Voorpagina Algemeen, Ramadan

Eid Mubarak

In naam van de Enige God de meest Liefdevolle de meest Barmhartige

Eid Mubarek!

Met deze groet wens ik al mijn moslim broeders en zusters gezegende dagen toe na deze gezegende maand Ramadan, waarin zij uit liefde voor hun Heer, hebben gevast.

In deze maand hebben moslims vanaf de dageraad t/m zonsondergang (03.30 t/m 22:00) niet gegeten, niet gedronken, niet gerookt en zich van seksuele contacten onthouden. De nachten hebben velen van hen in aanbidding doorgebracht.

Het vasten zelf is als een reiniging van de ziel en een training voor onze ego in zelfdiscipline, geduld en vastberadenheid om het moment van verlangen voor een vastgestelde periode uit te stellen.

Ondanks de vreugde en blijheid die zo een dag met zich meebrengt, huilt mijn hart met tranen van bloed, voor het bloed wat in deze maand Ramadan vergoten is.

Onze religie de Islam, de religie van vrede, tolerantie en spirituele groei, wordt door sommige van onze broeders gegijzeld en verkracht.

Misvormd en als een karikatuur wordt zij aan de wereld tentoongespreid.
Aanslagen worden gepleegd op Christenen, Joden, Sjiieten en andersdenkenden.

Graven van overleden vromen, profeten en dierbaren worden ontheiligd.

Aanslagen worden gepleegd op huizen van God waarin dag en nacht de naam van God door Joden, Christenen en Sjiieten worden aangeroepen.

Sprakeloos ben ik door het brute geweld van sommige van mijn dwalende moslim broeders.

Maar ook kan ik de oorverdovende stilte niet begrijpen wanneer het gaat om burgerslachtoffers die elke dag vallen in Gaza, Syrië, Irak en Afghanistan.

Niemand die iets zegt. Niemand die iets wilt horen. Niemand die iets wilt zien.

Oorverdovende stilte…..

Wat is wijsheid en op welke toon moeten wij allen spreken voordat de stilte der kakafonie van het eigen gelijk, doorbroken kan worden en wij elkaar, heel misschien zouden kunnen horen en heel misschien zelfs zouden kunnen begrijpen?

Profeet Mohammed, vrede zij met hem, formuleerde zijn relatie met andersgelovigen – in dit geval met de religieuze leiders van het christelijk Sint Katharina klooster aan de voet van de berg Sinai – als volgt:

“Dit is een boodschap van Mohammad ibn ‘Abdullah, als een verdrag met degenen die het christendom aanhangen, nabij en ver, wij zijn met hen. Waarlijk, ik, de dienaren, de helpers en mijn volgelingen verdedigen hen, omdat christenen mijn burgers zijn; en bij God! Ik houd alles tegen wat hen mishaagt. Er dient geen dwang tegen hen te zijn…. Niemand mag een religieus huis van hun vernietigen, noch schaden of iets daaruit naar de huizen van de moslims dragen. Indien iemand iets van dezen neemt, dan breekt hij Gods verbond en is ongehoorzaam aan Zijn profeet.” – Wikipedia

Het wordt tijd dat wij beseffen dat volgens de profeet Mohammed vrede zij met hem, Christenen (maar dus ook alle andere andersgelovigen) onze medeburgers zijn.

En dat moslims hun medeburgers dienen te beschermen en niet te schaden op welke manier dan ook.

Ik ben ervan overtuigd dat alleen door andersgelovigen, wereldwijd als medeburgers met respect te behandelen en op te komen voor hun veiligheid. Hiermee ook de veiligheid en respect van andersgelovigen voor moslims zal groeien.

Een duidelijk voorbeeld hiervan zijn de talloze initiatieven die mede door niet-moslims worden ontwikkeld als het gaat om op te komen voor de burgers van Palestina en de roep om producten uit Israël of bedrijven die Israël ondersteunen te boycotten.

Deze vreedzame initiatieven kunnen alleen slagen wanneer moslims de wereld overtuigen dat zij de veiligheid van andersgelovigen respecteren en zelfs zullen verdedigen.

Alleen op die manier zouden veel meer burgers – net zoals in de tijd met de Apartheid in Zuid-Afrika – willen opkomen voor de belangen van Palestijnen (en daarmee ook gelijktijdig voor de toekomstige belangen en veiligheid van de Israëliërs).

Moge God ons allen vergeven voor de gruwelijkheden die zogenaamd in Zijn naam worden gedaan.

Moge God ons de kracht geven om op te staan tegen elke vorm van onrecht ongeacht het geloof van de slachtoffers en ongeacht het geloof van de daders.

God, geef ons Kracht en meer Liefde om te houden van elk mens, want zonder uw Liefde en Barmhartigheid voor ons, zou wij niet eens tot leven gekomen zijn.

Abdullah Frank Haselhoef