Voorpagina Maatschappelijk

Neem je verantwoordelijkheid. Nu!

Noem me naïef, maar ik heb er meer dan genoeg van. In de afgelopen twee jaar heb ik vaker over emigratie gesproken of geschreven dan me lief is. Vrienden zijn vertrokken – of denken eraan om vertrekken – en niet omdat de overkant beter is, maar omdat het hier slechter wodt. Ik ben geboren in de Polder van de Ronde Venen en in zoverre als mijn geboorterecht over Nederland zwiert, claim ik het hierbij. Ik weiger te vertrekken. En zo adviseer, nee dring ik erop aan, dat mijn islamitische noch joodse broeders en zusters van het Boek dit wel doen. Menigeen heeft een familiestamboom die verder teruggaat in Nederland (als staat, provincie of zelfs republiek) dan de mensen die het hardst schreeuwen. Dus houd alsjeblieft op met praten over emigratie en neem gezamenlijke verantwoordelijkheid.


"Wee jullie gebeente als je niet in staat bent om haatzaaierij te voorkomen met opvoeding"


Ja, hier laat ik wat etiquette varen en zeg ik tegen degenen die hun verantwoordelijkheid ontlopen (vanuit familieplicht als vader en moeder, vanuit overheidswege als lid van parlement of politie en justitie, vanuit onderwijsland als docent of jongerenwerker) – ik zeg tegen jullie allemaal: wee jullie gebeente als je niet in staat bent om haatzaaierij te voorkomen met opvoeding, rehabilitatie of simpelweg ordehandhaving.

Niet de Islam

We weten wie de nare gasten zijn, want de draaideur is geïnstitutionaliseerd. Het is niet de imam. Het is niet de orthodoxe man of vrouw. Het zijn miskende macho’s die net zomin met joden overweg kunnen als met homo’s, vrouwen in hoge posities of überhaupt mensen met gezag. Het wegjagen van mensen met een andere levensovertuiging is geen islamitisch principe. Het is van de straat: alles wat je niet kent, probeer je met wildemans gedrag van je weg te duwen. Ga werk zoeken en laat die mensen met rust! Deze mensen laten zich leiden door hun ego en alfamannetjesgedrag dat hun hoge opbrengsten geeft op straat. Maar nergens anders – uiteindelijk ben je uitgerangeerd en zonder diploma met alleen maar een strafblad als referentie. En hopelijk vrees je je Heer op dat moment genoeg om terug te keren naar Hem.

Het is niet de islam die het probleem veroorzaakt. Theologische fundamenten die scheld-, klop- of moordpartijen accepteren hebben geen plek in de islam, noch in het jodendom, noch in enige andere religie die ook maar enige waarde voor de mensheid heeft.

Het is bijvoorbeeld een grote zegen als je als moslim op pelgrimstocht naar Mekka gaat, daar de ommegang maakt om de Ka’ba (de zwarte kubus) en de zwarte steen aanraakt. Het is echter te stupide voor woorden om je door de drukte heen te beuken, al pogoënd, duwend en trekkend, ouderen en vrouwen omver kegelend om vervolgens die zegening te behalen. In het traject naar die zegening heb je elke regel van de islam overtreden en zal het je niet baten. En Allah weet wat je doet.

Hetzelfde geldt voor zaken die vanuit islamitisch perspectief niet correct zijn – in een multi-ideologisch land als Nederland zul je veel zaken tegen komen die hiermee niet in overeenstemming zijn. Die zaken kun je als moslim niet zomaar veranderen by any means necessary – dat maakt geen deel uit van onze religie. Je praat met elkander op de beste manier. Je gedraagt je op de netste manier. Je weerhoudt je van intimidatie, geweld, scheldpartijen – en nodigt mensen uit tot de islam met de beste manieren van overtuiging, het goede voorbeeld en netheid. En als je dat niet kunt opbrengen dan trek je je maar terug in je eigen omgeving – maar je weerhoudt je van zaken die niet halal voor jou zijn: geweld, intimidatie van andersdenkenden, tijdsverspilling door te hangen op straat.

Dit is niets nieuws – zelfs niet voor de onwetenden voor wie hun eerste kennis van islam van Wilders en Co komt. We maken het ze echter wel makkelijk om hun islamofobische praktijken aan het gedrag van ‘de moslim’ op te hangen. Dus waar ben je dan helemaal mee bezig? Denk na – je bent hier niet alleen.

Mijn land

Ik weiger om zelf te emigreren. Dit is mijn land. Ik weiger ook te accepteren dat joden moeten emigreren omdat hun geloof – sorry, wat heet: enkel hun manier van kleden al te veel zou zijn voor die macho’s, racisten en haatvolle idioten. Ik weiger om te accepteren dat homo’s die hun leven met elkaar delen door agressie en vandalisme worden weggepest uit hun buurten. Zelfs al zijn we het niet eens met die manier van leven – zelf een meervoud aan zonden begaan om, wat in jouw ogen iemand anders’ zonde is, aan te pakken (zonder wijsheid, zonder plan, zonder autoriteit, zonder rechtvaardiging) – zelfs dan nog is er een goede en een slechte manier om dit aan te pakken.

De haat tegen moslims is gelijk aan de haat tegen joden en die is gelijk aan de haat tegen homoseksuele mannen en vrouwen. De onveiligheid die moslims beginnen te ervaren in hun persoonlijke en gemeenschappelijke leven is dezelfde onveiligheid die zichtbare joden reeds ervaren op straat en die verschillende homostellen in hun persoonlijke leefomgeving hebben moeten doormaken. Het een houdt het ander in stand.

We moeten die cirkel nú doorbreken, want ik heb er meer dan genoeg van. Ik heb geen zin om straks mijn land te moeten verlaten met vrouw en kinderen omdat ik niet tijdig heb ingegrepen in mijn eigen omgeving. Of omdat ik als verzorger, opvoeder of burger van dit land niet tijdig tegengas heb gegeven aan idioot en hatelijk gedrag.

Verantwoordelijkheid

Neem je verantwoordelijkheid nu: zie je gedrag tegen andersdenkenden of anderslevenden dat niet door de beugel kan? Zeg er wat van, doe er wat aan. Ik ben klaar met loze leuzen. Wees ook klaar met de vicieuze cirkel en vecht jezelf er op de beste manier uit. Een van de grootste zegeningen van leven in Nederland is de veiligheid die we hier genieten, alle lof aan God, dus laat dit niet verloren gaan. Niet voor jezelf, maar zeer zeker ook niet voor de ander.

In het jaar dat Elvis stierf, werd Noureddine geboren. Op zijn negende kreeg hij een skateboard. Op zijn 20ste werd hij in Schotland verliefd op boeken. Op zijn 27ste werd hij moslim en vond hij zijn draai. Hij werkt in de gehandicaptenzorg en denkt soms dat hij bijna Arabisch kan lezen maar vraagt dan toch om een klinker. Hij jat de beste grappen van de missus, steun en toeverlaat sinds 2006. Af en toe vertaalt hij wat poëzie omdat het leven dan gewoon beter is.

Lees andere stukken van