Voorpagina Ingezonden, Maatschappelijk

Nederlandse hogescholen in de war; stigmatiseren in plaats van opleiden?

Naar aanleiding van de berichten in Trouw over de plannen van de hogeschool Inholland om radicaliseringstrainingen te bieden aan hun docenten om ze in staat te stellen potentieel radicalen te herkennen, heb ik de bestuursvoorzitter deze brief gestuurd. Daarin uit ik mijn zorgen over het stigmatiseren van studenten met een islamitische achtergrond.

Geachte heer Terpstra,

Met verbazing heb ik in Trouw kennis genomen van uw plannen uw docenten een radicaliseringstraining te bieden. Dit om ze te helpen radicaliseringsverschijnselen onder hun moslimstudenten te herkennen en in te grijpen. Tegelijktijdig geeft u toe dat er geen aanwizingen zijn voor radicalisering onder deze groep studenten. Ik ben hier verdrietig en teleurgesteld over, en wel om de onderstaande redenen.

Ten eerste, heel persoonlijk, mijn broertje wordt de dupe van uw voornemens. Mijn broertje Ahmed, derdejaars student SPH bij Inholland Den Haag, heeft jarenlang moeten knokken om toegelaten te worden tot het HBO onderwijs. Na zijn toelating is hij met veel liefde en toewijding aan de slag gegaan met zijn opleiding, en het vak waar hij veel passie voor voelt. Ahmed, zoals de naam het al verklapt, is moslim. Een hipster die een Brad Pitt baardje draagt en nu volgens uw beleid potentieel radicaal/ terrorist is. Mocht Ahmed straks zijn opleiding met succes afronden, dan zal hij twee stigma’s moeten zien te trotseren. Zowel de diplomafraude waar studenten/ alumni van Inholland voortdurend mee geconfronteerd worden als radicalisering waar Inholland studenten met een islamitische achtergrond zich nu voor moeten verantwoorden. Triest dat hij op deze manier dubbel gestraft wordt voor zijn inzet en keuze voor uw instelling.

Ten tweede is onderwijs, zoals u weet, in ons land bedoeld om iedereen een gelijke kans te bieden zich te ontplooien, ongeacht klasse, etniciteit of religieuze achtergrond. Een gevierd recht in Nederland waar velen voor hebben moeten strijden. Op deze manier is uw instelling echter bezig om juist de kloof te vergroten tussen studenten die u potentieel radicaal acht en de rest van de studenten populatie. Met deze plannen bent u bezig met het institutionaliseren van wantrouwen en onderscheid maken op basis van vermoeden en willekeur. Want kunt u mij nou uitleggen waaraan u denkt een potentieel radicaal te herkennen? Een baardje? Een islamitische naam? Het gebed op tijd willen verrichten? Dit zijn allemaal kenmerken waaraan mijn broertje voldoet, maar maakt dat hem een potentieel gevaar en potentieel radicaal?

Ten derde heb ik vijf jaar lang als beleidsadviseur en onderzoeker voor uw instelling mogen werken aan mooie onderzoeken. Onderzoeken waar alle studenten baat bij kunnen hebben, zoals het herkennen en erkennen van talent in de klas, diversiteit in vakmanschap, de kracht van diversiteit, mentoring en studiesucces. Daar heb ik mooie rapporten en een boek over mogen schrijven, presentaties over mogen geven en ik heb mooie internationale conferenties georganiseerd over inclusief onderwijs. Het is heel pijnlijk om te zien dat al dat werk op deze manier teniet gedaan wordt, want met radicaliseringstrainingen is veel geld gemoeid en inclusief onderwijs kost u kennelijk alleen maar energie.

Tot slot, als ik in staat zou zijn geweest om mijn broertje te overtuigen, dan had ik hem geadviseerd om deze school onmiddellijk te verlaten. Een diploma van Inholland vormt geen poort tot een betere toekomst, maar vervalt tot een smet op zijn loopbaan. Helaas kan ik hem niet overtuigen, omdat hij gehecht is aan zijn docenten die nu gedwongen worden hem te moeten bestempelen als een potentieel radicaal, gevaar en terrorist.

Met vriendelijke groeten,

Mishka Nour

Foto: SURF Annemiek

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van de WBH Redactie