Voorpagina Jouw Dagelijkse Dosis 2015 / 1436

Het Troonvers en haar mysterie – Juz’ 2

Dit is deel 2 van Jouw Dagelijkse Dosis. Iedere dag in de Ramadan schrijft een team van schrijvers een reflectie over de juz’ die praktisch de hele oemmah die dag leest. Alle lezers worden uitgenodigd hetzelfde te doen, en hun eigen reflectie op de juz’ van de dag in de reacties te plaatsen. Iedere dag kiest een jury de beste reflectie. De winnaar krijgt een presentje thuisgestuurd.

In juz’ 2 komen we een vers tegen, dat door de Profeet ﷺ het meest voortreffelijke vers van de Qur’an wordt genoemd: de Ayat-ul-Kursi (vers 255), vaak vertaald als het Troonvers. Het is een bekend en vaak gereciteerd vers, waar ook nog een geniale verrassing in schuilt.

Het is één van de verzen die ik al vroeg als jongetje moest memoriseren, en ik had toen al vrij snel door dat het een soort van magisch vers was. Elke nacht voor het slapen gaan, moest ik het reciteren, ‘zodat het me zou beschermen’. Dat klonk mooi mysterieus. Ik had toen alleen geen idee tegen waar het me zou moeten beschermen, want ik ging nu toch slapen.

In de minder onschuldige jaren (en inmiddels decennia) daarna heb ik het nog in vele benarde situaties gereciteerd: net voordat ik die belangrijke penalty moest nemen tijdens het schoolvoetbaltoernooi, voordat ik op de bel drukte als ik weer te laat thuis kwam en m’n spijkerbroek had gescheurd,  tijdens de volle 90 minuten van de champions league finale van Ajax in 1995 of als laatste redmiddel als ik m’n tentamen weer eens niet goed had geleerd. Om maar een paar momenten te noemen. Zóveel vertrouwen had ik in dit vers!

En waarom ook niet? Dit lange vers bestaat eigenlijk uit negen kortere zinnen, waarin de Grootsheid van Allah (swt) wordt beschreven. En wow! Als je dit vers reciteert, dan begrijp je wel waarom men zoveel vertrouwen en kracht put uit dit vers. Allah (swt) heerst over alles wat tussen hemel en aarde is en ook over alles daarbuiten. Niet zo gek dus dat we in moeilijke situaties tot Hem wenden, onder andere door dit vers te reciteren.

Helaas is opportunistisch gedrag ons niet vreemd, dus ‘vergeten’ we Hem ook vaak te bedanken als we relaxed rollen door het leven en genieten van al het moois wat we van Hem krijgen. En hoe effectief zullen onze smeekbedes en recitaties zijn als het vanuit dezelfde mond wordt uitgesproken als waar we mee schelden of roddelen? Of uit een hart komen dat gevuld is met haat, afgunst en jaloezie? Vertrouwen hebben in de Grootsheid van Allah (swt) is goed, maar smeekbedes worden pas echt effectief als we het ook combineren met de strijd tegen onze slechte eigenschappen; het reinigen van je ziel, het verslaan van je ego, het verbeteren van je gedrag. Wat is een beter moment dan de Ramadan om daar mee aan de slag te gaan?

De symmetrie
De Ayat-ul-Kursi is om nog een ander reden heel bijzonder, namelijk in de symmetrie tussen de negen zinnen  waaruit  het is opgebouwd:

  1. Allah! Er is geen God dan Hij, de Levende, de Zelfbestaande.
  2. Sluimer, noch slaap overmant Hem.
  3. Al wat in de hemelen en wat op aarde is, behoort Hem.
  4. Wie kan bij Hem bemiddelen zonder Zijn toestemming?
  5. Hij kent hetgeen voor hen is en wat achter hen is
  6. en zij kunnen niets van Zijn kennis omvatten, dan wat Hij wil.
  7. Zijn troon strekt zich uit over hemelen en aarde
  8. en het waken over beide vermoeit Hem niet;
  9. Hij is de Verhevene, de Grote.

In de eerste zin worden twee namen/eigenschappen van Allah (swt) genoemd en ook in de laatste zin worden twee namen/eigenschappen van Allah (swt) genoemd.

In de tweede zin wordt beschreven dat Zijn essentie geen energie kost en onderscheidt Hij zichzelf van Zijn schepping, die wel uitgeput en in slaap kan raken. In de één na laatste zin zie je ook hier de symmetrie in terug, waarin Hij nogmaals benadrukt dat het bewaken van Zijn schepping Hem niet vermoeit.

In de derde zin wordt gesproken over Zijn ultieme eigendom (alles in de hemelen en op aarde) en de twee na laatste zin is daarmee verbonden en spreekt over Zijn autoriteit en gezag over de hemelen en aarde.

Dezelfde symmetrie zie je in de vierde en zesde zin, waarin Allah (swt) vrij strikt stelling neemt, maar er ook een hoopgevende uitzondering bij noemt: niemand zal op de Dag des Oordeels voor ons bemiddelen, behalve degene met Zijn permissie. En niemand kan iets van Zijn Kennis omvatten, behalve dat wat Hij wil.

En dan komt die magistrale middelste zin, die de hele symmetrie van dit prachtige vers perfect in balans brengt: Hij kent hetgeen wat voor hen is en wat achter hen is. Daarmee wordt op een geniale manier de symmetrie tussen de drie zinnen hiervoor en hierna bevestigd.

Voor het slapen gaan
De Ayat-ul-Kursi wordt op veel momenten gereciteerd, maar het mooiste blijft toch als ik m’n kinderen in bed stop. Na het verhaaltje en het beantwoorden van alle prangende vragen, reciteer ik als laatste nog even de Ayat-ul-Kursi over hen en sluit daarna met een gerust hart de deur. Vertrouwend op Allah swt, de Waker over Zijn scheppingen.

Jouw Dagelijkse Dosis 2015 / 1436:

ReFlex is WBH’er van het eerste uur. Geboren in de jungle van India, opgegroeid in de straten van Rotterdam-West. Het leven is een paradox, dus is hij getrouwd met een Amsterdamse Pakistaanse. Hij is apotheker van beroep, Ajax-supporter van nature. Plezier haalt hij uit zijn islamitische studies, uit zijn sport en vooral uit zijn gezin en twee kinderen! Oh ja...en zijn naam is Jilani Sayed.

Lees andere stukken van