Voorpagina Jouw Dagelijkse Dosis, Jouw Dagelijkse Dosis 2014 / 1435

De relatie tussen de verschillende soera’s – Juz’ 18

Dit is deel 18 van Jouw Dagelijkse Dosis. Iedere dag in Ramadan schrijft een team van schrijvers een reflectie over de juz’ die praktisch de hele oemmah die dag leest. Alle lezers worden uitgenodigd hetzelfde te doen, en hun eigen reflectie op de juz’ van de dag in de reacties te plaatsen. Iedere dag kiest een jury de beste reflectie. De winnaar krijgt een exemplaar van De Levende Koran thuisgestuurd.

We zijn alweer beland bij de 18e juz’ van de Qur’an. Voor vandaag wil ik stil staan bij een specifiek aspect in de tafsir-wetenschappen die weinig aandacht krijgt bij de exegese van de Quran. Het betreft hier de rabt bayn al-suwar, oftewel de relatie tussen de verschillende soera’s. De wijze waarop de 114 soera’s zijn gerangschikt, en met name het laatste vers gekoppeld met het beginvers van de volgende soera, geeft ons informatie omtrent bepaalde aspecten die Allah ons wil duidelijk maken.

Het concept van rabt bayn al-suwar (verbinding tussen soera’s) passen we ter illustratie toe bij deze juz’. De 18e juz’ bestaat uit drie soera’s: al-Mu’minun (118 verzen), al-Nur (64 verzen), en al-Furqan (77 verzen, waarvan 20 in deze juz’ en de rest in juz’ 19).

Het eerste vers van soera al-Mu’minun start met de woorden “Voorzeker, de gelovigen hebben hun doel bereikt…” waarna in de volgende 10 verzen de redenen uit de doeken worden gedaan op basis waarvan de gelovigen succesvol worden genoemd. Het laatste vers uit de vorige soera gaat over imaan (geloof) en islam in algemene zin, met name het onderhouden van het gebed en het voldoen van de zakaat (religieuze belasting over vermogen). De verzen van soera al-Mu’minun gaan hierop door, maar leggen de nadruk op de spirituele en emotionele dimensies: het gebed verrichten, maar dan wel met nederigheid en overgave, geen onzin praten, lichaamsdelen altijd bedekt houden, beloftes nakomen en vertrouwen niet schenden. Dit zijn allemaal zaken die een specifieke uitwerking zijn van de algemene concepten van imaan en islam, zoals genoemd aan het eind van de vorige soera.

Net zo bestaat er een relatie tussen het einde van soera al-Mu’minun en het begin van het volgende hoofdstuk, soera al-Nur. De vorige soera eindigt met een specifieke opmerking omtrent Boodschappers: zij eten ook voedsel en doen hun inkopen op de markt. Daarmee dus aangevend dat profeten niet een andere schepping zijn, maar ‘gewoon’ mensen die zijn uitverkoren om het woord van Allah  te ontvangen. De volgende soera begint direct met een voorbeeld van dit Woord van Allah:

“Dit is een (bijzondere) soera die Wij hebben neergezonden, en wij hebben (de regels opgenomen hierin) verplicht gesteld. En Wij hebben hierin duidelijke openbaringen neergezonden, zodat jullie richting en leiding kunnen afleiden.”

Op deze manier wordt op een subtiele manier eerst de basis gelegd inzake het concept van Profeetschap an sich en dan wordt ingegaan op de boodschap c.q. inhoud zelf.

Als laatste kan er eveneens eenzelfde verband gevonden worden tussen het einde van soera al-Nur en het volgende hoofdstuk, soera al-Furqan. Het laatste vers van de vorige soera gaat over de Alwetendheid van Allah: “En Hij zal hen inlichten over al hetgeen zij deden, en Hij is welingelicht over alles.” Dit vers gaat over de Kennis van de Almachtige en, impliciet, over de onwetendheid van de mens. Het eerstvolgende vers gaat over hetgeen Allah van Zijn kennis overbrengt aan de mensheid:

“Gezegend is Hij (Allah) die aan Zijn (meest geliefde) dienaar, het Criterium (de Qur’an) heeft geopenbaard, zodat hij als Waarschuwer kan optreden voor de Werelden”.

Dit zijn slechts globale voorbeelden van de wijze waarop rabt bayn al-suwar ons van informatie voorziet. Het belang van inzicht hierin is evident: de Qurʾan is geen werk dat door mensenhanden is samengesteld. Het is een goddelijk werk, waarvan je de aanwijzingen terugvindt in de organisatie, rangschikking en verloop van de gehele tekst!

Naast deze relatie tussen de verschillende soera’s, bestaat er ook een relatie in  de wijze waarop verschillende verzen binnen een soera zijn gerangschikt, rabt bayn al-ayat (verbinding tussen verzen) genoemd. Hierover wellicht een volgende keer meer!

Foto: Daniela Hartmann

Jouw Dagelijkse Dosis:

Jouw Dagelijkse Dosis 2014 / 1435:

Hoofddocent Islamitische theologie aan het Minhaj Instituut en tevens docent bedrijfseconomie aan een hogeschool.

Lees andere stukken van