Voorpagina Algemeen

Het OM fluit naar de zaak tegen Geert W.

Het Openbaar Ministerie ondermijnt het rechtsgevoel van moslims in de Nederlandse rechtsstaat. Dit doet zij door een aantal strafbare feiten bewust uit de tenlastelegging tegen Geert W. te laten. Advocate Ties Prakken van Nederland Bekent Kleur, een van de partijen die Wilders voor de rechter heeft gedaagd, heeft  een kritische brief geschreven aan het OM om de tenlastelegging tegen Wilders aan te scherpen.

Prakken, te gast in Nieuwsuur, vindt dat het OM aanstuurt op vrijspraak. Het toeval wil dat er gisteren voordat dit nieuws naar buiten kwam een discours heeft plaatsgevonden onder de redactieleden van wijblijvenhier over de passieve opstelling van het OM en hoe zij hierop zou kunnen reageren in de landelijke media.
Een aantal redactieleden, waaronder ondergetekende, herkent zich in de geest van de brief van Ties Prakken en wil de volgende woorden hier nog aan toevoegen.

De redactieleden van wijblijvenhier, die sociaal bevlogen zijn en midden in de Nederlandse samenleving staan, weten zich niet voldoende gesteund door het OM in het proces tegen Geert Wilders. De vrees bestaat dat het OM de belangen van moslims in dit land niet voldoende onderkent en weet te beschermen tegenover een man die in zijn hoofd al tien stappen verder is.

De redactie van Wijblijvenhier.nl is van mening dat niet de vrijheid van meningsuiting terecht staat, maar de moslimidentiteit van 1 miljoen Nederlanders. Zij is van mening, dat niet Wilders terecht staat, maar zijn racistisch georiënteerde ideologie om tweespalt te zaaien in de Nederlandse samenleving. Wilders’ politieke inspanningen zijn erop gericht om de (grond)rechten en vrijheden van moslims in Nederland te marginaliseren.

De vrijheid van godsdienst, die zou moeten gelden voor alle Nederlanders, wordt niet langer van toepassing verklaard voor moslims in dit land door de islam onder valse voorwendselen te vergelijken met een politieke ideologie. Wilders morrelt aan artikel 1 van de Nederlandse grondwet om toekomstige juridische obstakels uit de weg te nemen om moslims te zijner tijd te kunnen degraderen tot tweederangsburgers.

Het OM zou verder moeten kijken dan de juridische kaders van Wilders’ uitspraken. Politici hebben ook een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid en dienen deze overal in de samenleving te dragen. Het OM zou zich moeten afvragen wat Wilders beweegt om de religie de islam en de Koran, het heilige boek van 1,5 miljard moslims, aan te vallen zoals hij heeft gedaan. Door bewust een verkeerde voorstelling van zaken te geven over de context en inhoud van de Koran.

Het OM zou zich moeten afvragen wat de beweegredenen van Wilders zijn en wie de drijvende krachten in het buitenland zijn, die hem financieren en zijn angst- en haatcampagne tegen de islam steunen. Immers, Wilders dient niet het Nederlandse belang door moslims buiten de Nederlandse samenleving en rechtsstaat te plaatsen. De uitspraken van Wilders dienen daarom in een veel bredere juridische, morele en politieke context geplaatst te worden om tot een juiste beoordeling van Wilders zijn uitspraken te kunnen komen.

Wij voelen ons als redactie van wijblijvenhier geroepen en verplicht om de toenemende zorgen en oplopende emoties onder jonge moslims in dit land in dit stadium van het strafproces tegen Wilders naar buiten te brengen. Niet louter ter steun van Ties Prakkens schriftelijk verzoek aan het OM, maar vooral omdat zij ook ziet dat het OM niet tot het uiterste gaat en naar deze zaak fluit. Uit angst voor de verdachtmakingen van Wilders en zijn achterban. Maar ook in deze beladen rechtszaak moet het recht zijn loop krijgen.

Mijn liefde voor dit land is groter dan die van Geert Wilders. Ik ben verwikkeld in een polemische strijd met populisten, die zogenaamd het beste voor hebben met dit land. Ik ben Ata, beetje burgerlijk ongehoorzaam en al heel wat lentes jong. Mijn naam is seculier, mijn pen messcherp en voel me gelukkig nog altijd thuis in dit land. Ook ik blijf hier!

Lees andere stukken van Ata