Voorpagina Politiek

Open brief aan Henk en Ingrid

Beste Henk en beste Ingrid,

Ik heb eerlijk gezegd met u te doen. U heeft uw democratische stem toevertrouwd aan een financieel niet transparante ondemocratische politieke partij. Een partij die eerder veel weg heeft van een criminele organisatie. U heeft zich, ben ik bang, laten ringeloren door de te mooie woorden van Wilders, die noch in uw toekomst en of dat van uw kinderen is geïnteresseerd. Ik hoop echt dat u uit protest op de PVV hebt gestemd. Anders zou ik uw stemgedrag niet kunnen verklaren. Het is misschien maar goed dat u geen lid kunt worden van deze club.

Nog voordat ook maar één journalist in dit land schreef over de connectie tussen Wilders en zijn extremistenvrinden in de VS en Israel, heb ik in augustus 2005 op het hoofdkantoor van de Volkskrant aan de Wibautstraat in gesprek met Pieter Klok al eens laten vallen, dat Wilders in mijn ogen opvallend te extreem pro-Israël is en tegelijkertijd zeer uitgesproken tegen de islam. Vijf jaar later blijkt dat mijn analyse van toen een schot in de roos is. Indertijd werd mijn reactie, kan ik u uit goede bron melden, niet zo serieus genomen. Anders was het bonte gezelschap van Venlo nu niet de snelst groeiende partij van dit land geweest. Ik geloof niet dat de PVV maar ook iets kan betekenen voor u.

Beste Henk en Ingrid, het toeval bestaat niet. Daarom zeg ik op mijn beurt. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. Vervolgens doet deze gematigde moslim die echt bestaat, al ontkent uw geestelijke leider het bestaan van gematigde stromingen binnen de islam, vandaag opnieuw een poging om u te overtuigen dat een stem op de PVV een verloren stem is geweest. Geert Wilders, de man die in uw sociale kringen is binnengehaald als de Messias van onze tijd en als het antwoord op alle problemen, heeft echt geen tijd om uw problemen op te lossen. Hij kan zijn tijd wel beter gebruiken.

Wilders’ internationale politieke agenda laat geen ruimte om noch armoede te bestrijden noch te zorgen voor meer veiligheid op straat. Ik voorspel u, dat burgers in dit land, die al zijn aangewezen op de hulp van voedselbanken, het nog zwaarder gaan krijgen onder dit kabinet. Ik voorspel u, dat de bijstandsmoeders die nu rondkomen van 50 euro per week, straks nog minder overhouden. De zwaksten in onze samenleving, die afhankelijk zijn van werk in sociale werkvoorzieningen, 30.000 van hen hebben straks geen baan meer. Ondertussen is de vrijmetselarij vrijgesteld van belasting betalen, omdat een aantal idioten heeft bepaald dat het een goed doel is. De vennootschapsbelasting voor bedrijven wordt verlaagd. Grote multinationals betalen nog steeds minder belasting dan de wettelijke norm. We praten hier over 16 miljard euro.

Beste Henk en Ingrid, Wilders steunt naar zeggen alleen het gedoogakkoord en niet het regeerakkoord. Maar ook u gaat merken dat de huurprijzen van woningen straks omhoog gaan. Dat de man in zijn riante villa er weinig van merkt, omdat de hyptheekrenteaftrek zo goed als intact blijft. Uitkeringen van werklozen en mensen in de bijstand minder worden. U kunt zich het gompes blijven werken tot u 67e levensjaar, omdat de AOW al na een dag na de verkiezingen geen breekpunt meer was voor de PVV. Uw premies voor de ziektekostenverzekering gaan ook omhoog. Ondertussen kunnen ondernemers een rondje golf van de belasting blijven aftrekken.

De man, die u denk ik zonder al te veel nadenken en research, in vertrouwen hebt genomen als de politicus die naar u luistert en uw gevoelens het beste weet te vertolken in de media, is nog nooit op enig moment in debat gegaan met ook maar één moslim in dit land. Dit is een immens belangrijk gegeven waar u niet omheen kunt. Als Wilders in de islam een gevaar ziet, zou hij op zijn minst in debat moeten gaan met moslims om hen te overtuigen van zijn gelijk. Ik ben bang en weet tientallen columns later, dat het Wilders om hele andere dingen te doen is.

Wilders neemt op geen enkele manier uw zorgen voor de toekomst, inkomen, gezondheid, vrijheid en veiligheid serieus. Net als hij het lot van de in Nederland geboren Fatima en Mohammed niet serieus neemt, zijn uw belangen ondergeschikt aan de agenda van zijn omstreden geldschieters. Daarnaast schaadt Wilders met zijn uitspraken de internationale handelspositie van dit land, dat voor zijn handel en welvaart voor 80% is aangewezen op de wereldwijde export. Waar is de heer Wilders wel voor te porren? In de wetenschap dat zijn beveiliging 6 miljoen euro per jaar kost. De rekening gaat naar de Nederlandse belastingbetaler. Dus ook naar u.

Wilders reist de halve wereld rond zonder ook maar een probleem op te lossen in dit land. Hij reist duizenden kilometers af naar het Midden-Oosten naar Israel, zoals op 5 december om te pleiten dat de Palestijnen geen recht hebben op een eigen onafhankelijke Palestijnse staat. Wilders heeft de VS, het Verenigd Koninkrijk, Berlijn en Denemarken bezocht om opruiende uitspraken te doen over de islam. Vaak voor grote menigten van extremisten die fel gekant zijn tegen het homohuwelijk, abortus en de emancipatie van de vrouw. Ik verzeker u dat Wilders zich inlaat met radicalen. Zijn toehoorders zijn net zo extreem zo niet extremer en gevaarlijker dan menig moslimradicaal die Wilders zegt te bestrijden.

Wilders spreekt voor mensen die de Bijbel en Joodse Talmoed ver boven hun hoofd houden met hun handen en dus duidelijk lak hebben aan het internationale recht. Religieuze fanatici die ongelovigen als hun inferieuren zien. Die het gebruik van terreur als politiek middel beschouwen om mensen met geweld van hun geboortegrond te verdrijven. Heeft u zich weleens afgevraagd wat het verschil is tussen een radicale moslim en tot zijn tanden gewapende kolonist in de bezette Palestijnse gebieden?

Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom Wilders anti-kraak is, tegen de islamisering van Nederland en tegelijkertijd voorstander dat joden uit de VS, Europa en Rusland de bezette gebieden vol bouwen met nederzettingen? Die illegaal zijn volgens het internationale recht, dat de principes van de vrije Westerse beschaving beschermt en het grote verschil maakt tussen een democratie en dictatuur.

U als fatsoenlijke burger, mag ik hopen, wilt echt niet geassocieerd worden met het publiek dat afkomt op Wilders’ toespraken en die van zijn extremistische vrienden in het buitenland, die de kas van de PVV spekken. Waarom is de PVV niet transparant als politieke partij en niet aangesloten bij de ANBI als Wilders geen geld heeft om zijn fractieleden te screenen? Waarom is Wilders het enige lid en tegelijkertijd de penningmeester van de PVV als hij niets te verbergen heeft? Wilders is bezig om het Palestijns-Israëlische conflict naar Nederland te importeren.

Beste Henk en beste Ingrid, denkt u dat Al-Qaeda dit land dan met rust laat? Denkt u dat onze zonen en dochters veilig zijn in Irak en Afghanistan als Wilders de islam en radicale moslims blijft provoceren met zijn beledigende uitspraken. Denkt u dat de problemen met Marokkaanse jongeren in Gouda worden opgelost als zij uit de samenleving worden verbannen en buitengesloten? De Israëlische benadering van Marokkaanse probleemjongeren is desastreus voor de Nederlanse samenleving. Zij zijn immers een deel van het probleem als deel van de oplossing.

Het bewust isoleren van bepaalde bevolkingsgroepen en immigratiebeleid voeren langs etnische en religieuze scheidslijnen is de poorten wagenwijd openzetten voor het fascisme. Een volk krijgt de politici die het verdient, maar Henk en Ingrid jullie verdienen beter. Met omstreden figuren binnen de PVV heeft dit kabinet geen oppositie nodig. Gelooft u echt dat de PVV opkomt voor de vrijheid en rechten van de onderdrukte moslima met Dion Graus, die zelf zijn zwangere vrouw slaat.

Gelooft u echt dat Martin Bosma, die het begrip Taqiyya bewust anders uitlegt aan de Nederlander, zelf betrouwbaar en integer is? De intellectuele kracht achter Wilders, die tegen beter weten blijft beweren dat Israel grenst aan de Jihad. Trots poserend in zijn groene legertruitje van het IDF. Voor uwe informatie. Het IDF, the Israel Defense Forces, is een van de meest omstreden legers in de wereld. Dat alleen al in de oorlog tegen Libanon 1300 onschuldige burgers heeft gedood en schiet op internationale vredesactivisten in de bezette gebieden. Wat doet de enorme Israëlische vlag op de kamer van de PVV-fractie? Waar is de Nederlandse driekleur? Waar ligt de loyaliteit van de PVV? Geen politicus in de Tweede Kamer die hierover begint tijdens de discussie over dubbele paspoorten. Ook niemand van de oppositie.

Met wie gaat de PVV zinloos geweld en de straatterreur van hangjongeren aanpakken? Met Hero Brinkman die een barman in het Haagse perscentrum Nieuwspoort op z’n bek heeft geslagen of Hernandez die een kopstoot uitdeelt op een pleintje in de Haagse binnenstad. Wie gaat het imago van het leger en de eer van de Nederlandse vrouw redden? Eric Lucassen, de oud-sergeant, die wordt beschuldigd van ontucht met minderjarige vrouwen in het leger. De bolleboos die jarenlang zijn buurt heeft geterroriseerd en zijn hondenbezittende buren beledigd met grove scheldwoorden die ik hier niet zal herhalen. Wie gaat de problemen van dit land oplossen? Wilders, die het te druk heeft om zijn internationale verplichtingen na te komen?

Jaarlijks vloeien er vele miljoenen dollars in de kas van de PVV. Niemand weet precies hoeveel maar dat het bedragen zijn met minimaal zes nullen is evident. Het argument dat Wilders geen geld heeft om zijn mensen te screenen, gaat er bij mij gewoon niet in. Dus rijst mij de vraag of de PVV niet als dekmantel fungeert voor een geheime internationale operatie die primair de belangen van een ander land dient en niet die van u, beste Henk en Ingrid. In dat geval is het namelijk niet belangrijk welk tuig de PVV aantrekt en met akkefietje nummer 8 kunnen we rustig concluderen dat de PVV een hoge tuig-tolerantie heeft. In de PVV zit voor meer dan 50 jaar gevangenisstraf las ik laatst ergens.

Conclusie: Uw PVV heeft haar handen vol aan fractiegenoten die iets over hun verleden hebben te verzwijgen. Wilders is op zijn beurt te druk met politiek bedrijven die vooral in het voordeel is van radicale christelijke en joodse figuren in de VS en Israel. De PVV heeft geen tijd om te gedogen laat staan regeren. Dus ik zeg het nog maar een keer. Beter ten halve gekeerd, dan met potlood in het stemhokje gedwaald. Ik wens u veel wijsheid voor de volgende keer. Voor als u nog een keer overweegt om op de PVV te stemmen.

Mijn liefde voor dit land is groter dan die van Geert Wilders. Ik ben verwikkeld in een polemische strijd met populisten, die zogenaamd het beste voor hebben met dit land. Ik ben Ata, beetje burgerlijk ongehoorzaam en al heel wat lentes jong. Mijn naam is seculier, mijn pen messcherp en voel me gelukkig nog altijd thuis in dit land. Ook ik blijf hier!

Lees andere stukken van Ata