Voorpagina Islam

Jezus (rs) en Mohammed (vzmh): zielsverwanten in plaats van elkaars vijanden

Craig Michael Considine, een Ierse socioloog, vindt dat moslims en christenen regelmatig als elkaars opponenten worden afgeschilderd. In dit daglicht wil hij graag op het volgende wijzen: dat Jezus (rs) en Mohammed (vzmh) veel meer als elkaars zielsverwanten gezien moeten worden, omdat zij beide veel waarde hebben gehecht aan vreedzame principes en leerstellingen. Door deze in beschouwing te nemen, komt Craig Michael Considine tot de conclusie, dat zij broeders zijn van elkaar in plaats van vijanden. Jezus (rs) probeerde vrede te bewerkstelligen evenals dit geldt voor profeet Mohammed (vzmh). De volgelingen van Jezus kregen de opdracht om deze woorden te verinnerlijken en verder te verspreiden:

“Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God” (Matthew 5:9). “Turn away from evil and do good… seek peace and pursue it” (Peter 3:11).

600 jaar later was dit volgens Craig Michael Considine de meest favoriete uitspraak van profeet Mohammed (vzmh):

“Forgive him who wrongs you, join him who cuts you off, do good to him who does evil to you.”

Ook staat hij stil bij de volgende overlevering:

 “It is keeping peace and good relations between people, as quarrels and bad feelings destroy mankind” (Al-Bukhari).

Om een staat van vrede te bereiken, werd door beide profeten veel waarde gehecht aan ‘vergevensgezindheid’:

“Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us” (Matthew 6:15). “I say to you hear: Love your enemies, And do good to those who hate you” (Luke 6:27).

Met betrekking tot profeet Mohammed (vzmh) wordt stilgestaan bij een aantal battle’s. Hierbij gaat het voornamelijk om de vrijlating van vijanden na veldslagen. Er werd namelijk compassie en genade getoond, zodra vijanden zich niet meer konden weren als gevolg van een verlies. De profeet (vzmh) onderscheidde zich met zijn genadevolle karakter volgens Craig Michael Considine, omdat oorlogsvijanden op een eervolle wijze werden behandeld. Zij werden niet gemarteld of tot de dood veroordeeld als gevolg van wraak, maar vrijgelaten en vergeven wanneer zij zich in een weerloze situatie bevonden.

Craig Michael Considine tweet het volgende over het vredelievende karakter van profeet Mohammed (vzmh):

Op de website van de Huffingtonpost is het algehele stuk te lezen van Craig Considine, waarin hij ingaat op de gelijkenissen tussen Jezus (rs) en Mohammed (vzmh).

Gepubliceerd door: Rachid Eznaden

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van de WBH Redactie