Voorpagina Politiek

Democratiseren van de PVV = het einde van de PVV

Nederland Anno 2010 zou het niet mogelijk moeten zijn, dat een ondemocratische partij welke de PVV is, deelneemt aan het democratische politieke proces. 1,5 miljoen mensen in dit land hebben hun stem toevertrouwd aan een partij, die systematisch weigert openheid van zaken te geven over haar interne partijstructuur en partijfinanciën. Ik begrijp eerlijk gezegd niet dat de oppositie en regeringspartijen dit maar hebben te accepteren.

Laten we eens kijken naar de argumenten die de PVV-stemmer voor zijn voeten krijgt geworpen.


"Er leven gematigde moslims in dit land die beter opkomen voor de Nederlandse normen en waarden "


Een veel gehoord argument dezer dagen is dat nieuwe partijen geen tijd zouden hebben voor een partij met een ledenstructuur. Quatsch, baarlijke nonsens. Neen, juist partijen die net zijn toegetreden tot het Nederlandse politieke bestel dienen in beginsel altijd open en transparant te zijn naar het electoraat en de media.

De Partij voor de Vrijheid is sinds haar oprichting omgeven door een waas van geheimzinnigheid en mysterie. Zij weet steeds opnieuw de aandacht van de ‘linkse’ media op zich te vestigen door interne schermutselingen en politieke schandalen. Ook de rechtse media weten nu steeds vaker de weg naar de PVV te vinden. De partij heeft dit vooral aan zichzelf te wijten door haar vreselijke attitude en als gesloten bolwerk waardoor het mis gaat binnen de PVV.

Juist van een partij als de PVV, die pretendeert eerlijk en duidelijk te zijn naar haar kiezers en veel waarde hecht aan vrijheid, mag je een open een eerlijke houding verwachten. Van dit alles is niets te merken bij de PVV. Het enige wat ik hoor en lees, is het geklaag en gejammer van de verongelijkte PVV-stemmer die afgeeft op de linkse kerk. Het is de klaagzang van een populistische partij met een Calimero-instelling die zich heeft gekeerd tegen de grote boze buitenwereld. .

Beste Henk en Ingrid, de linkse kerk bepaalt niet de interne partijdemocratie van de PVV. U richt uw pijlen op de verkeerde personen. Het argument dat nieuwe partijen geen tijd hebben om leden te verwelkomen, deugt simpelweg niet. De angst en verdachtmakingen van de PVV-stemmers aan het adres van de linkse elite en media is daarom alles behalve gegrond.

Er is slechts een hele belangrijke reden waarom linkse en nu ook rechts georiënteerde journalisten in dit land meer willen weten van de PVV. De PVV als gesloten partij laat geen andere keus dan infiltreren. Het is een bekend gegeven dat de media worden geweerd tijdens de PVV-bijeenkomsten. De PVV-fractie mag zonder toestemming van Geert Wilders of Fleur Agema, nr. 2 van de PVV, niet zelfstandig de pers te woord staan.

Dissident Hero Brinkman die dit mediabeleid ‘ronduit knechtend’ noemt, heeft zijn ongenoegen hierover geuit binnen de fractie. Iemand die 9.000 euro per maand verdient, is capabel genoeg lijkt mij om zinnige uitspraken te doen in de media namens zijn partij. Als er enige vorm van partijdemocratie is, kunnen de leden van de PVV gezamenlijk met de PVV-fractie de standpunten en koers van de partij bepalen. Wilders wil hier helemaal niets van weten. Ik zeg het nog maar een keer. Wilders’ vrienden in Amerika en Israel hebben geen boodschap aan de verhoging van de AOW-leeftijd.

Er is zodoende geen of onvoldoende democratische controle binnen de PVV op de partijleiding, de slecht gescreende dames en heren van PVV-fractie en op de gelden die in de partijkas stromen. Ik heb hier eerlijk gezegd niet lang over hoeven na te denken om een antwoord te kunnen formuleren waarom Wilders heel bewust heeft gekozen voor deze partijstructuur. Misschien een schrale troost voor de PVV-stemmer die te vaak als dom, laagopgeleid, Tokkie-achtig, extreem en te rechts is geportretteerd in de media.

Het is niet omdat – en dat wil ik best voor u hopen – dat Wilders weinig vertrouwen in u heeft als kiezer. Neen, er is hier iets anders aan de hand. Wilders duldt geen tegenspraak en wil geen kritische mensen in zijn partij die met hem van mening kunnen verschillen over bijvoorbeeld de islam, het versoepelen van het ontslagrecht, in welke mate Israel kan rekenen op politieke steun van de PVV, etc etc.

Wilders wil, kan en moet wel alleen regeren en heeft daarom een stel Ja-knikkers om zich heen verzameld. Daarom is het kennelijk niet de moeite waard geweest om het verleden van zijn mensen goed te screenen. De politieke carrière van Hero Brinkman, die met zijn democratiseringsvoorstellen duidelijk afstand neemt van de partijleider, zal dan ook voorspel ik niet lang duren. Wilders gaat Brinkman aan de kant zetten maar wacht het juiste moment af. Aan de andere kant heeft hij ook toegezegd om de huidige regering te gedogen. Wilders zit met een groot dilemma, omdat de regering stoelt op een minderheid van 76 zetels.

Uit de interne stukken die onlangs zijn gelekt – of laat ik zeggen waar EenVandaag zelf op rechtmatige wijze de hand op heeft weten te leggen – wordt één ding heel duidelijk: de PVV kan alleen voortbestaan als niemand anders dan Wilders de partijlijn uiteenzet en de financiën beheert. Elke vorm vorm van transparantie en democratisering van de PVV is het begin van het einde van de partij. Onder het toeziend oog van Wilders is er een machtsstrijd losgebarsten om zijn opvolging.

De grote, haast onoverbrugbare verschillen van inzicht tussen Hero Brinkman enerzijds en Martin Bosma anderzijds maakt nog iets duidelijk. De loyaliteit van Hero Brinkman ligt duidelijk in Nederland. Hij heeft echt het beste voor met de partij en haar 1,5 miljoen kiezers. Hij ziet het vertrouwen dat de PVV-stemmer met zijn stem heeft geschonken aan de partij beloond worden. Hij pleit ervoor dat de PVV-kiezer veel meer inspraak en invloed moet krijgen. Zijn grote angst is dat de PVV een one-issue partij wordt. Oke, hij is niet brandschoon maar wie is dat wel binnen de PVV?

Samengevat: Als het aan Hero Brinkman ligt, wordt de Israëlische vlag in de kamer van de PVV-fractie vandaag nog vervangen door de Nederlandse driekleur. Brinkman kan echter niet rekenen op de steun van andere fractieleden. Martin Bosma, de radicaal in het IDF shirt, dat het intellectuele vermogen binnen de PVV moet voorstellen, weet zich wel gesteund door zijn grote leider. Als het aan Bosma ligt gaat de Israëlische vlag denk ik niet weg uit de partijkamer van de PVV.

Bosma houdt de PVV-kiezer bewust voor dat de islam geen religie is maar een politieke ideologie. Dit is het herkenbare geluid van radicale christelijke en joodse figuren in de VS en Israel, die naar allerlei manieren zoeken om de mediaoorlog tegen de Palestijnse bevolking te kunnen winnen. Het is het geluid van omstreden figuren als Daniel Pipes, een anti-Palestijnse joodse havik die openlijk pleit om Iran te bombarderen, en met schandalen geteisterde AIPAC. Wilders heeft politieke banden met machtige en invloedrijke mensen die gelinkt zijn aan onder andere AIPAC en David Horowitz ‘Freedom’ Center.

AIPAC, de meest invloedrijke pro-Israel lobby in de VS, is momenteel verwikkeld in het grootste politieke schandaal uit haar geschiedenis. Martin Bosma maar ook Wilders sympathiseren openlijk met oorlogstaal uitslaande haviken in de VS en Israel. Het is Bosma 99% zeker ingefluisterd dat Israel grenst aan de jihad. De loyaliteit van Bosma en Wilders ligt NIET in Nederland. De twee heren voeren braaf de orders uit die zij van hun machtige buitenlandse broodheren hebben ontvangen.

Het lot van Henk en Ingrid kan Wilders maar weinig schelen. De zogenaamde linkse kerk maakt zich meer zorgen over het wel en wee van Henk en Ingrid. Bijvoorbeeld de SP die een economisch beleid wil voeren dat veel overeenkomsten kent met bijvoorbeeld dat van de PVV. Neen, ik stem geen SP. Dames en heren, er leven gematigde moslims in dit land die beter opkomen voor de Nederlandse normen en waarden dan bijvoorbeeld de dames en heren van de PVV die een voor een in opspraak zijn geraakt.

Wilders heeft de mond vol van de linkse elite, maar het zijn uitgerekend zijn Kamerleden die in de fout zijn gegaan door dingen te verzwijgen. PVV telt Kamerleden die de mond vol hebben wat de linkse kerk allemaal fout doet, maar zelf gewoon op het blauwe pluche blijven zitten om een ton per jaar te kunnen opstrijken. Dat staat in schril contrast met het sociaal minimum dat de komende jaren wordt verlaagd door dit kabinet.

Er wonen moslims in dit land die de vrijheid en democratie al jaren geleden hebben omarmd en in hun harten hebben gesloten. Vóór de PVV bestond. Er zijn gematigde moslims in dit land die de principes van de Westerse beschaving beter en consequent verdedigen tegen allerlei extremisten. Nederlanders wees alstublieft zuinig op dit land, want dit is niet alleen mijn land. U maakt een kapitale fout door een ondemocratische partij als de PVV zoveel ruimte te geven.

In maar weinig andere Westerse landen kan de PVV op deze geheimzinnige manier opereren en haar geldstromen verbergen voor de kiezer. De PVV wil niet dat de radicale islam voet aan de grond krijgt in dit land. Zoals in uw kringen wordt gezegd, ‘dat Nederland islamiseert’. Dat zal niet gebeuren. Zeg eens eerlijk hoeveel moslim-ministers kent u? Ik vrees dat u echt niet weet waar het echte gevaar vandaan komt.

Wilders zegt de radicale islam buiten de landsgrenzen te willen houden, maar ondertussen werkt hij samen, laat hij zich inspireren en financieren door andersoortige extremisten die even bedenkelijke politieke opvattingen erop nahouden. De PVV, beste Henk en Ingrid, legt de toekomst van dit land niet in handen van radicale moslims, maar wel in handen van joodse extremisten. Wel van homofobe christenfundamentalisten.

In handen van gevaarlijke groeperingen die niet de radicale islam aanhangen maar wel faliekant tegen homoseksuelen en abortus zijn. Die tegen de emancipatie van de vrouw zijn en haar niet-traditionele rol in de samenleving discrimineren. Die ongelovigen zien als heidenen. Wilders heult met mensen die het internationale recht niet erkennen en evenzo goed met religieuze teksten en geschriften zwaaien.

Wilders weet dondersgoed dat als zijn leden er achter zouden komen welke duistere en gevaarlijke krachten zijn partij financieren, het voorgoed gedaan is met de populariteit van de PVV. Daarom, beste Henk en Ingrid, kunt u geen lid worden van de PVV. Immers elke vorm van transparantie en democratisering van de partij zal de partij laten imploderen. Noch de linkse kerk, noch de linkse media hebben hier schuld aan. Wilders weet waar hij aan begonnen is. De dag dat u lid kunt worden van de PVV is het gedaan met de Partij voor de Vrijheid.

Tot ver na mijn twintigste levensjaar heb ik altijd gedacht en gedroomd in het Nederlands en dat doe ik nog steeds. Ik ben in Nederland geboren, van Turkse origine, seculier en toevallig moslim. Het is mijn woord tegen dat van 1,5 miljoen PVV-stemmers, maar ik hoop dat u twee tellen naar mij luistert. Wees zuinig op dit land! In geen enkele partijkamer van welke politieke partij in dit land dan ook mag een andere vlag hangen dan de Nederlandse vlag.

Laat dit alsjeblieft niet toe. Niet de Turkse, niet de Marokkaanse en ook niet de Israëlische vlag. Als u geloofwaardig wilt zijn, bindt dan de strijd aan tegen alle extremisten, ook die in de PVV. Dit was voorlopig mijn laatste column geschreven in de vorm van een manifest. De volgende keer wil ik het graag hebben over aan wie de PVV vooral haar succes te danken heeft.

Namelijk aan het taboe dat kleeft aan zaken om onderwerpen met betrekking tot Israel bespreekbaar te maken in de Nederlandse politiek. Ondanks de breed gepropageerde vrijheid van meningsuiting, zal géén enkel Kamerlid zijn vingers willen verbranden door echt kritisch te zijn op Israel. Laten we eerlijk zijn en dus op de aanwezigheid van de Israëlische vlag in de kamer van de PVV-fractie.

Mijn liefde voor dit land is groter dan die van Geert Wilders. Ik ben verwikkeld in een polemische strijd met populisten, die zogenaamd het beste voor hebben met dit land. Ik ben Ata, beetje burgerlijk ongehoorzaam en al heel wat lentes jong. Mijn naam is seculier, mijn pen messcherp en voel me gelukkig nog altijd thuis in dit land. Ook ik blijf hier!

Lees andere stukken van Ata