Voorpagina Algemeen, Media

Moslimmedia worldwide

Ach ja,  waarom niet, een bruggenbouwende, internationaal gerichte moslim weekkrant voor véél geldverdieners tussen de 20 en 45 jaar? De volkskrant kopte 14 oktober jl.,  haar artikel “Groot Brittannië krijgt moslimkrant”.  Het eerste wat ik dacht: “Nu pas?”

Ongetwijfeld zullen er meerdere, al dan niet geslaagde, bescheiden initiatieven zijn geweest, maar het is tegenwoordig in het oog springend zodra het woord “moslim” of “ islam” valt. Een betere PR slogan kun je haast niet bedenken.

Of het wenselijk is een moslimkrant? Vast wel, omdat je overal wel een doelgroep voor hebt. Wellicht wenselijker dan ooit in deze tijden van door “clash of civilisations” geteisterde (?) wereld. Al is het maar om nieuws vanuit diverse perspectieven tot je te nemen; ook niet bepaald de minste gegronde reden. Met hoor – en wederhoor neemt men het namelijk lang niet altijd zo nauw. Dat bewijzen televisieprogramma’s zoals het Nederlandse “De leugen regeert! (VARA)”.

Bovendien, in hoeverre zijn kranten (en dus nieuws) in het algemeen betrouwbaar? Vraagstukken als financiële afhankelijkheid van bedrijven (lees advertenties als belangrijke inkomstenbron) vormen een onlosmakelijk onderdeel van opleidingen journalistiek. In hoeverre kun je als krant kritisch zijn als je jouw financierder daarmee mogelijker wijs voor het hoofd kunt stoten?

Hoe maak je je daar als krant minder afhankelijk van, in een steeds commercieler wordende mediawereld? Een vraag die niet zo makkelijk te beantwoorden is.

Sowieso, voor de lezer verstandig om niet een soort medium te volgen m.b.t. een bepaald onderwerp, maar er meerdere en verschillende soorten media op na te slaan. Geheid dat er een stukje propaganda, vooringenomenheid en zulks meer, te vinden zal zijn. Maar hoe breder het beeld qua (al dan niet subjectieve) invalshoek, des beter voor de lezer.

Wel een unicum, dat daar waar steeds meer kranten hun confessionele veren van zich lijken; af te schudden, er een ontstaat die wel haar confessie in ere uitdraagt. En misschien ligt het unieke niet in het confessioneel zijn (religieus getinte bladen bestaan immers nog steeds), maar in het confessioneel zijn in den vreemde en in de behoefte twee elkaar ‘uitsluitende’ werelden; nader tot elkaar te brengen. Toppunt van integratie, zou ik zeggen.

Maar het blijft een eenzijdig perspectief, namelijk die van de internationaal gerichte véél geld verdienende mens van 20 tot en met 45 jaar. Nu nog een medium dat zich richt op 20 minners en 45 plussers. En niet alleen de rijken maar ook de arme sloebers vertegenwoordigt.

Ik ben benieuwd naar de confessionele subrichting van dit moslimmedium (nog) zonder naam, want daar laat de Volkskrant weinig over uit. Ik vermoed, aangezien laatstgenoemde het niet nalaat om te vertellen dat de oprichter een “steenrijke Pakistaanse zakenman” is, dat het weleens overwegend soennitisch kan zijn. Hoeft niet perse, kan wel.

Maar geen nood, mochten niet genoeg subrichtingen zich in bovengenoemde krant herkennen, er is altijd wel een krant die zich wel op deze of gene doelgroep richt. Voor de lezer blijft raadzaam, neem eens een kijkje in de keuken van diverse perspectieven. Dat verruimt het blikveld!

Maria (uit te spreken als “Merriya”) heeft haar roots liggen in de befaamde sprookjes– en wereldstad Marrakech. Echter, ze is geboren en getogen in een andere befaamde sprookjesstad, waar trollen welig tieren op de doeken van Jheronimus Bosch en waarin de klokkenluider van de Sint Jan zo nu en dan haar lieflijk wakker schudt.

Lees andere stukken van