Voorpagina Politiek

Immigratie, een kwestie van noodzaak!

Het terugdringen van immigranten en asielzoekers en het aanpakken van de gezinshereniging, door een aantal beperkende maatregelen, zijn een tweetal interessante hoofdpunten van het regeerakkoord/gedoogakkoord van de VVD, CDA en de PVV. Ik vraag me af in hoeverre deze regelingen hun ‘vruchten’ af zullen werpen in een Europa dat flink aan het vergrijzen is en waarin de kosten voor de zorg en daarmee de eigen bijdrage steeds hoger worden. Europa geeft niet bepaald gehoor aan een pauselijk verzoek om abortussen en het gebruik van anticonceptie tegen te gaan. Dus uiteindelijk zal de natuurlijke aanwas van pasgeboren christelijk en Europees potentieel beduidend minder worden.

Een kreet als “stop de islamisering” en de maatregelen daartoe, zal de natuurlijke aanwas ook niet bepaald zegenen. Wat dan wel?

Vast dat briljante andere hoofdpunt van het Nederlandse regeerakkoord, namelijk “bezuinigingen op de kinderopvang”! That’s helping! En dan ook nog eens het lef hebben om te zeuren dat ook vrouwen massaal aan het werk moeten. Het liefst fulltime, want die parttimers zijn een doorn in het oog.

Met ouderen laten doorwerken tot 66 jaar, om de kosten voor de zorg te dekken, kom je er niet. Over onze ouderen niets dan lof uiteraard. Maar zonder spottend te willen zijn over de ziekte, hoop ik dat Alzheimer geen gemeengoed gaat worden! Ook sneu om méér te gaan beknibbelen op de laatste levensjaren van senioren. Voor meer mensen zal het letterlijk werken zijn tot aan de dood. Misschien komt dat wel goed uit, dan doen minder mensen een beroep op hun pensioen. Dat is ook niet aardig, zou je zeggen! Maar ja het zijn moeilijke tijden dus iedereen moet inleveren!

Kortom: natuurlijke aanwas is een noodzaak. Mijns inziens kan dit door (1) méér baby’s te krijgen: “vruchtbare dames aller Europese landen vermenigvuldigt u!” Maar aangezien de westerse/verwesterde vrouw zich de les niet laat lezen, heb ik er een hard hoofd in.  En al helemaal niet als de vermeende Nederlandse regering  in haar eigen voet schiet door de al eerder genoemde beknibbeling op de kinderopvang en het “sterke  vrouw aan het fulltime werk” – motto! Aangezien de gemiddelde leeftijd waarop Nederlandse vrouwen een kind krijgen niet bepaald aan de lage kant is, blijft (2) immigratie de enige reële optie.

Een minder streng immigratiebeleid is slechts een kwestie van tijd, want het is simpelweg een noodzaak! Wellicht dat het enige selectiecriterium wordt: Moslim, NEE! Niet – moslim, JA! Genoeg andere werelddelen en landen om uit te importeren immers. Misschien wel gelovige Christenen uit Azië, Zuid – Amerika of Afrika die wel luisteren naar de paus en homohuwelijken verafschuwen, euthanasie verloochenen en abortus een misdrijf vinden. Dat worden nog eens gouden tijden!

Maria (uit te spreken als “Merriya”) heeft haar roots liggen in de befaamde sprookjes– en wereldstad Marrakech. Echter, ze is geboren en getogen in een andere befaamde sprookjesstad, waar trollen welig tieren op de doeken van Jheronimus Bosch en waarin de klokkenluider van de Sint Jan zo nu en dan haar lieflijk wakker schudt.

Lees andere stukken van