van Allah

Dit is deel 3 van Jouw Dagelijkse Dosis. Iedere dag in Ramadan schrijft een team van schrijvers een reflectie over de juz’ die praktisch de hele oemmah die dag leest. Alle lezers worden uitgenodigd hetzelfde te doen, en hun eigen reflectie op de juz’ van de dag in de reacties te plaatsen. Iedere dag kiest een jury de beste reflectie. De winnaar krijgt een exemplaar van De Levende Koran thuisgestuurd.

Vandaag zullen we in Jouw Dagelijkse Dosis stilstaan bij een zeer belangrijk onderdeel van ons geloof, dat door Imam Mālik (ra) zelfs vergeleken werd met de Ark van de profeet Nuh (as). Namelijk de weg van de Profeet Mohammed ﷺ, zijn Soenna.

In het derde hoofdstuk van de Koran, soera Āl ʿImrān zegt Allah in vers 31:

Zeg: Als jullie van Allah houden, volg mij [Mohammed] dan: Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Vergevingsgezind , meest Barmhartig. (Q3:31)

De mensen die in Allah geloven willen niets liever dan dichter tot Hem komen, maar weten niet altijd precies wat daarvoor de beste manier is. Sommige mensen gaan in hun zoektocht naar de Verhevene hun eigen pad van aanbidding uitstippelen door dingen te doen waarvan zij denken dat het goed is om te verrichten. Dit is niet iets waar alleen mensen van vandaag de dag mee te maken hebben. Nee, het is iets waar ook mensen ten tijde van de Profeet moeite mee hadden. Daarom openbaarde Allah ook deze aya (vers).

Lieve broeders en zusters, het is teveel gevraagd van mensen om zelf te bedenken hoe Allah het liefst heeft dat wij hem aanbidden, en daarom helpt Allah in deze aya de gelovigen een handje. Het is alsof hij zegt, “O mensen die geloven in Mij maak je niet druk over al het moeilijke werk van hoe je mij het beste kunt aanbidden. Dat is allang verricht, daar hoef jij je niet druk over te maken. Volg gewoon het pad dat ik heb uitgestippeld via de geliefde profeet Mohammed ﷺ.” Hij is immers voor ons het beste voorbeeld om te volgen (33:21). Onze geliefde Profeet ﷺ heeft ons alles geleerd wat wij moeten weten over aanbidding, en daarom is de fundamentele spelregel met betrekking tot ‘Ibāda (aanbidding) in de wetenschap van de sharia ook: Niets is toegestaan om te verrichten als aanbidding, behalve wat goedgekeurd wordt door de Koran en de Soenna. Moet je kijken hoe makkelijk dat jouw leven maakt, gewoon de beste weg volgen op het Pad van Allah, en dat is de weg waar de voetsporen van de Profeet ﷺ nog vers in te aanschouwen zijn.

De aya gaat verder en geeft een beloning weer voor het feit dat jij er voor kiest om Allah te aanbidden op de manier die Hij graag wil door de Profeet ﷺ te volgen: Allah zal van jullie houden en jullie je zondes vergeven. Allahu Akbar, wat een cadeau! Er staat niet, Allah zal tevreden zijn met jullie of Allah vindt het goed als jullie dat doen. Nee. Allah zal van jullie houden en als kers op de taart ook nog eens jullie zondes vergeven.

Imam al-Qushayri zegt in zijn tafsir (uitleg) over deze aya iets fantastisch. Namelijk dat het feit dat Allah het houden van laat volgen door een voegwoord [‘en’] en dan pas over vergiffenis spreekt een duidelijke volgorde laat zien zodat wij, Zijn dienaren, weten (dat de weg naar Allah er een van liefde is). Eerst houdt Allah van zijn dienaren en Zijn dienaren van Hem (zoals in Q5:55 staat beschreven), dan vragen zij Hem om vergiffenis en vergeeft Hij hen. Liefde leidt tot vergiffenis, vergiffenis niet tot liefde.

Volg jij de Boodschapper ﷺ in wat jou uitkomt en ook in wat jou niet uitkomt? Want, zoals Ibn Kathir zegt is dat de sleutel naar de Liefde van Allah. Laten we deze maand gebruiken om onszelf te trainen de Profeet te volgen, zodat we dit de rest van het jaar vol liefde en overgave blijven doen.

Jouw Dagelijkse Dosis:

Jouw Dagelijkse Dosis 2014 / 1435:

Ronald Abu Noor Jannah was net twee maanden oud toen het Nederlands elftal haar tweede WK finale op rij verloor. In 2000 bekeerde hij zich als student tot de Islam. Hij studeerde lang en met veel plezier. Hij bestudeerde de Islam (met name sharia/fiqh) bij verschillende shuyukh in Australië, Egypte en Nederland, waar hij een liefde voor het boek van Allah ontwikkelde die vele malen groter en oprechter is dan zijn affaires met Facebook en Twitter. Naast deze lessen, waar hij letterlijk uren op de grond mocht zitten en thee moest maken, heeft Ronald ook zijn MA in Islamic Studies gehaald aan de Islamitische Universiteit Europa. Niet alleen mag Ronald in het dagelijks leven super papa (proberen te) zijn voor drie schatten van dochters maar doceert en leert hij ook nog eens. Ronald Abu Noor Jannah is een van de khatiebs (vrijdagprekers) bij Moskee At taqwa van EuroMoslim in Amsterdam Osdorp, waar de vrijdagpreken (als hij imam is) in het Nederlands zijn. Kom gerust eens langs in de moskee of op Twitter @abunoorjannah

Lees andere stukken van Ronald