Voorpagina Jouw Dagelijkse Dosis, Jouw Dagelijkse Dosis 2014 / 1435

Het licht van de Qur’an – Juz’ 23

Dit is deel 23 van Jouw Dagelijkse Dosis. Iedere dag in Ramadan schrijft een team van schrijvers een reflectie over de juz’ die praktisch de hele oemmah die dag leest. Alle lezers worden uitgenodigd hetzelfde te doen, en hun eigen reflectie op de juz’ van de dag in de reacties te plaatsen. Iedere dag kiest een jury de beste reflectie. De winnaar krijgt een exemplaar van De Levende Koran thuisgestuurd.

Juz’ 23 is een van mijn favoriete gedeelten van de Qur’an, en ik zoom in op soera al-Zumar, vers 21 t/m 23, gebaseerd op drie bronnen. Vers 21 vestigt de aandacht op de natuur die opleeft als het regent, en vervolgens op de reactie van twee type mensen op de Qur’an. De Qur’an vergelijkt wel vaker het leven van planten met het leven van mensen, vanwege de korte levensduur. Ook is het water dat uit de hemel valt als voeding voor de planten, vergelijkbaar met de Qur’an die is neergezonden vanuit de hemel als voeding voor de ziel.

Toen onze zielen werden geschapen en alle zielen nog bij Allah waren, vroeg Allah ons: “Ben ik niet jullie Heer?” en wij antwoordden: “Jazeker, dat getuigen wij” (Q7:172). De ziel kende Allah zo goed dat ze zelfs met Allah sprak, en Allah heeft dit licht (van Hem kennen) in ons geplaatst. De meesten van ons zijn de ontmoeting met Allah vergeten, en zijn hun hele leven bezig met het voeden van het lichaam met aardse dingen. Als je je ziel niet voedt, sterft deze beetje bij beetje, zodat je je op een gegeven moment afvraagt of God eigenlijk wel bestaat. Je leunt zo sterk op je lichamelijke zintuigen in deze wereld, dat je je geen zintuigelijke ervaring bij Allah kunt herinneren en Allah ontkent. Jouw ziel is aan het vasten – van Allah. Over deze mensen spreekt Allah in vers 22.

Degenen die naar hun ziel luisteren weten echter dat de ziel op haar eigen manier waarneemt. Wanneer je normaal gesproken een woord zegt, zie je daar een beeld bij. Bij de naam van Allah zie je geen plaatje, maar onze ziel herinnert Hem wel. Als je naar dit gevoel luistert, dan gebruik je je verstand (‘aql) om toe te geven aan de realiteit. ‘Aql wordt vaak vertaald als ratio en logica, maar het betekent meer dat je de realiteit vat. Adam onderwierp zich aan de realiteit, de Satan weigerde.

De oorsprong van de ziel ligt bij Allah, en haar voedsel komt dan ook van boven. Het is de Qur’an, die door Allah licht genoemd wordt (Q64:8). Het ene licht (in onszelf) komt zo in contact met het andere licht (de Qur’an): licht op licht. Vers 23 beschrijft op een prachtige manier hoe degenen met een open hart reageren op het horen van de Qur’an: ze ervaren een mix tussen vrees, comfort en hoop op Zijn Barmhartigheid. Dit zijn de mensen die zo worden geraakt, dat ze kippenvel krijgen uit ontzag, om daarna te voelen hoe hun hart zacht wordt door de bevestiging die de Qur’an hen geeft (vers 23). Hun harten zijn door Allah verruimd voor het licht van de islam (vers 22).

Er was eens een meisje dat zei: “Nu dat mijn lichaam honger heeft in de Ramadan, realiseer ik me pas hoeveel honger mijn ziel heeft buiten de Ramadan.” Door in de Ramadan in gebed te staan en de Qur’an te reciteren, breng je de balans terug tussen lichaam en ziel.

Q39:21

Zie jij niet dat Allah water uit de hemel doet neerdalen en het daarna doet samenstromen in bronnen die zich in de aarde bevinden? Vervolgens brengt Hij daar planten met verschillende kleuren mee voort, en daarna worden ze droog en zie jij dat ze geel worden, dan laat Hij ze tot stof worden. Voorwaar, daarin is zeker een lering voor de bezitters van verstand.

Q39:22

Is hij dan, wiens hart Allah heeft verruimd voor de Islam, zodat hij door een licht van zijn Heer wordt geleid (gelijk aan degene wiens hart verzegeld is)? Wee daarom hen, wiens harten zich hebben verhard tegen het gedenken van Allah. Zij zijn het die in duidelijke dwaling verkeren.

Q39:23

Allah heeft het beste Woord neergezonden. Het is een Boek van op elkaar lijkende, herhalende gedeelten. De huid van degenen die hun Heer vrezen, huivert erdoor. Daarna worden hun huid en hun harten zacht door het gedenken van Allah. Dat is de Leiding van Allah, Hij leidt daarmee wie Hij wil. En wie door Allah tot dwaling wordt gebracht, voor hem is er geen leider.

Foto: MattysFlicks

Jouw Dagelijkse Dosis:

Jouw Dagelijkse Dosis 2014 / 1435:

Dochter van een kunstenaar en een Business Analyst. Bij Indonesiërs luistert ze naar de naam Cinta, Marokkanen zeggen vaak Nora of Laila, Somaliërs noemen haar Rawda en Kuwaiti zeggen Lora. De islamitische naam die ze voor haarzelf vond is Sakina wat innerlijke vrede betekent. Maar zeg maar gewoon Laura. Ze studeerde eerst (Nieuwe) Media en daarna Gender Studies, heeft stagegelopen in de modewereld, ontwikkelingssamenwerking en advieswereld. Omdat deze bezigheden nog niet divers genoeg waren, besloot ze om haar Arabisch een kick-start te geven in Kuwait. Ze heeft de Noordzee dan ook verruild voor de Arabische Golf waar ze genoot van de geur van bukhoor, de smaak van muhallabiya, bakora en taboula, en het zien van witte dishdasha's en de witte Nissan V8 Patrol. Hopelijk zal deze Ramadan een nieuwe dimensie geven aan haar band met de Qur’an, nu ze steeds meer Arabische woorden begrijpt. Ze houdt erg van reciteren en wil dan ook meer proberen te memoriseren deze Ramadan.

Lees andere stukken van Laura