Voorpagina Jouw Dagelijkse Dosis, Jouw Dagelijkse Dosis 2014 / 1435

Juz’ 7 – Eet goed, spreek goed

Dit is deel 7 van Jouw Dagelijkse Dosis. Iedere dag in Ramadan schrijft een team van schrijvers een reflectie over de juz’ die praktisch de hele oemmah die dag leest. Alle lezers worden uitgenodigd hetzelfde te doen, en hun eigen reflectie op de juz’ van de dag in de reacties te plaatsen. Iedere dag kiest een jury de beste reflectie. De winnaar krijgt een exemplaar van De Levende Koran thuisgestuurd.

Op het moment dat ik het verzoek kreeg om samen met enkele anderen de Koran te lezen en hier tijdens de Ramadan over na te denken, was ik, als vrijwilliger voor Groene Moslims, bezig met een project over goede (tayyib) voeding. Mijn eerste gedachte was dat het wel handig zou zijn om in het kader van Jouw Dagelijkse Dosis iets over duurzaamheid en islam te vertellen. Ik kon zelfs kiezen uit een heel aantal soera’s.

Welke verzen zouden het beste aansluiten bij dit thema? Misschien iets over de schoonheid van de schepping? Of onze rol als ‘rentmeester’? Wellicht iets met goede voeding?

Hoe langer ik erover nadacht, hoe ongemakkelijker ik me voelde. Daar zat ik dan, met een boodschappenlijst vol wensen en ideeën. Ik hoefde alleen nog maar het Boek open te slaan en de juiste verzen bij mijn wensen en ideeën te zoeken. Hup in het boodschappenkarretje. Het Arabische woord voor ‘manieren’, adab, drong zich aan me op. Goede en slechte manieren ten opzichte van de Koran.

Het verzoek dat ik had gekregen was om een deel van de Koran te lezen en hierop te reflecteren. Niet om te reflecteren en hier geschikte verzen bij te zoeken.

Ik besloot daarom mijn kennis over de omgang met de Koran op te frissen. “On Reciting the Qur’an and Remembrance”, een hoofdstuk uit het boek Counsels of Religion van Imam al-Haddad, vertelt over het belang van het reciteren van de Koran, het belang van reflectie op en begrip van de verzen: “among the most important and incumbent good manners is to be present of heart when reciting, to reflect on the meanings and strive to understand”. Het legt ook uit hoe dit invloed heeft op het gedrag van de lezer.

En de juz’ die ik beloofd had te lezen?

Ik besluit het deel van de Koran dat ik ga lezen willekeurig te kiezen.

Het wordt deel (juz’) 7. Ik sla het open. Het hoofdstuk waar ik naar kijk heet “de Tafel” en verwijst, volgens een noot in de editie die ik voor me heb, naar “de openbaring van een gedekte tafel, op verzoek van de discipelen van Isa”. Aan het begin van deze juz’ lees ik

“En eet van datgene waarvan Allah jullie heeft voorzien, dat toegestaan (halal) en goed (tayyib) is”.

De woorden voedsel en tayyib komen heel vaak voor in dit hoofdstuk. Ook hierover heeft Imam al-Haddad iets gezegd: ons voedsel heeft invloed op ons gedrag, verdiep je erin en eet tayyib.

Stuk is geschreven door Assia. Assia is vrijwilliger voor Groene Moslims. Dat is een organisatie die het milieubewustzijn van moslimconsumenten en ondernemers bevordert en aanzet tot duurzaam consumeren en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Foto: Yukku

Jouw Dagelijkse Dosis:

Jouw Dagelijkse Dosis 2014 / 1435:

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van de WBH Redactie