Voorpagina Ervaringen

Racisme, stand van zaken

Hoewel vandaag in teken stond van de afschaffing van de slavernij, ging het de afgelopen dagen meer over racisme. En dan een specifieke vorm, namelijk anti-semitisme. Onlangs luidden Joodse belangenorganisaties, hoogleraren en rabbijnen zelfs de noodklok over de sterk groeiende antisemitisme en kwam Marcouch met het genieuze idee om lokjoden in te zetten. Voor ik verder ga: Natuurlijk moet agressie tegen Joodse medelanders uitgeband worden, of de agressoren niet-Joden zijn of Joden zelf (wat blijkbaar ook gebeurt). Maar warempel, wat blijkt? Anti-semitisme is de afgelopen jaren afgenomen en het is juist geweld tegen moslims wat is toegenomen (tip: lees ook dit). Heel toevallig is het vandaag ook precies een jaar geleden dat Marwa El-Sherbini werd vermoord door iemand die haar islamitische identiteit niet kon dulden.

De vraag is… wat doen we hiertegen? Lokmoslims inzetten?


Marwa El-Sherbini