Voorpagina Algemeen, Palestina

Premier Mark Rutte: “Kwetsbare Palestijnse kinderen roepen om hun vader!”


Geachte minister president,
Beste Mark Rutte,

U weet niet hoe het is om door een klein en kwetsbaar mensje te worden aangesproken met papa. U heeft, voor zover ik weet, zelf geen kinderen en u weet daarom niet wat het betekent om vader te zijn. Papa, vier letters die in elke vader ongekende gevoelens van verantwoordelijkheid en liefde aanwakkeren. U weet niet wat dat is. Misschien zult u het ook nooit weten. Ik vraag me af of u zich wel zult herinneren dat u ooit geboren bent uit een vader en een moeder. Of u ook als kind in alle onschuld heeft kunnen voetballen op straat, of u ook uit volledige afhankelijkheid weleens uw vader riep: papa.

Duizenden Palestijnse vaders zullen nooit meer de roep van hun kroost kunnen beantwoorden en een meervoud aan Palestijnse kinderen zal nooit meer om hun papa kunnen roepen. Voor eeuwig het zwijgen opgelegd door Israëlisch wapentuig dat al jarenlang aanhoudend en disproportioneel dood en verderf zaait.

Dit is geen conflict, zelfs geen oorlog. Palestina heeft niet eens een leger. Dit is staatsterreur. Dit gaat niet slechts over raketten die volgens u alleen door Hamas worden afgeschoten. (U heeft dit echt gezegd, ongelofelijk!)

De raketten zijn een gefrustreerde reactie op bloedige staatsterreur die al decennia woedt en gaat over gestolen land, etnische zuivering, collectieve bestraffing, illegale blokkades en nederzettingen.

We horen al jarenlang dezelfde statements, dezelfde rechtvaardigingen en dezelfde leugens. In een groots opgezette perscampagne, waarvoor de draaiboeken al ruim van te voren klaar lagen, proberen Israël en haar bondgenoten de wereld een rad voor de ogen te draaien. Ook u heeft uw steentje bijgedragen en wederom de bloeddorst van Israël proberen te verhullen en te verklaren met uw door het CIDI ingefluisterde mantra’s van het zogenaamde recht op zelfverdediging en de zogenaamde menselijke schilden.

Tevergeefs meneer Rutte, de overgrote meerderheid van de mensen op onze wereld trappen niet in deze frames, in deze verdraaiingen en in deze leugens. Voor hen is het inmiddels allang duidelijk dat achter het masker van beschaving, het masker dat u en anderen Israël graag opzet, een staat schuilt met politieke en militaire leiders die lak hebben aan het internationaal recht en het onschuldig menselijk leven. Voor hen is meer dan duidelijk dat Israël niet uit is op vrede, maar slechts uit is op het annexeren van nog meer land dat al eeuwen het Palestijnse volk toebehoort. Voor hen is duidelijk dat voor Israël en haar bondgenoten het leven van een Palestijns kind niet hetzelfde is als het leven van een Israëlisch kind.

Het annexeren en moorden zal blijven doorgaan. Zolang de illegale blokkade blijft en de illegale nederzettingen niet worden ontmanteld, zal er nooit vrede komen. Deze cyclus van geweld zal zich blijven herhalen zolang personen als u en minister Timmermans blijven falen in een poging om de Israëlische regering te doordringen van het feit dat hun handelen en acties het internationaal recht en elk denkbare conventie schenden. Boven alles missen ze iedere notie van hoe een beschaafd land zich dient te gedragen.

Geachte minister president, in uw vraaggesprek van elf juli geeft u aan dat Israël en Hamas niet met elkaar te vergelijken zijn. Ik ben het op dit punt roerend met u eens. Wij mogen nimmer het bezette volk vergelijken met de bezetter. Wij mogen nooit de 1,7 miljoen gevangenen in de grootste openluchtgevangenis ter wereld vergelijken met haar cipiers. Wij mogen nooit het Palestijns verzet vergelijken met een zogenaamd beschaafde staat die systematisch bejaarden, vrouwen en kinderen vermoord.

Ik vraag het me af. Ik vraag me af of u, meneer Rutte, kunt bevestigen wat al in talloze VN-rapporten en rapporten van mensenrechtenorganisaties keer op keer is bevestigd. Ik vraag me af of u ook vindt dat de politieke en militaire leiders zich schuldig hebben gemaakt en maken aan oorlogsmisdaden. Ik vraag me af hoeveel vermoorde kinderen u nog “proportioneel” zult vinden. Ik vraag u dit namens degenen die geen stem meer hebben. Het Palestijns kind dat nooit meer naar papa zal roepen.

Met hoogachting voor uw ambt en minachting voor uw standpunt,

Nourdin el Ouali
Politiek leider

NIDA Rotterdam
Omdat wij geloven in Gaza
Klik hier als je ook een boodschap voor Mark Rutte hebt

Nourdin El Ouali is politiek leider van NIDA, een op de Islam geïnspireerde Rotterdamse partij.

Lees andere stukken van Nourdin