Voorpagina Algemeen, Jouw Dagelijkse Dosis, Jouw Dagelijkse Dosis 2014 / 1435

Spirituele groei is juist losraken van het egocentrische – Juz’ 25

Dit is deel 25 van Jouw Dagelijkse Dosis. Iedere dag in Ramadan schrijft een team van schrijvers een reflectie over de juz’ die praktisch de hele oemmah die dag leest. Alle lezers worden uitgenodigd hetzelfde te doen, en hun eigen reflectie op de juz’ van de dag in de reacties te plaatsen. Iedere dag kiest een jury de beste reflectie. De winnaar krijgt een exemplaar van De Levende Koran thuisgestuurd.

Juz’ 25 bestaat uit een vijftal soera’s, waarbij soera Ha Mim al-Sajdah gecontinueerd wordt uit de vorige juz’. Hieronder heb ik uit elk van deze soera’s één vers geselecteerd die mij persoonlijk aanspreekt. Veel leesplezier!

Q41:49

De mens raakt niet vermoeid van het vragen om al het goede (geld, bezit, respect, etc.) voor zichzelf, en als hem onheil treft dan verliest hij alle hoop en wordt een pessimist.

Voor mij verwijst dit vers naar wat ik noem ‘religieus materialisme’: ook in je religieuze uitingen alleen maar gericht zijn op het materiële en de eigen ‘ik’. Spirituele groei is juist losraken van het egocentrische, en accepteren dat alles wat jou overkomt een bedoeling heeft. Beproevingen zijn onlosmakelijk verbonden met het leven, en ze zijn de geijkte manier waarop Allah ons tot bepaalde (spirituele) inzichten doet komen. Acceptatie van deze spirituele natuurwet maakt dat je hoop behoudt en altijd optimistisch blijft.

Q42:20

Diegene die de oogst van het Hiernamaals wenst, voor hem vermeerderen Wij zijn oogst. En degene die de oogst van deze wereld wenst, hem geven Wij daar iets van, en in het Hiernamaals zal er geen aandeel meer zijn voor hem.

Niemand wordt geweigerd door Allah, niet degenen die alleen maar om dunya (het wereldse leven) vragen en ook niet degenen die om het Hiernamaals vragen. De akhirah-vragers ontvangen meer dan waar zij om vroegen. De dunya-vragers ontvangen slechts hetgeen wat Allah wenst voor hen, zonder enige aandeel in de akhirah. Vandaar ook de du’aa (smeekbede) zoals onderwezen door de Profeet ﷺ, bij monde van de Qur’an: “O onze Heer! Schenk ons het goede van de dunya, en het goede van de akhirah…” 

Q43:70

Treed het paradijs binnen, jullie en jullie intieme metgezellen; jullie zullen geëerd worden (met de zegeningen, troost en geneugten van het paradijs).

Dit vers wordt normaal gesproken vertaald met ‘treed het paradijs binnen, jullie en jullie vrouwen….’ Prominente exegeten als Imam al-Qurtubi (al-Jāmiʿ li-aḥkām al-Qurʾān), Ibn Kathir (Tafsīr al-Qurʾān al-Aẓīm), en al-Shawkani (Tafsīr Fatḥ al-Qadīr) stellen dat de betekenis van ‘azwāj’, naast ‘vrouwen’, ook ‘intieme metgezellen’ is.  De vertaling zoals hier gegeven is gebaseerd op deze opvatting.

Q44:39

Wij hebben (de hemelen en aarde) beiden niet geschapen anders dan met (als doel) de waarheid. Maar velen van hen beseffen het niet.

Allah’s Almacht en Majesteitelijkheid is te ervaren in zelfs de meest vanzelfsprekende dingen om ons heen. Bewust observeren van je omgeving leidt naar verwondering. In deze verwondering vind je Allah!

Q45:23

Heb je niet degene gezien die zijn eigen verlangens heeft verheven tot God? En Allah laat hem in zijn dwaling, ondanks zijn kennis, en heeft zijn oren en zijn hart geseald, en zijn ogen geblinddoekt. Wie kan hem leiden na Allah? Accepteren jullie (dan) nog geen advies (vermaning)? 

Sommigen onder ons jagen alleen maar hun eigen ‘dromen’ na op een manier dat deze de plaats innemen van God. Als ze bidden zijn ze nog bezig met hun verlangens, hun vasten staat in het teken hiervan, hun zakat en sadaqah wordt strategisch ingezet zodat het ten dienste staat van hun eigen dromen en intense verlangens. Door hun vastberadenheid verliezen ze alle contact met de spirituele wereld; het is alsof ze doof en blind zijn geworden en geen enkele vermaning heeft meer vat op hen. Alles wat jouw leven beheerst, anders dan Allah, is een partner naast God.

Moge Allah ons hiertegen beschermen en de poorten naar Zijn Barmhartigheid en Liefde voor altijd open doen staan.

Foto: Farrukh

Jouw Dagelijkse Dosis:

Jouw Dagelijkse Dosis 2014 / 1435:

avatar

Hoofddocent Islamitische theologie aan het Minhaj Instituut en tevens docent bedrijfseconomie aan een hogeschool.

Lees andere stukken van