Voorpagina Ingezonden, Media

De media zijn kleurloos

Dit stuk is ingezonden door Haci T

De media hebben in hun lange bestaan dankbaar gebruik gemaakt van stereotypen. Soms onbewust maar vaak ook bewust om mediapolitiek te bedrijven. Zo hebben zij middels deze stereotypen bewezen dat we tijdens de Tweede Wereldoorlog van de Russen moesten houden en de Duitsers moesten haten. Om vervolgens na de Tweede Wereldoorlog de Russen te haten en van de Duitsers te houden. Stereotypen worden gecreëerd door de media. Kenmerkend aan stereotypen is dat ze simplistisch zijn. Je hoeft er niet bij na te denken, maar het juiste plaatje bij de juiste benaming plaatsen en ziedaar, banale classificatie van mensen.

Stereotypen zijn onttrokken van enige nuance. Stereotypen zijn universeel en worden door eenieder gebruikt. Stereotypen zijn aan verandering onderhevig. Duitsers uit de jaren 40 waren Nazi’s. Duitsers nu zijn braadworsteters die verdedigend voetballen en zich naderhand bezatten met grote pullen bier. Als men Nederlanders uit de jaren 50 uitdrukt in stereotypen zou je tot het volgende komen: kaaskoppen, klompenmeisjes en broekenmannen. Nederlandse stereotypen in het heden zijn: hasjiesjrokers, hoerenlopers, islamhaters en nuchtere mensen die van God los zijn. Het Amerikaanse Fox news stereotypeert Nederland als het walhalla van de verplichte prostitutie en drugs. De media categoriseren zodoende op een onterechte manier grote groepen mensen.

In Nederland hebben stereotypen ertoe geleid dat veelal de minderheden hiervan de dupe zijn geworden. Vanuit de stereotypen van de media worden door de mensen vooroordelen gecreëerd, met als gevolg dat bevolkingsgroepen worden uitgesloten. Dit blijkt maar weer eens uit de realiteit. Minderheden hebben, zelfs met een goede opleiding, moeite om een vaste baan te krijgen. De werkloosheid onder minderheden is vele malen groter dan onder de autochtone bevolking. Minderheden worden gediscrimineerd tijdens het uitgaan. En het geloof van één minderheid in kwestie wordt weggezet als een abject geloof dat zou worden aangehangen door intolerante mensen. Bovendien laten de media in Nederland je bewust of onbewust geloven dat die ene etnische minderheid de problemen in ons land overheersen.

Stereotypen bevorderen zodoende niet de contacten tussen de allochtoon en de autochtoon. Je oordeel wordt gevormd door een digitaal medium en de misleidende statistieken. Ervaringsdeskundige zal je niet kunnen worden, want in jouw witte wijk kom je geen diverse Nederlander tegen. En mocht je hem tegengekomen, dan ontwijk je hem liever. Want theedrinken is voor softies.

Zo vorm je een mening over de ander zonder hem/haar te kennen. De zondebok is door stereotypen makkelijk gecreëerd. Marokkanen zijn moslim, zij veroorzaken veel problemen, de Islam is een probleem. Als je niet in nuances kunt denken, kun je hier gevoelig voor zijn. Met name wanneer de media je onderbuikgevoelens fijnbesnaard kunnen bespelen door een handjevol schreeuwende fundamentalisten uit een ver moslimland. Dan komen de paranoia-angsten naar boven en zullen zelfs de intellectuelen de overnametheorieën geloven.

De enige remedie voor objectieve media is de verkleuring van de media. De media zijn kleurloos en missen diversiteit. Een succesvol bedrijf is winstgevend wanneer mensen met verschillende visies en achtergronden er werken. Zo zijn de media bij het behandelen van een onderwerp louter en alleen geloofwaardig wanneer men het licht van verschillende invalshoeken van Nederlanders met verschillende culturele achtergronden erop laat schijnen. Zolang dit niet gebeurt en de media door zullen gaan met hun interne dialoog, zullen zij contraproductief zijn en een instituut blijven dat de maatschappij op scherp stelt en niets constructriefs teweeg zal brengen.

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van Wij Blijven Hier!