Voorpagina Algemeen

Bang voor MOSLIMS!!!

Sommige mensen die negatieve ervaringen hebben met moslims deinzen niet terug om te veralgemenen. Nu heb ik echt wel schrik van moslims.

Moet ik nu angst hebben van christenen omdat sommige priesters kinderen hebben verkracht. Moet ik angst hebben van joden omdat sommige soldaten illegale fosforbommen op burgers lieten neerdalen, of moet ik atheïsten haten omdat Dutroux kinderen heeft misbruikt en verkracht?

Dit is je reinste onzin! Ik neem een houding aan tegen een persoon die slecht handelt, maar niet jegens zijn geloofsgemeenschap!

Moest de islam aan de basis liggen van de slechte houding van de moslim, dan zouden alle moslims zo handelen. Niettemin is het overduidelijk dat dit niet het geval is.

De mens moet aangesproken worden als een burger, en niet als een nummer onder de nummers of een onderdeel van een geheel.

Allah zegt in de Koran: “Elke ziel zal verantwoording moeten afleggen voor haar eigen daden.” en: “Niemand zal de last van een ander dragen.”

Dit is een logisch en eveneens Islamitisch begrip dat normaal gezien ook door de democraat hoog in het vaandel gedragen wordt. Laat ons het hebben over burgers – want dat is onze status – en niet langer over: zij, wij en jullie!

Shaykh Sulayman van Ael is de directeur en oprichter van het CIO² ( centrum voor Islamitisch onderzoek en opvoeding). Hij doceert verschillende vakken (Koranwetenschappen, Exegese van de Koran, Geschiedenis, Problematiek van de hedendaagse moslim ) aan de universiteit van Rotterdam (IUR). Hij heeft een certificaat om de 10 recitaties van de koran te onderwijzen, en heeft tevens ook verschillende certificaten om te onderwijzen in de verschillende takken van de Islamitische wetenschappen.

Lees andere stukken van Sulayman