Voorpagina Algemeen, Gastarbeiders, Islamic Finance

Verbeter de wereld, begin bij je geld

Dankzij de televisiemedia is het voor sommigen moeilijk te beseffen dat niet de Moslims aan de comfortzone van de bevolking zitten te trekken, maar dat de verantwoordelijken voor het in stand houden van de huidige inrichting van ons financiële infrastructuur (G-20) dat doen. Want je geld wordt elk jaar minder waard. De Staat (met haar instellingen en regeltjes die ons leven hier bepalen) en de Centrale Bank (die voor de geldcirculatie in euro´s zorgt en het geldkrediet van de Staat controleert), zijn het in alles eens met elkaar. Zowel in het goede als, vooral, in het kwade.

Het regeerakkoord zou goed moeten zijn voor onze dagelijkse economie. Echter, heb ik twee belangrijke, structurele hervormingen niet gezien – in de vorm van aanpassingen voor de Staat en aanpassingen voor niet-centrale banken om op welke wijze dan ook alleen nog maar geld te kunnen creëren op basis van de jaarlijkse toename t.o.v. het vorig jaar van de door ons geleverde toegevoegde waarde tussen de inkoopprijs en verkoopprijs van geleverde diensten en producten. (Anders gezegd, wanneer we meer producten maken en verkopen t.o.v. vorig jaar, hebben we meer geld nodig en als er dan bovenop deze groei, nog meer geld wordt gecreëerd dan wordt het geld dat we al hadden jaarlijks minder waard.) Je krijgt met deze twee wijzigingen dan alleen productieve financieringen met uitsluitend krediet op basis van een ¨tastbaar¨ bezit. Indien deze twee hervormingen, al dan niet vanuit EU geïnitieerd, zijn doorgevoerd, dan moet het op deze wijze gecreëerde geld (idealiter) participerend in de economie gepompt worden via een investering met risico op winst/verlies, of via rentevrije leningen. Via rentedragende leningen wordt er namelijk alsnog stilzwijgend meer geld gecreëerd.

Sinds dit jaar probeert de ECB veel geld te creëren door de prijs voor geld kunstmatig laag te houden. En laat niet-centrale banken elke dag ongeveer 125 euro kunstmatig creëren (lees:uitlenen via met name leningen en tophypotheken) uit elke 10 euro die door ons naar de bank wordt gebracht. ¨Het mooie¨ is dat debiteuren los van deze 125 euro, die terug betaald moeten worden en waarvan weer ongeveer 92% uitgeleend mag worden, ook nog eens elke keer weer rente over die met de toetsenbord gecreëerde 125 euro moeten terugbetalen. Zowel in het verleden als heden blijkt dat met elk kabinet er altijd meer en meer geld in omloop gebracht wordt, zonder dat je precies weet hoeveel en, daardoor, zonder dat ons totale jaarlijks inkomen evenveel groeit. Dat betekent dat ons geld minder waard wordt en dat o.a. hierdoor de spullen in de supermarkt jaarlijks duurder worden. Hoe weet je dat je jaarlijkse CAO-inflatiecorrectie echt overeenkomt met de jaarlijkse groei in de geldcreatie door centrale en niet-centrale banken? Tot slot heeft de ECB als doel om deze geldontwaarding tot 2% te laten komen voor de hele EU met 500 miljoen inwoners uit 27 landen. Dus helaas niet 2% per land.

(ik begrijp uit die 2% regel, dat als wij de staatsschuld aflossen wij in Nederland er zelf niet optimaal van genieten. Overigens, mocht de staat z’n huidige schulden hebben geleend via het toetsenbord van de centrale bank, of z’n geldpersmachine, dan kan dat toch allemaal rentevrij uitgeleend worden aan de staat? Aangezien beide instituties twee handen op een buik zijn. Dan hoeven wij niet voor de renteterugbetaling op te draaien met bezuinigingen of belastingverhogingen gericht op met name particulieren & MKB. Dus de rente op elke lening, verschaft door de ECB aan een lidstaat, of de rente van elk Europese staatobligatie, die gekocht is door de ECB, moet geschrapt worden uit de financiële administratie. Anders gaat het ten koste van de economische groei tussen lidstaten en dan moet je straks bijspringen voor een ander lidstaat, want de maximale inflatie is niet per land afgesproken. Bovendien, zie je het al voor je?…DNB (onderdeel van ECB: postcode 1017 ZN) die zelf geld creëert en dat geld rentevrij uitleent aan Ministerie van Financiën (postcode 2500 EE) zodat die andere ministeries kan betalen voor overheidsbeleid dat aansluit bij wat inwoners van Nederland willen. Misschien verzacht het de pijn als je denkt dat de Nederlandse Staat z’n huidige schulden heeft geleend bij op rentebeluste terroristische meedogenloze Arabieren)

Als we al het huidige geld zouden afschaffen en zouden vervangen door gouden munten en je deelt de totale goudvoorraad door het aantal wereldburgers, dan heeft ieder ongeveer 0,23 gram tot z’n beschikking. De koopkracht dan is nu onbekend daarentegen lijkt het erop alsof wij toch voorlopig afhankelijk blijven van handel via een briefpapier-en-digitaal-geld systeem om blijvend in onze huidige behoeften te voorzien en het collectief belang te dienen voor de beste spreiding van grondstoffen. Geenszins betekent dit overigens een afhankelijkheid aan banksparen-en-zovaak-mogelijk- pinnen-infrastructuur. Ook niet voor het Midden- en Kleinbedrijf.

Desalniettemin kan je als burger weinig doen aan de verschillende uitwassen binnen ons huidig financieel systeem, behalve jezelf vragen te stellen en gerelateerde kennis op te doen via boeken of het internet (zie hier bijv. informatie over systemen en over de EU,dat nooit op tv aangeboden zal worden). Er staat zo´n €286 mld (medio 2010) aan spaartegoed bij Nederlandse banken. Echter, niemand weet precies wat er met z’n geld op z’n internetspaarrekening gebeurd. Wordt het uitgeleend aan particulieren of bedrijven? En aan welke bedrijven? Hoeveel extra geld in omloop zou er met dit spaarsaldo gecreëerd zijn? ect.

Het overgrote deel van de werkzaamheden van niet-centrale banken bestaat helaas uit het uitlenen van extra geld (op basis van tijdelijk ¨echt¨geld van anderen). Dit met een flinke vraagprijs, voor lange duur zonder zelf te participeren en sinds (of dankzij) onze geboorte presteren deze niet-centrale banken, met of zonder die flinke vraagprijs, hiermee buitengewoon goed. Want rekeninghouders redden moet het uitgangspunt zijn, terwijl vaak genoeg grootbanken zelf in het verleden allerlei crises, recessies, depressies en zelfs Wereldoorlogen hebben overleefd dankzij ons spaargeld dan wel onze fiscale burgerlijke gehoorzaamheid of die van onze toekomstige volwassen ingezetenen. (Wel is het zo, dat bij coöperatieve banken een deel van hun winst terugvloeit naar de maatschappij).

In bijna negen jaar tijd zijn er naar schatting 450 miljard euro´s, waar dan ook, in omloop en zolang deze nog bestaan en de twee eerder genoemde hervormingen niet zijn ingevoerd, is het best belangrijk om te weten wat je zelf kan doen met je eigen euro´s om de wereld te verbeteren (eer je jouw geld naar de bank brengt). Het eigen belang hoeft het gemeenschappelijk belang niet uit te sluiten. Voor ‘dienaren van God‘ is een interessante vraag hoe je je inkomsten, en hoe je 97,5% van je vermogen, zo zuiver mogelijk kan besteden in Nederland. Je eigen wereld en de wereld van anderen kan je verbeteren door:

  • IK-DUURZAAM: Je geld uit te geven aan jezelf, aan consumptiegoederen gemaakt met oog voor mens en milieu.
  • RENTEVRIJ UITLENEN: Je geld onderling tussen vrienden/familieleden rentevrij uit te lenen.
  • DONEREN: Je geld te doneren aan menswaardige doelen.
  • BEDRIJF OPZETTEN/MEEBETALEN: Je geld te gebruiken voor risicodragende financieringen, met een deel van de winst als beloning. In het Nederlandse Midden- en Kleinbedrijf echter uitsluitend bedrijven die de samenleving menswaardiger maken.
  • GELRE´S: Je geld te gebruiken om Gelre´s te kopen. De eerste rentevrije regionale munt. Geld met een moederland. In Gelderland. Je hebt hiermee direct invloed op je omgeving waar je woont. Voor 100 euro kan je 105 Gelre´s kopen om uit te geven in het locale bedrijfsleven

Op 29 september 2010 werd de Gelre gelanceerd in aanwezigheid van ruim 100 man. Binnenkort kan je ze via het internet kopen en spenderen. Voor inwoners van Gelderland is de tijd aangebroken dat je een keuze kan maken, verankerd in onze economie, om met nuance rentevrij te leven met anderen. Er valt eindelijk wat te kiezen. Het mooie van de Gelre is dat de twee eerder genoemde hervormingen in dit regionale geldsysteem zijn ingezet. Gelres zijn wereldverbeteraars, want de staat kan Gelres niet lenen tegen rente of Gelres creëren om meer geld uit te geven dan mogelijk is. Daarnaast wordt de maximale hoeveelheid Gelres uitsluitend gecontroleerd door de maximale werkcapaciteit van zowel de gevers als de ontvangers van Gelres. Hierdoor blijft haar waarde relatief behouden. Een belangrijk risico is het toezicht op de stichting der uitgifte van Gelres. Echter, deze controle (op het in omloop brengen van onnodig extra Gelres) wordt eenvoudiger i.v.m. de kleinschaligheid. Verder zullen Gelres niet snel voor meer Gelres onderling verkocht worden, want als iemand Gelres oppot, moet er 6% vertragingsrente betaald worden. Je kan Gelres alleen uitgeven in Gelderland bij het aangesloten Nederlands Midden – en Kleinbedrijf. Het terreuralarm in Nederland kan dus een niveau lager ;-), want zolang ons spaargeld door grootbanken wordt gebruikt voor financiering aan multinationale ondernemingen, kunnen er politieke geschillen of politieke inmenging in het buitenland ontstaan. Zeker m.b.t. olie/gas waar veel oorlogen om draaien. Zie hier voor meer info over de Gelre.

Mocht het niet lukken met de bovenstaande vijf stappen of heb je hierna nog geld over dat je naar de bank wilt brengen, bedenk dan dat je per persoon per bank (ongeacht het aantal rekeningen) niet méér terug krijgt dan €1ton bij een failliete bank (2ton bij en/of rekening). Kijk ook even op www.eerlijkebankwijzer.nl en verander zo nodig van je huidige bank, want een betere wereld begint bij…..je geld.

Nordien Chalhi is voorzitter van Stichting Onderzoekscentrum Rentevrije Financiële Dienstverlening. ORFD houdt zich bezig met eigen onderzoek, voorlichting en ondersteuning van onderzoekers, academici & studenten en is actief met de ontwikkeling van rentevrije financiële producten en diensten door samen te werken met diverse maatschappelijk verantwoorde organisaties.

Lees andere stukken van