Voorpagina Jouw Dagelijkse Dosis, Jouw Dagelijkse Dosis 2014 / 1435

Pas op voor het randje – Juz’ 17

Dit is deel 17 van Jouw Dagelijkse Dosis. Iedere dag in Ramadan schrijft een team van schrijvers een reflectie over de juz’ die praktisch de hele oemmah die dag leest. Alle lezers worden uitgenodigd hetzelfde te doen, en hun eigen reflectie op de juz’ van de dag in de reacties te plaatsen. Iedere dag kiest een jury de beste reflectie. De winnaar krijgt een exemplaar van De Levende Koran thuisgestuurd.

We zitten alweer in de 17e juz’ van de Qur’an, en in shaa’ Allah is onze imaan (geloof) tot grote hoogte gestegen en vergeten we ook niet onze intentie om goed te doen puur en alleen tot Hem te richten. In het 22ste hoofdstuk, soera al-Hajj, staat in het elfde vers het volgende:

En er zijn eronder mensen die Allah op de rand aanbidden: als hem iets goeds overkomt is hij daar tevreden mee, maar als hem een beproeving ten deel valt wendt hij zijn gezicht weer af: Hij verliest de wereld en het Hiernamaals. Dat is het duidelijke verlies.

Allah begint dit vers met een hele krachtige uitspraak, namelijk dat er mensen onder de mensen zijn die Allah op de rand aanbidden.

De rand die hier bedoeld wordt, is de rand van een afgrond. Hij staat niet helemaal op de berg, maar is er ook niet afgevallen. Deze persoon is totaal niet in balans en kan beide kanten op vallen. Ibn ‘Abbaas zegt in zijn commentaar dat het hier om een groep hypocrieten gaat van een bedoeïenenstam die Bani Asad heet. Onder hen was er een man die, wanneer hem iets goeds overkwam, zo blij was en riep dat het allemaal dankzij de Islam was dat het hem voor de wind ging. Dus zegt Allah hier, Als hem iets goeds overkomt dan is hij daar tevreden mee. Maar toen zijn vrouw een dochter op deze wereld zette en zijn paard van een doodgeboren veulen beviel, draaide hij 180 graden en riep: “Dit geloof heeft me niets goeds gebracht, alleen maar ellende!” En hij wilde meteen geen moslim meer zijn. Daarom zegt Allah: maar als hem een beproeving ten deel valt, wendt hij zijn gezicht weer af.

Deze man kan in theorie een ieder van ons zijn, iemand die de Islam alleen maar prettig vindt zolang er een werelds voordeel aan gekoppeld zit. Trouwen met dat leuke meisje of die leuke jongen, een baan krijgen, een gratis reisje of status binnen de gemeenschap. Als dat gebeurt, zijn dit de grote Islam-cheerleaders die roepen hoe fantastisch het allemaal wel niet is. ‘Alhamdulillah, de beste keuze van mijn leven!’, ‘Wat een zegen dat ik Moslim ben!’ Echter wanneer het dan even niet zo lekker loopt -wat niet meer dan normaal is in een mensenleven – dan zijn deze ‘gelukkige’ en ‘standvastige’ moslims ineens niet meer te herkennen… ‘Oh Allah, waarom doet U mij dit aan? Ik verdien toch zoveel beter dan dit…’,  ‘Welke God zou dit nu willen?’ en ‘Ik ben mijn geloof aan het verliezen.’ En zo snel als ze moslim waren, besluiten ze het niet meer te willen zijn. Hebben zij de Qur’an dan niet gelezen? Allah zegt immers in hoofdstuk 29 vers 2: Dachten de mensen dat ze met rust gelaten zouden worden wanneer ze zeggen “wij geloven”, en dat zij niet op de proef gesteld worden?

Allah zegt dan, hij verliest de wereld en het Hiernamaals. Anders gezegd:dat wat je wilde in de wereld en je niet hebt gekregen, heb je dus voor je gevoel verloren en ook dat beetje goed wat je gedaan hebt toen je riep dat je wel moslim was omdat het allemaal zo lekker liep, dat was ook gewoon voor niets (want je meende het niet echt) wanneer je straks voor Allah staat.

En dat is het duidelijke verlies. Natuurlijk is dat het duidelijke verlies, niet zozeer omdat je in deze Dunya (het wereldse leven) niet krijgt waar je op hoopte, maar omdat je door je teleurstelling je Hiernamaals in de prullenbak hebt gegooid. We worden allemaal beproefd in dit leven, maar nooit meer dan we kunnen dragen, want dat is de belofte van Allah (zie Q 2:286). Als je dan te maken krijgt met tegenslag, houd dan geloof in Allah en weet dat Zijn beschikking, hoe moeilijk en zwaar soms ook, er eentje met wijsheid is waar jij, indien je het draagt met geduld en geloof, er sterker uit zal komen en daardoor grote stappen zet richting Allah.

Weet, beste broeders en zusters, dat de beste servicebalie die van Allah is, waar je met al je vragen en opmerkingen terecht kunt, via jouw smeekbeden. Allah nodigt jou uit om het gesprek met Hem aan te gaan wanneer Hij zegt: roep Mij aan en Ik zal jullie verhoren (Q 40:60). Doe dat ook, werk deze mooie maand extra hard aan je relatie met Hem, en zorg dat je niet op het randje komt te balanceren.

Foto: wwwleraar

Jouw Dagelijkse Dosis:

Jouw Dagelijkse Dosis 2014 / 1435:

Ronald Abu Noor Jannah was net twee maanden oud toen het Nederlands elftal haar tweede WK finale op rij verloor. In 2000 bekeerde hij zich als student tot de Islam. Hij studeerde lang en met veel plezier. Hij bestudeerde de Islam (met name sharia/fiqh) bij verschillende shuyukh in Australië, Egypte en Nederland, waar hij een liefde voor het boek van Allah ontwikkelde die vele malen groter en oprechter is dan zijn affaires met Facebook en Twitter. Naast deze lessen, waar hij letterlijk uren op de grond mocht zitten en thee moest maken, heeft Ronald ook zijn MA in Islamic Studies gehaald aan de Islamitische Universiteit Europa. Niet alleen mag Ronald in het dagelijks leven super papa (proberen te) zijn voor drie schatten van dochters maar doceert en leert hij ook nog eens. Ronald Abu Noor Jannah is een van de khatiebs (vrijdagprekers) bij Moskee At taqwa van EuroMoslim in Amsterdam Osdorp, waar de vrijdagpreken (als hij imam is) in het Nederlands zijn. Kom gerust eens langs in de moskee of op Twitter @abunoorjannah

Lees andere stukken van Ronald