Voorpagina WBH TV

WBH TV – Perikelen rondom Zendtijd Moslimomroepen

Artikel 2.42 van de Mediawet geeft kerkgenootschappen én religieuze stromingen het recht op een eigen publieke omroep. Mohammed Cheppih (Academica Islamica) diende een aanvraag in met de nieuw op te richten zender OUMA (gemeenschap). We zagen het al helemaal gebeuren, maar om aan de eisen van de Mediawet te voldoen ‘moesten’ ze nog wel samenwerken met een andere organisatie: Moslim Omroep Nederland (MON). Echter, nog vóór de eerste uitzending gingen de twee grootste partijen – Cheppih’s OUMA en Suudi’s Moslim Omroep Nederland – uit elkaar. Het Commissariaat voor de Media (CvdM) vond de aanvraag zonder OUMA niet vernieuwend genoeg en trok de zendtijd in. Nu heeft de rechtbank besloten dat het CvdM opnieuw alle aanvragen moet doorspitten om alsnog een ‘moslimcluppie’ wat zendtijd te gunnen. De normale burger kan hier waarschijnlijk geen touw aan vastknopen en is allang blij met zijn schotelantenne. Abdelkarim ging toch bij beide heren langs om te onderzoeken waarom de samenwerking niet lukte. 

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van Wij Blijven Hier!