Voorpagina Algemeen

Een uitnodiging om anders te worden

Deze week is moslimvrouwenorganisatie Al Nisa gestart met een ludieke postercampagne. Door overal in het land posters op te hangen met daarop afbeeldingen van verschillende moslima’s willen wij het maatschappelijk debat een gezicht geven. Al Nisa staat voor zelfbewuste moslima’s. Met deze campagne willen wij voor verandering zorgen door vrouwen letterlijk zichtbaar te maken en een podium te bieden. Vrouwen die misschien ook haring, drop en een plakje kaas lusten, van kamperen en gezelligheid houden en genieten van een kopje thee met een koekje. Vrouwen die naast moslim OOK Nederlands zijn.

Hierbij: een persoonlijke uitnodiging om anders te worden.

Ik wil u uitnodigen om anders te worden.

Ik nodig u uit om ..
De moed te hebben en de ‘wil’ om te veranderen.
Nederland nog mooier te maken.
Bereid te zijn om u open te stellen naar iedereen, ongeacht ras, kleur, nationaliteit, leeftijd, gender, rijkdommen en religieuze overtuigingen.
De ander op de eerste plaats als mens te zien. 
De wonderen van het leven, van uw leven, te ontvangen.
Het lontje van de kaars te zijn en niet bang te zijn om te schijnen.
Niet meer onafhankelijk te zijn van elkaar, maar wederzijds afhankelijk.
Hoop en vertrouwen de plaats te laten innemen van wantrouwen en wanhoop.

Ik wil u uitnodigen om…
Elkaar niet als concurrent, maar als aanwinst te zien. 
Om het welzijn van de ander voorop te stellen.
Uw geluid te laten horen en op te staan wanneer de ander onrecht wordt aangedaan.
Zeg: ‘Ik bevrijd mij van angst’.
Zeg: ‘Alles van mij is van jou’.

Ik nodig u uit om..
te staan en te vechten voor eerlijkheid, vrede, respect, liefde, vrijheid, verantwoordelijkheid, eerlijkheid, verdraagzaamheid, verbondenheid, geluk, bescheidenheid en eenvoud; de universele waarden van de mens.
Het kan mij eigenlijk niet schelen wie u bent en hoe u positieve veranderingen teweeg wilt brengen, als u maar uw verantwoordelijkheid neemt, uw plicht vervult en geloof en hoop hebt in verandering.
Wees niet weemoedig als iets u tegenzit, ga vooral door en twijfel niet.
Blijf hard werken en verlies hierbij uw integriteit niet. 

Ik nodig u uit om dienstbaar te zijn.
Ik nodig u uit om enthousiast anders te zijn.
Ik nodig u uit om voor een mooier Nederland met elkaar te communiceren.

Kortom: om uw binnenste te laten zien! 


Leyla Òªakir is voorzitter van Moslimvrouwenorganisatie Al Nisa

Leyla Cakir werd bekend als de eerste vrouwelijke moskeevoorzitter van Nederland en is momenteel voorzitter van de moslimvrouwenorganisatie Al Nisa.

Lees andere stukken van