Voorpagina Jouw Dagelijkse Dosis, Jouw Dagelijkse Dosis 2014 / 1435

De Qur’an legt uit! – Juz’ 24

Dit is deel 24 van Jouw Dagelijkse Dosis. Iedere dag in Ramadan schrijft een team van schrijvers een reflectie over de juz’ die praktisch de hele oemmah die dag leest. Alle lezers worden uitgenodigd hetzelfde te doen, en hun eigen reflectie op de juz’ van de dag in de reacties te plaatsen. Iedere dag kiest een jury de beste reflectie. De winnaar krijgt een exemplaar van De Levende Koran thuisgestuurd.

We zitten alweer halverwege de laatste 10 dagen van deze mooie maand en zijn in juz’ 24 aangekomen. In dit deel van de Qur’an staat een soera die bekend staat onder twee namen, Ha Mim sajdah (het hoofdstuk van Ha Mim waarin een vers van sajdah (prosternatie) voorkomt (in het 38e vers van de soera), en Foesilat wat ‘duidelijk uitgelegd’ betekent. Deze naam komt ook uit de soera zelf, namelijk het derde vers. Allah zegt namelijk:

1)      Ha Mim.

2)      (Dit is) een neerzending van de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

3)      Een Boek waarvan de Verzen duidelijk uitgelegd zijn, als een Arabische Koran, voor een volk dat weet.

Over de letters Ha Mim zijn de geleerden het eens dat de betekenis ervan zich bij Allah bevindt, en bij niets of niemand anders. En dan begint het gelijk interessant te worden. Allah koppelt namelijk het neerzenden van verzen (openbaring) aan Zijn schone namen Rahman en Rahiem, de Erbarmer, de Meest Barmhartige (of de Barmhartige de Genadevolle). Dus al direct aan het begin van deze soera worden wij gewezen op het feit dat Allah ons een enorme dienst bewijst door ons te zegenen met Zijn Woorden, met Zijn blauwdruk voor een mooi en fijn leven die in shaa’ Allah eindigt in het Paradijs waar wij voor eeuwig kunnen verblijven.

Onze Qur’an, beste broeders en zusters, is dus een rahma op zichzelf. In soera al-Israa’, het 17e hoofdstuk van de Qur’an, zegt  Allah dat de Qu’ran rahmatan li’l-muminien is, een genade voor de gelovigen (17:82). Het mooie is dat Allah het woordje rahma ook gebruikt voor iets anders in de Qur’an, waardoor je nog meer een WOW-gevoel krijgt wanneer je beseft dat deze openbaring van Allah aan ons en vooral ook speciaal voor ons, een rahma is. Allah beschrijft namelijk de regen ook als barmhartigheid (rahma) in de Qur’an.

Zie dan de sporen van de Barmhartigheid (Rahma) van Allah: Hoe hij de aarde doet leven naar haar dood (30:50).

Dr. Sofjan Siregar leerde mij iets moois met betrekking tot dit vers tijdens een les. Hij zei, wat gebeurt er eigenlijk als er regenwater op een zandvlakte neerkomt? Het brengt het groen naar boven. Die hele dorre bende komt tot leven. Dat is precies wat de Qur’an doet met de harten van mensen. Dorre harten kunnen tot leven komen dankzij de openbaring van Allah, de Qur’an.

Dan zegt Allah in het derde vers dat de Qur’an een boek is waarvan de Verzen foesilat, of duidelijk uitgelegd zijn. Ibn Kathier zegt in zijn commentaar dat de betekenissen van de Qur’an duidelijk zijn en de regels en levenslessen die er in staan juist en wijs zijn.

Als een Arabische Qur’an, voor een volk dat weet.

Het stukje, als een Arabische Qur’an, slaat terug op ‘Een Boek’, als een bijvoeglijk naamwoord. Dit boek is dus duidelijk uitgelegd voor de gelovigen in een taal die de mensen van de eerste generatie (Arabieren) gemakkelijk begrijpen. Voor ons vandaag de dag is dat natuurlijk wat anders, want de meerderheid van de Moslims in Nederland spreekt geen Arabisch. Daarom is het geen enkel probleem om de Qur’an in je eigen taal te lezen. Het probleem met Nederlandse vertalingen is dat ze qua schoonheid natuurlijk niet in de buurt komen van het origineel, en natuurlijk niet compleet de lading van de boodschap dekken. Daarom zou je een woordschriftje aan kunnen maken waarin je woorden die je tegenkomt tijdens het lezen opzoekt om zo je Arabische woordenschat op te bouwen. Wanneer je een grotere woordenschat hebt en je gaat daardoor beter begrijpen wat je leest in de brontaal (Arabisch) dan zal de liefde voor de Qur’an alleen maar toenemen, en het plezier tijdens het reciteren vele malen groter worden.

Als laatste dan Het volk dat weet. Dit zijn volgens Ibn Kathier de geleerden, die een enorme hoeveelheid kennis over ons mooie geloof hebben opgedaan om daarmee goed aan de slag te kunnen. In de tafsier van Ibn ‘Abbaas  wordt het volk dat weet iets breder uitgelegd, namelijk als “Iedereen die in de openbaring van Allah aan Mohammed ﷺ gelooft en in de Qur’an.” Conflicteren deze twee interpretaties dan? Nee, natuurlijk niet! Het laat eigenlijk heel mooi zien dat wij de Qur’an op verschillende niveaus kunnen benaderen en lezen. Voor ons, de ‘gewone’ moslim,  is het als een daad van aanbidding en inspiratie om zo goed mogelijk te leven, terwijl de geleerde de Qur’an daarnaast ook nog kan benaderen als een boek waar wet- en regelgeving uit te destilleren valt. De Qur’an werkt door op zoveel verschillende niveaus en invalshoeken dat dit alleen maar bijdraagt aan het besef dat de Qur’an een tastbaar wonder van Allah is voor ons om van te genieten.

Laat dit wonder van Allah ook de laatste dagen van Ramadan niet uit je handen glippen, en vergeet niet dat het wonder van de Qur’an niet slechts het wonder van Ramadan is, maar een van het hele jaar, een boek voor jou, vol met duidelijk uitgelegde leiding in de prachtige Arabische taal.

Foto: Ozkan Ebuzer

 

Jouw Dagelijkse Dosis:

Jouw Dagelijkse Dosis 2014 / 1435:

Ronald Abu Noor Jannah was net twee maanden oud toen het Nederlands elftal haar tweede WK finale op rij verloor. In 2000 bekeerde hij zich als student tot de Islam. Hij studeerde lang en met veel plezier. Hij bestudeerde de Islam (met name sharia/fiqh) bij verschillende shuyukh in Australië, Egypte en Nederland, waar hij een liefde voor het boek van Allah ontwikkelde die vele malen groter en oprechter is dan zijn affaires met Facebook en Twitter. Naast deze lessen, waar hij letterlijk uren op de grond mocht zitten en thee moest maken, heeft Ronald ook zijn MA in Islamic Studies gehaald aan de Islamitische Universiteit Europa. Niet alleen mag Ronald in het dagelijks leven super papa (proberen te) zijn voor drie schatten van dochters maar doceert en leert hij ook nog eens. Ronald Abu Noor Jannah is een van de khatiebs (vrijdagprekers) bij Moskee At taqwa van EuroMoslim in Amsterdam Osdorp, waar de vrijdagpreken (als hij imam is) in het Nederlands zijn. Kom gerust eens langs in de moskee of op Twitter @abunoorjannah

Lees andere stukken van Ronald