Voorpagina Algemeen, Ramadan

Ramadan en Medicijnen

De afgelopen jaren deden al veel apotheken in voornamelijk de grote steden mee met het geven van advies aan patiënten over het gebruik van hun medicijnen tijdens de Ramadan. Dit leverde zoveel succes op dat het nu een landelijk project is geworden dat ondersteund wordt vanuit de KNMP, de beroepsorganisatie van apothekers. Hiervoor zijn behalve posters en flyers ook richtlijnen en protocollen opgesteld, speciaal om de moslims tijdens de Ramadan te begeleiden met hun medicatie.

Wat houdt het advies precies in?

Medicijnen

Allereerst wordt gekeken of het überhaupt verstandig is om te vasten voor betreffende patiënt. Vooral voor diabetespatiënten kunnen de lange dagen in de zomer een probleem worden. Maar mocht de situatie het wel toe laten om te vasten, dan kan aanpassing van de medicijnen tijdens de Ramadan soms nodig zijn.

Veelal werd dat al gedaan door de patiënten zelf; naar hun eigen inzicht werden medicijnen heen en weer geschoven of zelfs een maandje niet ingenomen. Met als gevolg dat het alsnog schadelijk was voor de gezondheid. Maar dat hoeft nu dus niet meer. Met deskundig advies van de apotheek kunnen de meeste moslims met een kleine moeite hun medicijnen verantwoord blijven innemen.

Moskeeën

Ik heb zelf dit jaar ook voor het eerst de imams van drie moskeeën bij mijn apotheek in de buurt gesproken en gevraagd of ze moskeegangers tijdens hun preken en gesprekken willen attenderen op deze mogelijkheid. Daarnaast heb ik ze gevraagd of ze nogmaals duidelijk willen uitleggen in welke situaties ze juist níet hoeven te vasten. Want dat blijkt vaak nog wel lastig. Moslims kunnen nog wel eens koppig zijn en zelfs als ze niet hóeven te vasten (omdat hun gezondheidssituatie dat niet toelaat), willen ze het tóch doen. Met alle gevolgen van dien. Waarom je geloof moeilijk maken, als het makkelijk kan? Het niet hoeven te vasten als het je gezondheid zal schaden, is namelijk een gunst van Allah.

"De maand Ramadan is het waarin de Quran is neergezonden, als leiding voor de mensheid en als duidelijke bewijzen van de leiding en de onderscheider tussen de waarheid en valsheid. Wie van jullie aanwezig is in de maand, laat die dan vasten, maar wie ziek is of op reis, dan is er een aantal andere dagen (om het vasten in te halen). Allah wenst voor jullie het gemakkelijke en Hij wenst voor jullie niet het ongemak." [Quran 2: 185]

Reacties

Het is in ieder geval mooi om te zien dat steeds meer bedrijven er bewust mee omgaan en met zowel hun moslimmedewerkers als klanten rekening houden. Ik weet bijvoorbeeld dat een bedrijf als Shell een heel document met (voedings)adviezen heeft gemaakt en beschikbaar gesteld voor haar medewerkers. De reacties op dit soort initiatieven zijn vrijwel altijd positief. De mooiste reactie in de apotheek was nog wel van een oude dame (niet-moslim) die de flyer zag en vroeg wanneer de Ramadan zou beginnen. De medewerkster keek haar verbaasd aan en vroeg of ze ook van plan was om te vasten? “Nee, maar ik heb veel moslimburen. Dan kan ik daar rekening mee houden”.

Kijk, met zo’n instelling ontstaat nou een échte samenleving!  


ReFlex is zelf apotheker in Rotterdam. Meer informatie over het project is te vinden op deze site.

ReFlex is WBH’er van het eerste uur. Geboren in de jungle van India, opgegroeid in de straten van Rotterdam-West. Het leven is een paradox, dus is hij getrouwd met een Amsterdamse Pakistaanse. Hij is apotheker van beroep, Ajax-supporter van nature. Plezier haalt hij uit zijn islamitische studies, uit zijn sport en vooral uit zijn gezin en twee kinderen! Oh ja...en zijn naam is Jilani Sayed.

Lees andere stukken van