Voorpagina Algemeen

Ramadan Donormaand

Als u deze maand iemands leven kunt redden, zou u dat dan doen?’ Deze vraag staat centraal in een project over orgaandonatie tijdens de Ramadan. Met dit project grijpt Donorvoorlichting van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) specifiek de Islamitische vastenmaand aan om het thema orgaandonatie bij Turkse en Marokkaanse moslims in Rotterdam onder de aandacht te brengen. Ik stelde hierover wat vragen aan Janine van Trierum, communicatieadviseur Donorvoorlichting, werkzaam bij de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS).

Ik begrijp dat Ramadan een maand is waarin moslims vaak veel doneren… maar organen?

Tijdens de Ramadan staan eenheid en saamhorigheid centraal. Daarom kiezen we ervoor om juist in de vastenmaand de discussie over orgaandonatie en -registratie bij de islamitische gemeenschap in Rotterdam aan te zwengelen. Natuurlijk hopen we dat mensen hierdoor ook een keuze gaan maken – liefst een ‘Ja’, maar ‘Nee’ is ook goed – en deze vastleggen in het Donorregister. Hiermee geeft iemand aan bereid te zijn ná overlijden organen en weefsels te doneren. Tijdens de Ramadan zelf geef je dus niets weg, behalve je handtekening. Het is trouwens zo dat de kans dat je ooit zelf een orgaan nodig hebt veel groter is dan de kans dat je ooit daadwerkelijk een orgaan of weefsel zult afstaan na je dood.

Kijk, dan wordt het interessant… Waarom richten jullie je specifiek op Marokkanen en Turken?

De campagne richt zich inderdaad op Turken en Marokkanen in de regio Rotterdam. Die groepen zijn via diverse kanalen goed te bereiken. Het gaat om een pilot. Als de actie succesvol is, zal deze wellicht volgend jaar in andere grote steden, voor andere groepen gelovigen, een vervolg krijgen.

Hoe willen jullie hen zover krijgen?

We vinden het belangrijk om iedereen te informeren over dit onderwerp. Daarom liggen er de komende weken folders bij onder andere moskeeën, studentenverenigingen, buurthuizen, jongerencentra, vrouwenverenigingen, (zelf)organisaties en bibliotheken in Rotterdam en omgeving. Daarnaast gaan we de folders ook uitdelen bij enkele iftars in Rotterdam. Online gaan we discussies starten over dit onderwerp op een aantal sites (Lokum.nl, Turksnieuws.nl, Maghreb.nl, Maghrebmagazine.nl).

Het is belangrijk dat mensen hun keuze vastleggen. Voor henzelf, maar ook voor hun familie, zij hoeven dan na het overlijden van een dierbare geen moeilijke beslissingen te nemen. We proberen die keuze te faciliteren door voorlichting en discussie.

Hoe zit dat eigenlijk met andere groepen. De Christenen, Joden, Hindoes, etc… ? Staan die wel allemaal geregistreerd?

In het Donorregister is niet de nationaliteit of het geloof van mensen opgenomen. Dus we weten niet of de groepen die jij noemt zich meer of minder vaak registeren. Wel weten we wat de standpunten zijn van de verschillende religies. Het katholieke leergezag is bijvoorbeeld positief over orgaandonatie. Bij het Jodendom denkt de orthodoxe stroming anders over orgaandonatie dan de liberale stroming. En binnen het hindoeisme overheerst de gedachte dat het lichaam na de dood ongeschonden dient te blijven. Meer over donatie en geloof vind je op www.donorvoorlichting.nl
 
Jullie zullen moslims vertellen wat de Islam zegt over orgaandonatie. Wat zegt de Islam dan?

Deze vraag is voorgelegd aan verschillende geleerden. Op basis van de Koran en de Hadith komen zij tot een uitspraak: orgaandonatie is toegestaan. Het redden van een leven is een belangrijke handeling in de Islam. In Surah Al-Maidah, vers 32 zegt Allah: ‘En voor hem, die iemand het leven schenkt, is het alsof hij aan het gehele mensdom het leven heeft geschonken.’ Een ander belangrijk argument om voor orgaandonatie te zijn, wordt afgeleid uit het begrip Maslaha (het maatschappelijk belang). Op basis hiervan is elke daad, die een bijdrage levert aan het maatschappelijk belang, acceptabel en aanbevolen. Het doneren van een orgaan kan leiden tot een betere maatschappij, tot betere sociale verhoudingen en tot een betere mensheid. Lees voor meer informatie ook de Slotverklaring van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) en de Sjiietische Raad Nederland uit 2006 op www.donorvoorlichting.nl.
 
Hoe zijn de reacties tot nu toe?

De mensen die we spreken over dit onderwerp vinden het een goed initiatief. We merken dat er behoefte is aan informatie en discussie, dus daar spelen we uiteraard graag op in. Wie weet gaan we volgend jaar in meer steden dit onderwerp op de kaart zetten.

In ieder geval veel succes en Eid Mubarak alvast!

Dankjewel!