Voorpagina Islam, Islam voor dummies

Het Offerfeest voor dummies

Oorspronkelijk verschenen: 2006 / Bijgewerkt: 6 nov 2011

Trek je mooiste kleren maar uit de kast, koop je broertje om met wat centjes, geef je moeder een schort en je vader een scherp mes. Vandaag is het Offerfeest! Wat is dit voor een feest en waarom wordt het gevierd? In deze editie van ‘Islam voor dummies’ verlicht een korte en krachtige samenvatting.

Slachtfeest toch?

Ik prefereer het woord Offerfeest. Omdat het woord ‘slachtfeest’ zich vooral concentreert op de handeling anders dan de gedachte erachter. Het Arabische woord voor dit feest is Eid-ul-Adha. ‘Eid’ wordt vertaald als ‘feest’, maar letterlijk refereert het eerder naar ‘iets terugkerends’. ‘Adha’ komt van het Arabische ‘udhhiya’ en daarmee wordt het offer bedoeld.

Ok, Offerfeest dan?

De moslims hebben tweemaal in het jaar een groot feest. Dat is enerzijds het Suikerfeest, dat volgt op de Ramadan, en anderzijds het Offerfeest. Het Offerfeest begint op de tiende dag van de Islamitische maand Dhul Hijjah (de maand waarin de pelgrimstocht wordt gedaan) en duurt drie dagen tot en met de twaalfde dag van Dhul Hijjah. Het offeren gebeurt rond de tiende van deze Islamitische maand en dat is vandaag.

Maar dat is toch zieluuuuuuug?

Nee

huh?

Om het duidelijker te maken, zal ik er een verhaaltje bij moeten halen over de Profeet Ibrahim (as). Dit verhaal is vrijwel gelijk aan de overleveringen uit het Christendom en het Jodendom.

Kort door de bocht:

Ibrahim (as) was een Profeet, die erg veel van Allah (swt) hield. Hij was alleen erg bedroefd over het feit dat hij geen zoon had. Hij bad hevig tot Allah (swt) om een zoon en beloofde zelfs dat hij bereid was om zijn zoon ooit weer te offeren voor Allah (swt). Zo gezegd zo gedaan… Ibrahim (as) krijgt een zoon en die noemt hij Ismail. Ibrahim (as) hield heel erg van Ismael (as). In een droom werd hij herinnerd aan zijn belofte dat hij bereid was om een offer te doen aan Allah (swt) uit dank. Hij moest zijn meest geliefde offeren.

Hij kon het moeilijk doen, maar hij ging naar zijn zoon en vertelde wat Allah (swt) hem had bevolen. Ismael (as) vertelde Ibrahim (as) dat hij Allah (swt) zou gehoorzamen en dat zijn vader hem, Allah (swt) gehoorzamend, moest offeren.

Ze gingen naar een bergtop toe en toen Ibrahim (as) het mes op de keel van zijn zoon had gelegd, droeg Allah (swt) hem op om in plaats van zijn zoon een schaap te offeren.

Dus doen jullie dat ook?

Jep. Het offeren wordt als herdenking van het bovenstaande gedaan.

… en de achterliggende gedachte?

Voor mijzelf staan deze drie dagen compleet in het teken van dankbaarheid. Andere begrippen die een centrale rol innemen zijn: saamhorigheid, onderwerping, denken aan je naasten, etc…

Wat doen jullie daaaaaan?

In de ochtend wordt er een speciaal gebed verricht in de moskee, of, zoals in mijn geval, in een zaal omdat de moskee te klein is. Na het gebed is het voor mij officieel feest en dan gaat iedereen bij elkaar langs om dit te vieren. Families bezoeken elkaar, vrienden komen bij elkaar over de vloer en er wordt lekker gekookt. De kinderen doen nieuwe kleding aan, worden gevraagd om zich te gedragen en omgekocht met wat zakcentjes. Sommigen hebben het druk met het slachten van een dier en verdelen deze dan onder alle kennissen. Anderen sturen geld naar een arm land, omdat ze daar vlees veel harder nodig hebben.

Eigenlijk zou je het te slachten dier eerst met liefde groot moeten brengen. Zo ontstaat er een band met het dier en is het slachten niet puur het offeren van een stuk vlees. In Nederland is dit vanzelfsprekend moeilijk om te doen.

Dit is dan jullie laatste offerfeest he?

Het moet nog even blijken wat de exacte uitwerking zal zijn van het verbod op onverdoofd slachten, wat hoogstwaarschijnlijk een feit is binnenkort. Hoe dat opgelost zal worden, moet nog even blijken. Wellicht worden er dieren geimporteerd of elders in de wereld geofferd.

En anders zijn er altijd wel slachthuizen om te kopen, muwahahahaha.